U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Mir i sreća

Značenje Islama

Islam doslovno znači mir, podanost nečijoj volji, te biti u prijateljstvu i slozi. Smisao imena islam je postizanje života savršenog mira i trajne sreće kroz potpunu potčinjenost Božijoj volji. Sveta knjiga muslimana, Kur'an, objavljena Božijem Poslaniku Muhammedu s.a.v.s. tumači da je islam vjera čija su učenja u skladu sa  ljudskom prirodom. Kao što je dijete učeno abecedi, tako je Bog učio svijet vjeri,  šaljući postepeno svoje poslanike u različita vremena i različitim narodima. Vjerska uputa koja je ovako bila pokrenuta na početku svijeta, bila je upotpunjena i usavršena kroz islam.

Priroda islamskih učenja

Kada je svijet dostigao takav nivo razumijevanja, da je bio spreman za konačnu pouku, Bog je poslao posljednju i kompletnu Knjigu preko Božijeg Poslanika Muhammeda s.a.v.s. Ova Knjiga ne samo da ispravlja greške koje su pronašle svoj put u različitim religijama nego prenosi istine koje ranije nisu bile propovijedane zbog posebnih okolnosti društva ili ranog stupnja njegovog razvoja. Istovremeno, ona u sebi okuplja zajedno istine koje su bile sadržane u svakoj Božijoj objavi poslanoj ma kojem narodu kao pouka ljudi (Časni Kur'an 98:4). Najzad, Islam ispunjava sve duhovne i moralne zahtjeve trajno napredujućeg čovječanstva. Ovo je islam koji je pogrešno nazvan muhamedanstvo.

Poruka nade

Prema islamu, svrha čovjekovog života je njegova potpuna obznanjenost. Islam ne podržava ideju da je čovjek rođen u grijehu. On uči da svako ima u sebi sjeme savršenog razvoja i da ostaje isključivo na osobi da lično gradi ili (po)kvari svoju sudbinu.

”Mi smo stvorili čovjeka od najboljeg”, kaže Časni Kur'an (Časni Kur'an 95:5).

Uspostavljanje savršenog bratstva, bez diskriminacije slojeva, vjera, boje ili zemlje je jedinstvena i bez premca osobenost islama. Loza (porijeklo), bogatstvo i porodična čast su sporedne stvari. Krepost i služenje čovječanstvu su stvari stvarne vrijednosti. Islam ne samo da zagovara nego ostvaruje i provodi u život i u djelovanje ljudske zajednice ove veličanstvane principe jednakosti i bratstva.

Glavna učenja

Glavna doktrina islama je Božije Jedinstvo. Nema drugog boga osim Allaha; i Muhammed je Allahov Poslanik  Bog je slobodan od svih nedostataka, Sveti i Izvanredan. On nema partnera. On niti rađa, niti je rođen, zato što su ovo karakteristike grešnog i slabog čovječanstva.
Ovo Božije Jedinstvo je prvi i najvažniji stub islama i svako drugo vjerovanje ovisi o ovom (povezano sa ovim). Dalje, islam nam pomaže da uspostavimo stalni odnos sa Bogom i da Ga jasno spoznamo u toku ovozemaljskog života kao svog Pomagača u svim poslovima i  podhvatima.

Islam zahtijeva vjerovanje u sve poslanike uključujući Ibrahima (Abraham), Musaa (Mojsije), Isaa (Isus), Krišnu, Budu, Konfučija i Zoroastera. Mi ih sve poštujemo (i mnoge druge koji ovdje nisu spomenuti) kao nebeske učitelje rođene da reformišu i preporode čovjeka i vode ga Bogu.
Islam naređuje poštovanje za sve božanski određene vodiče i ako musliman pokaže i najmanje nepoštovanje prema osnivaču bilo koje druge vjere, on to čini na štetu svoje vlastite vjere. On mora izgovarati poštovani blagoslov alejhi selam (neka je mir na njega) poslije spominjanja imena svakog Poslanika. Na ovaj način islam uspostavlja mir među svim religijama.

Pet stubova islama

Pet je stubova islama: izjašnjavanje vjere u Božije Jedinstvo i u Božansko Poslanstvo Muhammeda s.a.v.s.; obavljanje utvrđenih dnevnih namza; post u mjesecu Ramazanu; davanje utvrđenog iznosa u dobrotvorne svrhe (zekjat); obavljanje hodočašća jedanput u životu, ukoliko to okolnosti dopuste.

Vjera bez djelovanja je mrtvo slovo na papiru. Vjera sama po sebi nije dovoljna ukoliko nije pretočena u djelo. Musliman vjeruje u lično polaganje računa  za svoje postupke na ovom i na budućem svijetu. Svako mora nositi svoj vlastiti teret i niko neće ispaštati za tuđi grijeh.

Časni Osnivač

Mi ne pravimo razlike među Poslanicima. Sve što mi dodajemo je da je Poslanik Muhammed s.a.v.s. bio također veliki učitelj i Božiji Poslanik. Zbog važnosti i veličine njegovog djela, mi ga smatramo najvećim od njih svih. Mi, također, ne vjerujemo da su Božija vrata prenošenja poslanstva i vrata komunikacije sa Tvorcem zatvorena za budućnost. Sada su stope Učitelja-Poslanika Muhammeda s.a.v.s. te kojima svaki pojedinac treba da ide.

Živa religija

Naše vrijeme nije bez svog vlastitog svjedočenja. U hazreti Ahmadu, obećanom Mesiji i Mahdiju, osnivaču Ahmedija pokreta u islamu, mi imamo poslanika ovog doba čija je jedina misija bila da vodi čovječanstvo islamu.
Zbog toga mi smatramo Muhammeda s.a.v.s. kao Khatamun Nabiyyeen: Pečat poslanika. Bez slijeđenja Muhammeda niko ne može biti vođa i učitelj čovječanstva. Islam nije mrtva vjera mitova i čudne bajke prošlosti. To je religija puna života za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Sveznajući i Svemogući Bog je i dalje živ za one Svoje sluge koji se iskreno žrtvuju  u Njegovoj vjeri i koje On počaščava jednim od četiri statusa: Poslanik, Istinoljubivi, Šehid (žrtve na Božijem putu) i Pravedni (Kur'an 4:70). Ovo također dokazuje da je islam jedina religija namijenjena  svim ljudima i za sva vremena.

Sveta Knjiga

Kur'an Časni je muslimanska sveta knjiga. Ova Božija riječ je bila objavljena poslaniku Muhammedu s.a.v.s. prije 1400 godina i ostala je sačuvana nadirnuta bez i najmanjih promjena. Nebrojeno mnogo muslimana zna cijelu knjigu napamet.

Stav prema drugim vjerama

Kao što vjerujemo u sve poslanike, mi vjerujemo da sve vjere imaju svoje porijeklo u istini. Tokom vremena, istina je bila ili zaboravljena, ili postala prekrivena ljudskim izumima. Uz to, neka od ovih učenja su bila lokalne ili privremene prirode i ovaj univerzalni karakter bio im je kasnije pripisan. Mi vjerujemo da Kur'an čuva i uključuje sva ova učenja, koja su stalne prirode, i daje dodatna učenja univerzalne prirode, koja zadovoljavaju potrebe ljudi svih zemalja i mogu im pomoći u njihovom beskrajnom maršu prema napretku.

Prepoznatljive odlike islama

Ovo su neke prepoznatljive odlike islama:

  1. emancipacija žena uspostavljanjem jednakosti oba spola, osiguravanje njihovih prava i sloboda, te priznanjem njihovog statusa,
  2. apsolutna zabrana svih opojnih sredstava,
  3. rješavanje ekonomskih problema,
  4. Oplemenjivanje čovječanstva sa najplemenitijim upotrebivim moralnim načelima,
  5. promoviranje nauke i obrazovanja

Život na drugom svijetu

Prema islamu, život poslije smrti je nastavak života na zemlji. Džennet (Raj) i Džehennem (Pakao) počinju pravo od ovog života. Džennet je stalan i vječan, dok je Džehennem samo privremen. Džehennem je kao čistilište i nakon što duša bude očišćena ide u Džennet. Džennet je dostignuće života trajnog napretka i potpunog užitka i sreće kroz jedinstvo s Bogom, razvijanjem izvrsnih duhovnih vrlina i neograničenih mogućnosti koje su usađene u čovjeka. Stanje poslije smrti je slika duhovnog stanja u ovom životu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp