U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
razvod

Sve do 20. vijeka većina zapadnih crkava je kategorično odbijala razvod braka. Rimsko- katolička crkva kao i većinski dio pijetističke,baptističke i karizmatičke crkve i dan danas u različitom intenzitetu se toga drže.

U katoličkoj crkvi je razvrgavanje braka u međuvremenu moguće, ali ovdje se ne govori o razvodu braka jer je tokom historije u nekoliko navrata besogovorno odbijala isti. U Evanđelju po Marku možemo pročitati kako je hazreti Isa bio upitan za njegovo mišljenje opravnom postupku iz Ponovljenog Zakona. U svome odgovoru je odbacio Ponovljeni Zakon kao griješno priznanje ljudske slabosti:

“Tada mu se približe farizeji i upitaju ga, u nakani da ga kušaju: ‘ Je li dopušteno mužuotpustiti ženu?’ On im odvrati: ‘ Što vam je zapovijedio Mojsije?’ Oni odgovore: ‘ Mojsije jedopustio da joj se napiše otpusni list i da se otpusti.’ On im reče: ‘ Zbog vašeg okorijelog srcaon vam napisa tu zapovijed. U početku stvorenja stvorio ih je kao muško i žensko. Zato ćečovjek ostaviti svog oca i majku i prionuti uza svoju ženu, pa će oboje biti samo jedno tijelo.Prema tome, nisu više dva, nego jedno tijelo. Dakle, što je Bog sjedinio, neka čovjek nerastavlja!’ U kući ga ponovo o tome upitaju učenici. On im odgovori: ‘ Tko otpusti ženu svojui oženi se drugom, čini preljub prema prvoj. Ako li žena otpusti muža svoga i uda se za drugoga, čini preljub.” (Evanđelje po Marku, 10, 2-12)

Ovdje se može vidjeti nedvosmislena izjava zabrane razvoda braka u kršćanstvu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp