U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
islam i edukacija

Stav islama po pitanju obrazovanja žena

Prema islamskom učenju, dužnost je svakog muslimana da traga za znanjem. Prema jednom prenošenju riječi Časnog Poslanika Muhammada s.a.v.s. kaže se:

“Dužnost je svakog muslimana i svake muslimanke tražiti znanje.” (Ibn Madžah)

Kako se iz ovog hadisa može vidjeti, Časni Poslanik s.a.v.s. nije samo muškarce obavezao na traženje znanja nego isto vremeno i žene.  Šteta je da uprkos ove jasne naredbe, u takozvanim islamskim zemljama obrazovanje muslimanskih djevojaka se zapostavlja.

Prema jednom hadisu pakČasni Poslanik s.a.v.s. govori kako se baš treba posvetiti pažnja na odgoj djevojaka.Časni Poslanik Muhammad s.a.v.s. je rekao:

“Ko bude stavljen na kušnju sama koliko kćeri, pa bude dobar prema njima i lijepo ih odgoji,one će mu biti štit od vatre na Sudnjem danu.”(Muslim, iz Riyad – us – Salihin, 1. knjiga, poglavlje 33, broj 268)

Ladžna Imaullah-Organizacija Allahovih ropkinja

U Ahmadija muslimanskom džematu u te svrhe postoji podorganizacija za žene koja je osnovana 1922. godine i nosi naziv “Ladžna Imaullah”. Povodom njenog osnivanja, hazreti Mirza Bašir – ud –Din Mahmud Ahmad, drugi halifa Ahmadija muslimanskog džemata je rekao sljedeće:

“Smatram da jedan narod može napredovati tek onda kada sve žene budu dobro obrazovane.” (Al- Fazl, 3. januar, 1925. godine, str. 7)

Isto tako Ahmadija muslimanski džemat ima različite organizacije koje služe za poboljšavanje uslova obrazovanja kao i za informisanje učenika/ učenica i studenata/ studentica o s tim povezanim mogućnostima.Tako u Ahmadija muslimanskom džematu postoji ne samo u Njemačkoj nego i u zemljama Trećeg svijeta kompletan sistem.

Ono što se dalje može uočiti u Njemačkoj jeste i činjenica da žene u zajednici imaju isti uspijeh u obrazovanju kao i muškarci.

“Žene Ahmadi u Njemačkoj se smatraju iz tog razloga veoma ravnopravnima i emancipovanima,bez da time moraju odustati od praktikovanja svoje vjere. S tim u vezi diskusije o pravima žena i feminističkim temama interesuju i Ahmadi žene, za koje karijera i odgoj djece nisu međusobno isključivi niti u suprotnosti sa njihovom religijom.”(Wunn, I. (Hrsg.) i A. Herwig: Ahmadiyya. U: Muslimanske skupine u Njemačkoj, Stuttgart: W. Kohlhammer, 2007.godine, str. 163)

Stav islama o studiranju djevojaka van kuće

Obrazovanje je za sve muslimane obavezno nevezano za spol. Na pitanje da li pustiti djevojku ili mladu ženu da se iseli u drugi grad ili drugu državu zbog studija, četvrti halifa ahmedija muslimanskog džemata odgovara da je to stvar povjerenja roditelja u njihovo dijete. Djetetu koje općenito lahko pada pod nečiji utjecaj se takvo što ne savjetuje jer i u Časnom Kur'anu se kaže da se niko ne treba opteretiti preko mogućnosti svojih. ( Časni Kuran 2:234; 2:287)

Ukoliko je pak djevojka samouvjerena, pokrivena i roditelji joj vjeruju onda ne postoji proturazlog tome, pri čemu halifa naglašava da je to stvar općenito neovisna o spolu djeteta.(Pitanja- Odgovor- Sjednica sa četvrtim halifom, održana 5.06.1984. godine)

To znači da dilema da li da dijete studira van kuće uopće nije pitanje spola nego je odlučujuća činjenica da li je dijete samouvjereno ili lahko potpada pod utjecaj. Okolnosti su uglavnom takve da su momci češće nezreli i lahko se njima manipuliše.

Peti halifa je odgovarajući na pitanje da li je zbog studija dozvoljeno iseliti se odnosno otići najedan semestar u inostranstvo, rekao:

”Ukoliko ste radi postizanja višeg stepena obrazovanja primorani putovati u inostranstvo i ukoliko u svojoj zemlji nemate za to mogućnosti onda možete to učiniti s dozvolom roditelja. Ali uvijek se trebaju čuvati vlastito dostojanstvo i čast. I o poštenju se treba voditi računa i djelovati shodno islamskom učenju. Isto tako treba biti suzdržljiv pri sklapanju prijateljstava i truditi se većinom oko sticanja znanja.” (Al Fazl International, 7. -13. juli, 2006. godine)

Drugi halifa o obrazovanju žena

Nakon jednog putovanja u Evropu, osnivač Ladžna Imaillaha, drugi halifa, hazreti Mirza Bašir -ud– Din Mahmud Ahmad je održao jedno predavanje ženama zajednice i njime ih je pozvao da siobrazovane i samouvjerene evropske žene uzmu kao uzor u polju obrazovanja i trudio se neprestano u svojim predavanjima i govorima da uvjeri i razjasni ženama njihov ravnopravan položaj i motiviše ih da imaju dobro mišljenje o sebi:

“Tokom svoga putovanja Evropom ustanovio sam da je razlika u obrazovanju žena tamo i ovdje slična razlici između čovjeka i životinje. Tamo je svaka žena obrazovana. Ne može se naći ni jedna neobrazovana žena ili makar žena koja ne poznaje bitnost obrazovanja i ne zna kako bi mogla svome narodu da bude od koristi. Tamo sam vidio da i žene poput muškaraca idu na posao, da su isto tako aktivne, da drže predavanja u različitim udruženjima i sudjeluju kao i muškarci. One suprisutne u svakoj sferi njihovog društva. Biraju ih za zastupnice u parlamentu i uključene su u državne parlamentarne i vladine funkcije kao i muškarci.

U Evropi ne postoji polje u kojem ženanema sudioničku ulogu. Tamo se žene bore da mogu ići na posao i u tome su uspiješne. S ljudske strane gledano, muškarci i žene imaju istu vrijednost. Bog je i jednima i drugima dao po dva uha,dvoje oči, jedna usta, jedan nos i ostale dijelove tijela, i jedni i drugi imaju jedno srce i imaju ruke.

Prema tome žena može shodno svome nivou obrazovanja činit sve isto što i muškarac. Bez sumnje postoje i polja na kojima se žena i ne može afirmisati kao na primjer u vojnoj borbi. Ipak postoje mnogo žena koje svoje sposobnosti mogu dokazati i u borbi.(…) Nažalost još uvijek ima mnogo posla oko obrazovanja i islamsko-etičkog napretka naših žena.

Prema tome, ja pozivam sve žene naše zajednice da prebrode svoje slabosti i da se pokušaju kao vjerski tako i svjetski dalje obrazovati! Sama ambicija nije dovoljna, i obrazovanje i spretnost su bitni. Jasno mi je da većina vas ima određene ambicije angažovanja na vjerskom polju. Ta ambicija će tek onda biti od koristi kada se okiti sa obrazovanjem i islamskom etikom. Ako izostanu obrazovanje i etika, svaki će pokušaj biti uzaludan. Ako dakle želite nešto da poduzmete , onda se pokušajte obrazovati dalje, jer tek time ćete steći neophodnu stručnost i spretnost.” (Drugi halifa, 1924. godine u jednom predavanju ženama)

Božija objava

“Ukoliko promjeniš 50% žena, islam će napredovati.” (Božija objava drugom halifi)

Hazreti Mirza Bašir- ud – Din Mahmud Ahmad dalje je rekao:

“Najbolji način za napredak islamske etike kod žena je njihovo obrazovanje i njihov psihički razvoj. Nažalost još uvijek postoje neki Ahmadi muškarci koji svojim ženama uskraćuju njihova prava i uprkos tome očekuju od njih da se angažuju u vjerskoj službi. Sve dok žene ne ostvare svoja prava muškarcima će biti poput nakita i neće nikad s radošću i čvrstim ubijeđenjem moći sudjelovati i posvetiti se vjerskim zadacima.

(…) Kad god se prema jednoj ženi okrutno ponaša to za sobom povlači dvije moguće reakcije. Ona će ili postati beživotno tijelo uz koju muškarac neće pronaći odmor ili će se okrenuti protiv njega. Ona će zaključiti da ni religija nije voljna da joj osigura njena prava.

Takva vjera nije vrijedna da je ona prihvati ili da se prema njoj vlada (…). Jedna žena kojoj je učinjena nepravda i zbog toga se okrene protiv muškaraca je po sve upravu jer bi ona zbog toga argumentovala da Časni Kur'an nije riječ onog istog Boga koji ju je stvorio sa jednim srcem(osjećanjima i vlastitim razumom) (…).

Najbolji način za islamsko-etički napredak jedne žene je omogućiti joj vjersko obrazovanje i osigurati joj njena prava koja su joj Bogom data i pritom je uvjeriti da muškarac neće reagovati ishitreno kada ona bude iskoristila svoje šerijatom osigurano pravo. Takav dostojanstven način postupanja sa ženom će njen moral nedvojbeno uljepšati. Ona će se probuditi. Istinsko prosvijetljenje ne dolazi izvana nego se razvija iznutra. Ono se ipak može razviti samo ukoliko su sposobnost razmišljanja i duša slobodni (…).”

(Drugi halifa u jednomgovoru, 1945. godina)

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp