U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Žene,Pokrivene
 1. Treba brinuti o udobnosti svoga muža, odati mu dužno poštovanje i uvijek uzeti u obzir njegova osjećanja.
 2. Treba čuvati čast svoga muža.
 3. Treba biti čuvar imovine svog supruga.
 4. Treba odgajati svoju djecu ispravno.
 5. Treba se ponašati prema rodbini njenog muža kao prema svojoj.
 6. Trebala bi se uljepšavati za svog muža.
 7. Trebala bi imati na umu ukus njenog muž po pitanju hrane i odijevanja.
 8. Treba brinuti o zdravlju svog muža.
 9. Treba dati najiskreniji savjet, kada je njen suprug konsultira o bilo kojem od njegovih problema.
 10. Ona ne bi trebala imati nepravedne i nerazumne zahtjeve na novčanik svog muža.
 11. Ona mora ostati vjerna svome mužu u svim uslovima i biti izvor snage za njega u nepovoljnim okolnostima, i biti čvrsto uz njega u dobru i zlu.
 12. Treba biti oprezna da dostojanstvo i ugled njenog muža ne budu narušeni bilo kojim njenim postupkom.
 13. Pod svim okolnostima, njeno ponašanje treba dovesti do mira i tišine u kući.

Izvor: The Review of Religions, Novembar 1992.godine.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp