U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Put

Ispitivač: Ako ste odrasli kao kršćanin onda vjerujete u Isusa Krista. Kako se ovo vjerovanje može prenijeti na islam?

Hazreti Mirza Tahir Ahmad: Vidite, ukoliko vjerujete u Božijeg poslanika ustvari Vi vjerujete u sveposlanike i ovdje mislim na napore propovijedanja Jehovinih svjedoka koji uvijek naglašavaju tvrdnjuIsusa da je on put, da je on alfa i omega, kao da to isključuje sve ostale. To nije način na koji mirazumijemo prirodu religija.

Ustvari, u svakoj religiji vi ćete naći slične tvrdnje s obzirom na vrijeme i narod koji pripada toj religiji. To je ustvari jedini put. Ali to ne znači obavezno jedini put, jedini put koji isključuje ostale. Ustvari ono što znači u ovom kontekstu, osim ako me ne slijedite, nećete biti otkupljeni i ista se tvrdnja nalazi u svakoj religiji.

Ovdje imamo religiozne naučnike koji su nadaleko inaširoko istraživali učenja budizma i hinduizma, i to da će oni svjedočiti za ovu temeljnu tvrdnju kojase nalazi u svim religijama. Ali Kur'an to rješava govoreći da svi oni koji su poslani za oslobođenječovječanstva od grijeha, koji su došli od istog Boga moraju biti prihvaćeni, svi, jedan i svi moraju bitiprivaćeni bez izuzetka jer pozivaju na isti put, put koji Isus spominje koji se čini kao odvojeni put, ali Časni Kur'an rješava problem za nas naglašavajući činjenicu da put ostaje isti, samo se pozivatelji nataj put razlikuju. U to vrijeme Isus.

Isa a.s je bio taj koji je pozivao na Allahov put. U društvu oko njega kojem je on bio poslat on je bio jedini pozivač na taj put. Ali naravno bili su i drugi u Indiji, Kini, u Africi. Čak i među Aboridžinima u Australiji, pa i među amerikanskim Indijancima, kako se sada oninazivaju. Dakle ovo je ono što mi razumijemo pod pojmom riječi put, jedini put i drugi slični izrazi.

Izvor: The Review of Religions-maj/juni 1997.godine.

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp