U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Časni Poslanik Islama, Kaligrafija

Neophodno je ukloniti nesporazume o brakovima Časnog Poslanika s.a.v.s. Općenito se kazuje kako je on za sebe iskoristio privilegiju koju je drugima uskratio. Ova opaska se temelji na pogrešnim pretpostavkama koje nastaju iz neznanja o historijskim prilikama tog vremena. Svi njegovi brakovi su sklopljeni prije objave o ograničavanju u tadašnjoj Arabiji neograničene poligamije.

Odgovor na optužbi

Orijentalista, gospođa prof. Laura Veccia Vaglieri u svojoj knjizi “Appologia dell Islamisco” je napisala:

“Neprijatelji islama su bili uporni u predstavljanju Muhamamada s.a.v.s kao jednog raskalašenog i strastvenog čovjeka, pokušavajući u njegovim brakovima pronaći dokaz labilne ličnosti koja je nepoveziva sa njegovom porukom.
Opiru se da uzmu u obzir činjenicu da je on tokom onih godina svoga života, u kojim su prema prirodi nagoni najjači, pa iako je živio u društvu tadašnjih Arapa, u kojem institucija braka gotovo da i nije postojala i u kojem je poligamija bila nepisano pravilo i u kojem su uz to i razvodi bili veoma česti i prihvaćeni, bio oženjen jednom jedinom starijom ženom i 25 godina bio vjerni suprug. Tek poslije njene smrti, u dobi od 50 godina se opet oženio i više od jedanput.
Svaki od tih brakova imao je društvene i političke razloge (…) Sa jednom iznimkom koja se odnosi na hazreti Aišu, ženio je samo žene koje niti su bile djevice niti mlade niti lijepe. Da li je to strast?”

Razlozi sklapanja brakova Časnog Poslanika s.a.v.s.

Časni Poslanik s.a.v.s. se ženio na dva načina, naime kao čovjek i kao poslanik. Kao čovjek htio je kao i svaki drugi muškarac da se oženi jednom ženom, naime hazreti Hadidžom. Sve druge žene oženio je kao poslanik (nakon smrti hazreti Hadidže). Sažeto se mogu sljedeći razlozi navesti za sklapanje njegovih ostalih brakova:

  1. Jednom se Časni Poslanik s.a.v.s. oženio kako bi u društvu ova religija bila očuvana do Sudnjeg dana. Jer u kritičnom vremenu nakon preseljenja Časnog Poslanika s.a.v.s. ova se religija trebala dalje širiti i prenositi. To na primjer objašnjava i opravdava brak sa mladom hazreti Aišom i hazreti Hafsom koje nisu imale s njim djecu, ali su se posve mogle posvetiti prenošenju islama.
  2. Drugi je razlog bio i taj stabilizovanja jedinstva islamske države nakon njegove smrti. Jer se veoma često društvo nakon njegovog preseljenja raspadalo. Islamsko društvo je tada bilo upočetku svoga nastanka i razvoja pa je bilo neophodno da četvorica pravovjernih halifa imaju bliske i jake veze sa Časnim Poslanikom s.a.v.s.  Iz tog razloga je oženio dvije kćerke dvojice kasnijih halifa hazreti Abu Bekra i hazreti Omara, druga dvojica halifa, hazreti Osman i hazreti Ali su oženili njegove tri kćerke. Jedan izvaredan plan za budućnost jer je time Časni Poslanik s.a.v.s. ojačao temelje države kako bi ona opstala dugo godina.
  3.  Časni Poslanik s.a.v.s. se oženio i udovicama kojima se inače niko ne bi oženio. Oženio je žene šehida sa djecom koje su bile starije, pa ih niko nije htio ženiti i time svojim primjerom postavio visoko ljestvicu vrijednosti za pravovjerne.
  4. Još jedan razlog za njegovo sklapanje braka bile su i objave Časnog Kur'ana kao kod njegovog braka sa hazreti Zainab Bint Džahš.
  5. Drugi razlog za njegovo sklapanje braka je bio i taj da cijela porodica odnosno pleme žene primi islam nakon sklopljenog braka.

Neki primjeri u pitanju brakova Časnog Poslanika s.a.v.s.

U 4. godini nakon Hidžre Časni Poslanik s.a.v.s. je sklopio brak sa hazreti Umme Salma. Za vrijeme sklapanja braka, hazreti Umme Salma nije bila u stanju rađati djecu zbog svoje starosti.

Iz tog je razloga i odbila na početku tu bračnu ponudu,ali Časni Poslanik s.a.v.s. se nije vodio sebičnim razlozima nego samo iz vjerskih razloga razvoja i napretka žene muslimanke, a za takvo što je hazreti Umme Salma bila pravi izbor jer je i sama bila veoma pobožna, pravovjerna i obrazovana.[1]

Jedna od namjera njegovih mnogih brakova je i istrijebiti loše običaje i naravi tadašnjih Arapa koji su se bili ukorijenili. Kroz svoje sklapanje braka sa Zainab bin Džahš, koja je prije toga bila udata za hazreti Zaid bin Harisa, njegovog usvojenog sina, on je uklonio tamošnji običaj po kojem Arapi nisu sklapali brakove sa bivšom suprugom svog usvojenog sina.[2]

Časni Poslanik s.a.v.s. se oženio sa hazreti Džavajrijom koja je bila kćerka poglavice plemena Banu Mustalik kako bi ojačao veze sa tim velikim plemenom i pronašao bolji način Tabligha-širenje puruku islama time.


[1] Nisai, prema Zarqaniju, tom 2, Halat Umme Salma.
[2] Sura Ahzab, 31. ajet.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp