U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Poplava,Božija kazna

Kontinuirani pljuskovi dovode do povišenja razine vode toliko mnogo da naselja bivaju potopljenavodom.  Narod hazreti Nuha a.s.  je odbio Istinu koja im je predočena:

Prije njih je također Nuhov narod odbio; odbili su Našeg roba i rekli: “Luđak i prezren.”Onda je on zvao Gospodara svog i rekao:Ja sam nadvladan, zato mi pomozi! I Mi smo otvorilikapije nebeske, s neprestanom vodom, i učnili smo da zemlja nabuja vrelima, pa su se sastalevode po naredbi koja je već bila određena.[1] 

Razjareni vjetrovi

Puhanje bijesnih zlih vjetrova toliko mnogo dovode do toga da nastambe postaju kao duhovigrada a tijela ostaju ležati kao iskorijenjena stabla.

A’ad je također odbio. I kakva je bila kazna Moja i upozorenje Moje! Mi smo na njih poslalibijesan vjetar bez prekida jednog nesretnog dana, čupao je ljude kao da su bili iz korijenaiščupana stabla palmina drveta. [2]

Erupcije

Eksplozivne grmljavine bacaju kamenja koja kao da padaju sa neba. Na primjer, stanje naselja uneposrednoj blizini erupcije vulkana se spominje kao kazna u sljedećim Kur’anskim ajetima:

Onda ih pogodi jedan strašan glas dok je Sunce izlazilo. Mi smo ga (ovo naselje)prevrnuli, i njih posuli kišom kamenja od ilovače.[3]

Oluje

Neprestalne oluje nanosile su pijesak preko naselja tako da sve što je od njih ostalo su samonjihovi ostaci.

On uništava sve odredbom Gospodara svoga; I oni su tako postali (uništeni) da od njihnije ostalo ništa vidljivo, osim njihovih boravišta. Ovako Mi nagrađujemo grješni narod.[4]

Poplave

Ponavljajuće iznenadne poplave mora prekrivaju bogate i plodne teritorije uključujući i neplodnu ineprijateljsku zemlju u kojoj ništa drugo ne raste osim tamarisa i gorkog voća i stabla lotusa.

Ali su se oni okrenuli od toga; zato smo im poslali poplavu iz porušene brane. I Mi smopromijenili njihove bašće u one koje su davale bezukusan plod i metljiku i malo drveća šumskihplodova.[5]

Potresi

Geološka greške u strukturi zemlje, koje zakopaju naselja pod njihovim ruševinama.

A oni su njega odbili i njoj (kamili) posjekli noge, zato ih je Gospodar njihov potpunouništio zbog grijeha njihovog, i sravnio ih.[6]

Suša

Teška suša, koja presušuje vode u tlu u tolikoj mjeri da čovjek to ne može podnijeti.

Ti reci: “Ako vam voda ode u dubinu, ko je taj ko će vam donijeti izvorsku vodu?[7] 

Glad

Glat koja zahvate narode, sa velikim strahom i osjećajem tjeskobe.

A Allah daje kao primjer jedno naselje – u njemu je bila sigurnost i mir; opskrba mu jedolazila u obilju iz svakog pravca; ali su oni (njegovo stanovništvo) zanijekali Allahove blagodati,zato im je Allah obukao odjeću gladi i straha zbog onoga što su radili.[8]

Ratovi

Uništenje naroda kroz ratove, koji nose u svojim posljedicama beskrajan niz teškoća i patnji.Ovdje je riječ al-dharra vjerojatno obuhvata sve kao gubitak, nesreća i nevolje koje proizlaze izvelikih ratova – npr. ograničenja slobode, uništavanje ekonomske infrastrukture, haos i društveniporemećaji.

A Mi nikada poslanika nismo poslali u neko naselje a da njegove stanovnike nismokaznili nesrećom i bijedom, da bi se ponizili.[9]

Ptice

Jata ptica silaze na ljude kao Božija kazna.

I na njih jata ptica poslao, koje su na njih bacale kamenje od suhe zemlje. I učinio ih kaoslamke rastočene.[10]

Pucanja brana

Pucanja brana i njihovo pražnjenej na naselja.

Tvoj Gospodar na njih je bacio bič kazne. Sigurno je Gospodar tvoj bio u zasjedi.[11]

Ovdje je riječ sauta također uključuje mjesto gdje se voda prikuplja (Aqrab Al-Muwarid). Ako jeznačenje jezero ili ribnjak izvedeno, to bi značilo da je On okrenuo cijeli sadržaj naopako na njih.

Kuga

Klimatske promjene, vlaga, koje vode do vrvljenja životnih formi koje posdljedično postaju izvorpošasti, uzrokujući bolesti i epidemije – skakavci, žabe, glavene uši, škorpioni, komarci, štetočina,bakterije i klice koje uzrokuju bolesti krvi kao što kolera ili drugi utječ na cirkulaciju krvi.

Onda smo Mi na njih poslali poplave, i skakavce, i uši, i žabe, i krv – odvojenimznakovima; ali oni su čak i tada pokazali oholost i bili su (inače) grješan narod.[12]

Podložnost

Diskriminacije drgih dovodi do različitih suđenje i kažnjavanja ne zbog načina vjerovanja, negozbog raznih djela ljudi, npr. predskazanje u Časnom Kur'anu o Jevrejima da će ih drugi narodisve do Sudnjeg Dana izlagati različitim teškoćama.

I kad je tvoj Gospodar najavio da će On sigurno postaviti nad njima, do Sudnjeg dana,one koji će ih mučiti bolnom patnjom. Zaista je tvoj Gospodar brz u kazni, i zaista On oprašta imilostiv je.[13]

Najčudije je da sve različite vrste Božije kazne spomenute gore, odnose se na tri od četri prirodnaelementa i još se ne spominje četvrti element. Sve navdene Božije kazne se odnose na zemlju,vodu ili zrak ili na ona bića koja žive u vodi, zraku ili na zemlji, ali se ne spominje četvrti element,tj. Vatra.
Znamo da časni i pobožni ljudi su stavljeni na iskušenje vatrom, kao što se vidi iz djela oIbrahimu i u dijelovima sure Al Burudž, ali što se tiče kažnjavanja ljudi vatrom, ne nalazimoda je spomenuto da se desilo nešto takvo u prošlosti. Sto se tiče predskazanja iz Časnog Kur'anajasno je navedeno da će ljudi u budunosti biti kažnjeni vatrom, zbog njihovog stalnog odbijanjaČasnog poslanika s.a.v.s.. Takvo nešto postoji u kratkom navodu Časnog Kur'ana:

Teško toga Dana poricateljima! “Krenite prema onom što ste poricali, krenite prema sjenikoja ima tri dijela,niti pruža hlad, niti štiti od plamena.” Ona baca uvis plamenove kao palače, kaoda su kamile smeđe boje. Teško toga Dana poricateljima.[14]

Slika opisana ovim ajetima podsjeća na današnje požare u ratovima. To je doba kada je strašnanavala rata prekrila različite zemlje, mora, i sve je prekrila vatra. Prevedeni ajeti kao: „baca u visplamenove kao palače“, su vrlo priklladne slike balističkih projektila koji se koriste kao oružje u tojdobi.

Teško svakom ogovaraču, velikom klevetniku, koji gomila imetak i prebrojava ga. Onmisli da će ga imetak njegov učiniti vječnim! Pazite, on će sigurno biti bačen u ’Al-Hutamah’! Štaće tebi objasniti šta je ’Al-Hutamah’? To je Allahova zapaljena vatra, koja će udarati na srca.Zaista, ona je ostavljena zatvorena protiv njih, u stupovima dugim, ispruženim.[15]

Ne odnosi se na posebnu osobu, ali na narod, jer bez obzira koliko zla škrta bila bogata osoba,nikada ne može misliti da je njegovo bogatstvo učinillo ga besmrtnim. S druge strane, kadekonomski stabilne zemlje stiču ekonomski napredak, one uvijek žive pod zabludom da je ovanjihova superiornost vječna. Upozorenje koje im je dato je kažnjavanje vatrom.

Časni Kur'an spomenjuje Atomsku bombu

Nuklearna oružja ovog doba su čisti odraz ovih opisa. Produljenje jezgre prije eksplozijerezultiraju atomskim eksplozijama, i značenje HOTAMA (slomljeni atomi ili najmanje zamislivečestice), oboje, vode nas u ovom smjeru. U svakom slučaju, kazna izrelčen ovdje bez sumnje seodnosi na ovaj svijet. Čini se da znači uništenje arogantnih ljudi i materijalista koji sanjaju vječniživot bez odgovornosti.

Ako navedena predskazanja o kažnjavanju vatrom su povezana sa predhodnim pitanjima,postaje očito da sva četri elementa – zemlja, voda, zrak i vatra – mogu se koristiti kao Božijenaredbe i kažnjavanja i da ise isti elementi mogu koristiti kao nagrade. Stoga, podvrgavanjaprirodnih zakona u svrhu kažnjavanja uistinu nije nešto iznenađujuće. Dobrobit i šteta sunesumnjivo povezani sa prirodnim elementima.

Može se reći da u svakom dobu neke promjene zauzimaju određeno mjesto zbog čega zemlje,voda, zrak ili vatra mkogu uzrokovati korist ili štetu. Ponekad dovode do nevolja, oskudice,teškoća i gubitka, a ponekad do jednostavnog života punog izobilja. Onda zašto bi to nekadatrebalo biti tretirano kao izvanredne stvari ili Božije intervencije, a drugi put kao neobičnadogađanja. Ovakve stvari su se dešavale od pamtivijeka. U stvari, ovo je novi problem. Kaoodgovor na to pitanje, moderni čovjek nije otkrio ništa novo što odvaja čovjeka od dalekeprošlosti. Mi učimo iz Časnog Kur'ana da je isti prigovor podignut protiv ranijih poslanika:

A Mi nikada poslanika nismo poslali u neko naselje a da njegove stanovnike nismokaznili nesrećom i bijedom, da bi se ponizili. Onda smo Mi zamijenili loše stanje dobrim, dok oni(ovo) nisu zaboravili i rekli: “Nesreća i sreća pogađale su i naše pretke.” Onda smo ih Miodjednom zgrabili, dok nisu osjetili.[16]

Samo da utvrdimo da to nije ništa novo, stoljetni prigovor nije stvarno uvjerljiv argument dovremena kada smo u stanju nadopuniti to nekim prepoznatljivim znakom po kojemu se možeodrediti jedan dgađaj kao Božija intervencija, a s druge strane kao obična nesreća. Trebali bismozadovoljiti srca i misli, bez obzira što oboje pripadaju istom prirodnom uzroku, svaki od njihpripada različitoj kategoriji. Do tada naravno ovoj predmet ostaje nedovršen.

U prvom dijelu ovog serijala, obratili smo pažnju na utapanje faraona što ga razlikuje od bezbrojdrugih utapanja u prirodi. Specifičnije govorimo, naravno o ispunjenju kur’anskog predskazanjada je tijelo faraona preživjelo vremenske promjene, i nakon hiljade godina da služi kao poukačovječantvu. Časni Kur'an predstavlja moćne argumente kao dokaz da je ovo bila Božija kazna.

No, kako god ovo se ovdje ne završava. Treba imati na umu da Časni Kur'an predstavlja uvijekjasne dokaze u prilog ovim argumentima koji bi zadovoljili bilo koji nepristrasan um.

Iako je, s jedne tačke gledišta, sistem Božije kazne je neophodno povezan sa prirodnimzakonima, dok iz nekih drugih uglova ovaj sistem ima zaseban status i time određuje svojuposebnost. Sa ovog aspekta, možemo, Božijom voljom, govoriti o ovom u sljedećem dijelu ovogserijala.

U skladu sa sposobnostima koje nam je Bog dao, također možemo istražiti odgovornostikoje se nameću nad zajednicom vijernika kada su ljudi pogođeni Božijom kaznom ilipredskazanje neke božije kazne koja visi nad takvim ljudima. Kakav bi trebao biti naš kodeksponašanja u takvim uslovima? Ovaj dio teme je izuzetno važan za duhovnu obuku Ahmadijadžemata u ovim danima i u ovom dobu. Tako neki od Ahmadija iz neznanja slijede ono što nije uskladu sa plemenitom praksom i hadisom poslanika iz prošlosti, ili nešto što je na bilo koji načinispod dostojanstva pravog vjernika. Neka nas Allah sačuva toga. Amin.


[1] Časni Kur’an 54:10-13
[2] Časni Kur’an 54:19-21
[3] Časni Kur’an 15:74-75
[4] Časni Kur’an 46:26
[5] Časni Kur’an 34:17
[6] Časni Kur’an 91:15
[7] Časni Kur’an 67:31
[8] Časni Kur’an 16:113
[9] Časni Kur’an 7:95
[10] Časni Kur’an 105:4-6
[11] Časni Kur’an 89:14-15
[12] Časni Kur’an 7:134
[13]Časni Kur’an 7:168
[14] Časni Kur’an 77:29-35
[15] Časni Kur’an 104:2-10
[16] Časni Kur’an 7:95-96

Izvor:The Review of Religions (Pregled religija), januar 1994.godine.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp