U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

O razvodu

Široko je rasprostranjeno shvatanje u muslimanskim i nemuslimanskim krugovima da je za razvod braka dovoljno da musliman svojoj supruzi tri put kaže “puštam te”, što bi dovelo do ne postojanja braka. To shvatanje nekih muslimana nikako nije u skladu sa Kur'anskim ajetom koji govori o razvodu.

U jednom hadisu se kaže:

“Kada je Časni Poslanik s.a.v.s. doznao da je jedan čovjek razveo svoju ženu izrekavši joj Talak (otpuštanje) tri puta zaredom bez da napravi pauzu izgovarajući to, ustao je uznemireni kazao: ‘Da li to on ismijava Božiju knjigu, koju veličina i slava odlikuju, dok sam ja još uvijek među vama?”

Iz ovoga se može zaključiti da razvod braka nije stvar afekta nego da sa sobom nosi emocionalnu i socijalnu odgovornost. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao:

“Od dozvoljenih stvari, najmrže djelo Allahu je razvod braka.”

Obećani Mesija je rekao:

“(…) Prema vašim ženama budite kako fizički tako i duhovni dobročinitelji. Dovite za njih. Onaj čovjek koji žuri izgovoriti Talak(puštanje/razvod) ima loš položaj kod Allaha. Ne lomite kao prljavo posuđe ono što je Allah spojio. (Arbain, broj 3, str. 38)

Iz tog razloga islam nalaže prije razvoda braka poduzimanje svih mogućih koraka za spas braka iizbjegavanje razvoda. Tako se u Časnom Kur'anu na tu temu kaže:

“A ako se plašite velikog razdora između njih (muža i žene), onda odredite posrednika iznjegove porodice i posrednika iz njene porodice. Ako oni žele oporavak, Allah će napravitislogu između njih dvoje. Zaista, Allah ima trajno znanje i o svemu je obaviješten.”(Časni Kur'an 4:36)

Međutim razvod može biti i neizbježan iz određenih razloga i mogu se pojaviti takve okolnosti pod kojima ni takvi pokušaji mirenja ne urode plodom. Takvi razlozi, odnosno okolnosti mogu biti: nevjera, materijalna neodgovornost muža u pitanju njegove porodice, ili čak fizička ili seksualna zlostavljanja bračnog partnera ili djece. Ali već i nepomirenost ličnosti bračnih partnera ili nemogućnost da se zavoli bračni partner u islamu može biti zakonski razlog za razvod braka.

Časni Kur'an u mnogim ajetima obrađuje mogućnosti i okolnosti za razvod braka kako bi u tako bitnom društvenom pitanju uklonio sve moguće nesporazume. Razvod braka je dakle u islamu općenito dozvoljen kako od strane žene tako i od strane muškarca.

Prava razvoda

Pravo na razvod braka u islamu se daje objema stranama jednako.Iako se i terminološki pravi razlika (kao i u pitanju samog procesa razvoda), time što se razvod braka pokrenut od strane žene naziva Khula, a od strane muškarca Talak.

Proces i pravila razvoda

Ovdje je bitno spomenuti da se razlozi za razvod braka ne moraju navoditi javno niti da bilo ko smije ometati proces razvoda. Oslobađanje obaveze navođenja razloga za razvod sadrži duboku mudrost jer se time mnoge slabosti bračnog partnera koje su eventualno dovele do razvoda ne izlažu javnosti i ne sramote,nego se prikrivaju.

Ako se jedan musliman želi rastati od svoje supruge(Talak), on to mora javno usmeno i pismeno obrazložiti, a Ako  žena pokrene razvod braka (Khula), obratit će se za to jednom Kaziju(muškom opunomoćeniku).Takav postupak se nipošto ne treba shvatiti kao potcjenjivanje žene,nego je ovdje više riječ o jednom mehanizmu zaštite i podrške za ženu. Nakon podnošenja zahtjevaza razvod braka, bračni partneri ne smiju spavati zajedno ukoliko žele da razvod bude valjan.

Nevezano za to da li je zahtjev za razvod braka podnijela žena ili muškarac, u svim slučajevima važi pravilo vremena čekanja (Iddat) koje je usko vezano za rastavu i u kojem ženi nije dozvoljeno da se opet uda. Osim toga u nekim slučajevima postoji mogućnost povlačenja Talaka i time obnavljanja bračne veze.

Mudrost tog vremena čekanja sastoji se između ostalog i u tome da je žena eventualno ostala trudna te je nužno sačekati potvrdu njene eventualne trudnoće prije nego ona stupiu brak s drugim čovjekom. To vrijeme omogućava jedan period osviješćenja i dovođenja u red ne samo osjećanja nego i npr. finansijskih pitanja.

Pritom je i taj aspekt alimentacije u slučaju razvoda braka u islamskom pravu tačno regulisan. Pored dužnosti izdržavanja zajedničke djece za koje do njihove punoljetnosti muškarac snosi finansijsku odgovornost, u slučaju Talaka, muškarac je dužan izdržavati i ženu (kao i u braku). Ta alimentacija prestaje prestankom Iddata, pri čemu Časni Kur'an ukazuje vjernicima, prema njihovim mogućnostima, da žene prilikom razvoda ne ostavljaju bez sredstava i da im dadnu nešto čime bi se mogle izdržavati.(i.d.R. Šest mjesečnih primanja)

“A za razvedenu ženu treba da bude opskrba prema onome što je pristojno- to je obaveza zabogobojazne.”(Časni Kur'an 2:242)

U vremenu u kojem se odvija rastava, bračni partneri se trebaju mnogo potruditi da pogođenim porodicama ne otežaju još više. Trebaju se izbjegavati stalne prepirke i glasne svađe. Naporna rastava u kojem padaju teške riječi i okrutnosti nije u korist islama čije učenje nastoji zaštititi osjećanja svojih sljedbenika.

Časni Kur'an nalaže:

“Smjestite ih gdje i vi boravite, prema svojim mogućnostima; i nemojte ih uznemiravati istvarati im teškoće(…) Onaj koji ima obilje treba da troši prema svojoj mogućnosti, a onaj čijaje opskrba umanjena- što god mu je Allah dao, neka troši od toga. Allah ne opterećuje ni jednu dušu više nego što joj je On dao. Allah će sigurno olakšati nakon teškoće.”(Časni Kur'an 65:7,8)

Prava na razvod braka u različitim zemljama

To je pravo koje je islam muškarcima i ženama osigurao prije otprilike 1400 godina. Pogledajmoonda kakvo je stanje o pravu na razvod braka u različitim zemljama svijeta, pa je gore navedenipodatak još fascinantniji.Engleski zakon koji je držao loše ponašanje, zlostavljanje i udarce kao temeljni razlog za razvodbraka je izmijenjen 1923. godine. Novi Zeland je 1922. godine odlučio da se muškarac možerazvesti od žene koja je bila sedam godina psihički bolesna; 1925. godine se utvrdila dozvola zarazvodom braka ukoliko muškarac ili žena ne obavljaju svoje bračne dužnosti više od tri godine.Razvod braka je dozvoljen od 1917.godine u Meksiku, 1915. godine u Portugalu, 1909. godine uNorveškoj, 1920. godine u Švedskoj, 1912. godine u Švicarskoj.

Slika: Freepik.com

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp