U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Druge vjere

Jedan od najvećih paradoksa ovog doba je da je sve više religioznosti, a sve manje duhovnosti?!  Puno je ljudi koji tvrde da ispovijedaju ovu ili onu vjeru, imaju sa sobom svoje svete knjige u kojima su učenja za njih, kako o moralu tako i o Stvoritelju.  Nažalost, svjedoci smo sve gore i gore slike svijeta. Nikada dosad nemoral i pokvarenost svake vrste se nisu tako raširili po svijetu, kako kaže Časni Kur'an, ‘morem i kopnom’, i tako duboko zahvatili sve slojeve društva i pojedince, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Kijameti se nižu jedan za drugim, kao da je nestalo Božijeg blagoslova sa Zemlje. Zašto onda sve to?

Zapravozato što je vjera ljudi postala tako plitka, svede na samo na nekoliko rituala i običaja, bez istinske svrhe i dubine u čovjekovom srcu. Dakle, ljudi su se udaljili od duha Božijih zakona i učenja koje im je On poslao preko poslanika. Tako su zapustili svoje duše u koje se uvukao materijalizam i iskvarenost, kao i nesvjesno klanjanje idolima, ljudima ili imetku, time što ljudi daju veću važnost tim drugim stvarima nego Božijoj volji i Jedinom Bogu. Ljudi su praktično napustili istinsku vjeru u Boga i zato Bog šalje ove kijamete da opomene čovječanstvo da su otišli predaleko u svom zanemarivanju Njega i u činjenju grijeha, u svomodavanju ovo svjetskim zadovoljstvima.

Samo hvalisanje pripadanja vjeri i hvalisanjem njenim nasljeđem nije dovoljno, dok se odaju činjenju grijeha kao da su posve zaboravili da i hAllah stalno gleda i bilježi svaku kretnju, čak i misao. Izgleda da su ljudi posve zaboravili nadrugi svijet.  Jer, nevjerovatno je da su spremni da se do krajnjih granica svojih mogućnosti žrtvuju za ovo svjetski napredak i neke ciljeve, a smatraju da za duhovne blagodati i za religijune treba da ulažu nikakav napor, da će tek onako zaslužiti Božije blagodati. Ako je čovjek spreman raditi dan i noć ako zna da će za to dobiti plaću, zašto onda nije spreman raditi tako za nagradu od svog Gospodara? Ili čovjek nema čvrstu vjeru u to da će ga Bog nagraditi ili kazniti po njegovoj zasluzi ili što ljudi ne cijene blagodati svog Gospodara, nezahvalni su na njima i također nisu svjesni Njegovih odlika ili atributa i zato nemaju ljubavi prema Njemu niti prema Njegovim stvorenjima i ne boje Ga se, ne razmišljajući o Njegovoj kazni i o tome da je On vlasnik svega i sve što imamo On može oduzeti za kratko vrijeme, da to više nemamo.

Jer, kako kaže Obećani Mesija a.s. ‘… nemoguće je, i ja nikada neću prihvatiti, da čovjek tvrdi da vjeruje u Boga a da sa takvom smjelošću krši Njegove zakone i čini takve grijehe. Grijeh i vjera ne idu zajedno.’ To je samo zato što ljudi nemaju čvrstu vjeru i misle da će, ako prevare ljude, uspjeti izmaknuti Božijoj kazni jer ih On, kako oni zamišljaju, ne vidi. Zapamtite da vam nikakvi trikovi, zavjere niti podmukle radnje neće pomoći pred Allahom. Njega niko ne može zavesti. Zaista ljudi koji čine ovakve grijehe zaboravljaju da postoji Bog,Gospodar kazne i odmazde.

Jer, kako kaže naš voljeni Halifa: ‘Hoće li iko kušati i najmanjukap arsena ako zna njegova otrovna svojstva ili hoće li staviti ruku u vatru?’ Tako da je prvabolest ovog doba udaljavanje čovjeka od Boga i od istinske vjere.

ZATO I LIJEK MORA BITI VRAĆANJE LJUDI BOGU I ISTINSKOJ VJERI. TO JEOSNOVNA BIT REFORME, za koju je Obećani Mesija bio od Boga određen da je provedeuz Božiju potporu i pomoć. Da obnovi-oživi duh poruke prije poslane, nad svim savršenu poruku islama objavljenu Muhammedu s.a.v.s., u Časnom Kur'anu, objavu koju su ljudi zaboravili i izokrenuli; da on vrati dušu u ljude izgubljene u materijalizmu i da nas uputi kako da se očistimo od grijeha, da budemo bliži Bogu i zaslužimo Njegov rahmet na oba svijeta.

Dakle, da ponovo oživi učenje koje je svojim svjetlom donijelo blagostanje Arapima pustinjei za njima milionima drugih koji su ga prihvatili, da ponovo podigne slavu islama imuslimana, i dovede do pobjede islama u svijetu. To je njegova poruka koju prenosi od Boga ljudima danas da se izbave i spase. Ako je Kur'an zadnja knjiga, završena je i usavršena uputa ljudima za sva vremena, u Časnom Kur'anu su sva uputstva za sve moguće situacije s kojima se čovjek može suočiti u svom životu. No, kako sam već rekla, ljudi su tu uputu zabacili za leđa, zaboravili, iskrivili uvodeći u praksu neislamske navike i običaje, predali se materijalizmu. Iz ovog samo po sebi proizilazi da ovo sve treba odbaciti, i vratiti se tim izvornim neiskrivljenim učenjima. Ovo vraćanje, odnosno ovakva reforma na ovako globalnoj skali i u ovako teškoj moralnoj kriziširoko raširenoj, nije moguće provesti bez Božije intervencije i Njegove pomoći. Zato je On obećao da će, kad takvo vrijeme dođe, poslati Svog slugu, čovjeka kao i uvijek sa Svojom porukom ljudima, kojem će On pomoći da ljude istinoljubive i sklone ispravnosti, odnosno Bogobojazne, učini naklonjenim njemu, zapravo njegovom učenju, i da ih on vodi bliže Stvoritelju i da ih ponovo ujedini. Allah ne krši Svoje obećanje i On je zaista poslao Svog slugu sa Svojom porukom ljudima, kao lijekom za ovo doba.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp