U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Je li Isus tvrdio božanstvo za sebe?

Svijeće

Sigurno oni ne vjeruju koji kažu: “Doista je Bog Mesija, sin Merjemin.” Dok je Mesija sam rekao: “O, djeco Izraela, služite Bogu koji je moj Gospodar i vaš Gospodar” (Časni Kur’an 5:73).

“Ja se uzdižem mom Ocu i vašem Ocu i mome Bogu i vašem Bogu” (Ivan 20:17).

Naši kršćanski sunarodnici smatraju da je Isus (mir neka je na njega) Bog i druga osoba u Božijem poglavarstvu. Ali, pitanje je: je li Isus tvrdio božanstvo za sebe?

Pažljivo proučavanje Evanđelja otkriva da nije. Izvješteno je da je on jednom prilikom rekao: ‘Zašto me nazivate dobrom? Ne postoji dobro osim jednog, a to je Bog’ (Marko 10:18).

Isus ovim riječima jasno opovrgava božanstva (Matej 19:16-17  i Luka 18:19).

Mi ovdje imamo jednostavno priznanje da je on samo ljudsko biće koje nije moglo tvrditi da bude dobro i savršeno kao Bog. Kad je bio razapet na križ, on je rekao: ‘Moj Bože, moj Bože, zašto žuriš da me napustiš?’ (Marko 15:34). Ako je Isus bio Bog, kome je onda on uputio ovaj vapaj ‘Moj Bože, moj Bože’ itd? A Božiji Bog je nezamisliv.

Obraćajući se učenicima, on je rekao: ‘On koji prima vas prima mene, a onaj ko prihvata mene prihvata Njega koji me je poslao’ (Matej. 10:40; također vidi Luka 10:16 i Ivan 12:44). Ko je poslao Isusa ako je on sam bio Bog?

Mi objašnjavamo sljedeće Isusaove riječi koje služe istoj svrsi: ‘Moje učenje nije moje, nego Njegovo koji me je poslao’ (Ivan 7:16), i isto tako ‘A to je vječan život, taj da oni spoznaju Tebe jedinog istinskog Boga, i Isusa Krista kojeg si Ti poslao’ (Ivan 17:3).

Dalje, ‘Da da oni svi budu jedno, kao Ti, Otac, koji si u meni, i ja u Tebi, da oni isto tako budu jedno u nama, da svijet vjeruje da  si Ti mene poslao’ (Ivan 17:21). Ponovo, ‘Ja sam od sebe ništa ne mogu uraditi, kako čujem, ja presuđujem, i moj sud je pravedan, jer ja ne posežem izrazu svoje volje, nego volje Oca koji me je poslao. Da ja svjedočim od sebe, moje svjedočenje nije zakonito’ (Ivan 5:30-31).

Ove izjave pokazuju da je Isus držao za sebe da je poslanik, poslan od Boga. Onima koji su ga optužili i nisu bili spremni da prepoznaju njegovu tvrdnju, on je rekao: ‘Poslanik nije bez poštovanja i časti, osim u svojoj vlastitoj zemlji i među svjim vlastitim rodom i u svojoj vlastitoj kući’ (Marko 6:4).

Prema Isusu, Bog je bio Sveznajući. A on je, u drugu ruku, držao za sebe da je njegovo znanje bilo ograničeno. On kaže: ‘A o tom danu i tom satu o kome ne zna čovjek, ne, niti anđeli koji su na nebesima niti sin, nego jedino Otac’ (Marko 13:32).

Ponovo, kada je jedan od pisara pitao Isusa koja je prva naredba, Isus mu je odgovorio da je prva naredba: ‘Čuj, o Izraelu. Gospodar naš Bog je jedan Gospodar’ (Marko 12:28-30), što definitivno potvrđuje strogu Božiju naredbu Izraelićanima prenesenu preko Musao i time uvjerljivo dokazuje da ‘Bogu, Stvaraocu svega, treba pripisati ljubav cijelim srcem, dušom i snagom’ (vidi Deut. 6:4-9).

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp