U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Imam Mahdi,Kadijan

Prije nego što započnem govor na samu temu mislim da je neophodno da ukratko kažem ko je Imam Mahdi i Obećani Mesija, da bi shvatili šta je njegova poruka i u čemu je njegova zadaća ili misija. Imam znači vođa a Mahdi znači upućen. Dakle, on je bio upućeni imam. Obećani znači predskazan od prethodnih poslanika, ili obećan od Boga da će biti poslan u ime Boga da prenese Njegovu poruku ljudima u kasnijem dobu, kad se ljudi udalje od istinske vjere, pa tako i svijet zapadne u duboku krizu morala.

Mahdi znači upućen. Ta osoba koja je određena da bude Imam i Reformator, čiji dolazak je bio predskazan od Poslanika Muhammeda s.a.v.s., bio je Hazret Mirza Ghulam Ahmad, rođen 1835. u Qadianu, malom selu u Indiji. On je, po Božijem nalogu i uputi, osnovao Ahmadija Džemat 1889. godine. Džemat okuplja istinske vjernike koji su u svojoj poslušnosti Bogu i Časnom Poslanikus.a.v.s., njega prihvatili kao Reformatora i obećanog i poslanog od Boga.

Dakle, on je tvrdio i dokazivao da je on ta osoba, određena za ovu zadaću, da ljudima prenese poruku od Boga tj.uputu kao lijek za probleme, odnosno bolesti od kojih pati ovo doba. Kako je bio određen od Boga, provodio je samo Božije naredbe i tako je po Božijoj naredbi i osnovao ovu zajednicu u kojoj se okupljaju, udružuju i ujedinjuju ljudi koji prihvate da reformišu sebe slijedeći njegove upute i učenja; takvi ljudi koji potom popravljaju svoje vjerovanje i vladanje, zatim kao dio svaki za sebe u jednoj zajednici kao globalnoj porodici jednog ummeta, pod jednim vođom, čine jedno tijelo, ummet Muhammeda s.a.v.s. i oni dalje šire ovu zajednicu i tako zaslužuju – svaki za sebe i za zajednicu kao cjelinu, kao ummet – više Božijih blagoslova koji se spuštaju na njih i na zajednicu.

Ovi ljudi i ova zajednica koju sačinjavaju, uživaju tako Božije blagodati na ovom i na budućem svijetu, jer u ime Jedinog Boga preustrojavaju, tj popravljaju-reformišu sebe i druge, slijedeći Božiju objavu i učenje koje je Allah poslao uposljednjem šerijatu – Časnom Kur'anu – čiste se od grijeha i uzimaju Boga kao jedinog vrijednog obožavanja. Allah im uzvraća Svojom milošću i blagodatima. Na taj način rasuti,razdijeljeni i zavađeni muslimani širom svijeta postaju ponovo povezani u ime Boga i Njegove religije, vraćaju se čistom vrelu istinskog islama i u ime Boga napuštaju navike kojesu usvojili u ovom iskvarenom i materijalizmom obuzetom svijetu; oni u ime Boga zaboravljaju zavade i sve razmirice, te se u Njegovo uzvišeno ime mire i postaju poput braće povezani strogom vezom ljubavi u jedan ummet, ummet Muhammeda s.a.v.s, držeći se čvrsto Allahovog užeta.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp