U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Časni KUran

Kršćani vjeruju da je Isa a.s. (Isus Krist) bio Božiji sin, rođen od djevice Merjeme (Marije), te da će njegova krv iskupiti cijelo čovječanstvo od grijeha. Jevreji vjeruju da je Isusovo rođenje bilo nezakonito, te da on nije bio predskazivani Mesija i da je umro prokletom smrću na križu. Postoji još jedno razmišljanje koje osporava tek samo postojanje Isusa i čuda pripisanih njemu. Međutim, nezamislivo je da čovjek ima toliki broj sljedbenika, a da bude tek plod mašte.

Islam, zadnja objavljena religija od Boga, ima historijsku prednost iza  sebe i mogla je osmotriti kako su se ova vjerovanja razvila tokom vremena. Islam je, prema tome, bio u stanju da razjasni neka pogrešna shvatanja o Merjemi, Isusovom rođenju, njegovoj misiji i raspeću. Poruka islama je sadržana u Časnom Kur'anu, svetoj knjizi islama, i ona predstavlja Isusa na način prihvatljiv ljudskom intelektu. U Kur'anu stoje brojni dijelovi o Isusu. Mi dolje navodimo nekoliko primjera:

MERJEMA (MARIJA)

Allah je uzdigao Adema i Nuha i porodicu Ibrahimovu i porodicu Imranovu iznad svih ljudi njihovog vremena – grupa duhovno srodna jedna drugoj [1]

Allah također navodi kao vjernike …Merjemu, kćerku Imranovu, koja je čuvala svoju čestitost i Mi smo njoj poslali Svoju Riječ i ona je ispunila riječi svoga Gospodara i Njegovih knjiga i ona je bila jedna od poslušnih[2]

Tako ju je (Merjemu) njen Gospodar primio veličanstvenim prijemom i On je učinio da odraste izvanrednim odrastanjem.[3] 

Tako smo je Mi blagoslovili Našom objavom i Mi smo učinili nju i njenog sina znakom i uputom za narode.[4]

Sjeti se kad su meleci rekli Merjemi: Allah je uzdigao tebe i očistio te i odabrao tebe između svih žena tvog vremena. [5]

DJEVIČANSKI POROD

Propovijedate iznošenje o Merjemi u skladu sa ovom knjigom, kad se ona povukla od svog naroda u mjesto prema istoku i sklonila se od njih. Tada smo Mi njoj poslali Našeg meleka (anđela) i on se njoj pojavio (u viziji) u formi krupnog čovjeka. Melek ju je uvjeravao: Ja sam samo vijesnik od tvog Gospodara, da ti dadnem pravednog sina koji će uzrasti do zrelosti. Ona se u čudu pitala: Kako to može biti da ja imam odraslog sina, kad me ni jedan muškarac nije dotaknuo i nisam bila nečasna? Melek je odgovorio : Tako je to, tvoj Gospodar je samo rekao: ”To je lahko za Mene. To je tako dosuđeno da ga Mi učinimo znakom ljudima i vrelom Naše milosti. Ovako je bilo određeno.” [6]

Ovakva je moć Allahova. On stvara što On želi. Kada On odredi stvar, On tome kaže:  ”Budi”, i to nastane.[7] 

Tako je ona njega zanijela (začela) i povukla se s njim na pusto mjesto.[8] 

Jasno je iz gornjih navoda da islam gleda na Merjemu (Mariju) kao na pobožnu i čestitu ženu. Čak je Božiji melek potvrdio da je ni jedan muškarac nije dotakao. Prema tome, neprikladno je za bilo koga da optužuje rođenje njenog sina kao nezakonito. Naše znanje o djevičanskom rođenju je vrlo ograničeno, ali moderna medicinska nauka potvrđuje da arrenoblastoma tumori, koji se ponekad nađu u ženskoj karlici, sadrže embrione ćelije koje mogu proizvoditi reproduktivno tkivo koje je u stanju da proizvodi muške ćelije sperme. ”Američki medicinski žurnal”, ”Nepravilnosti i rijetkosti (čudne stvari) medicine” od George M. Gould i Walter L. Pyle, Štampano od WB Saunders & Co., London).

Časni Kur'an potvrđuje ovaj dokaz riječima:

Slučaj Isa a.s. (Isusa) u pogledu Allaha  je kao slučaj Adema. On ga je stvorio (bez oca) od prašine. On je rekao, što se tiče njega, ”Budi” i on je nastao. Ovo je istina od tvoga Gospodara, zato ne budi od onih koji sumnjaju.[9]

ISA a.s. (ISUS)

Islam poklanja Isa a.s. (Isusu) vrlo visoki status. Časni Kur'an kaže:

Allah ti šalje dobre vijesti o sinu imenovanom Mesija, Isus, sin Merjemin, (po)štovan i na ovom i na onom svijetu i od onih kojima je podarena bliskost Allahu.[10]

On će ga podučiti Knjizi, i Mudrosti, i Tevratu, i Evenđalju, i učinit će ga Vjerovjesnikom djeci Izraela… [11]

Isa a.s. (Isus) je podučavao:

Ja sam Allahov sluga. On mi je dao Knjigu i odredio me poslanikom. On me je učinio blagoslovljenim gdje god budem, naredio mi molitvu i davanje milostinje u toku moj cijelog života. On me je učinio poslušnim prema mojoj majci i nije učinio da budem bahat i besraman. Mir je bio određen za mene na dan kad sam bio rođen, na dan kada ću umrijeti i na dan kad ću ponovo biti oživljen.[12]

Sjetite se, takođe, kada je Isa a.s. (Isus), sin Merjemin (Marijin) rekao: ‘O, djeco Izraela, ja sam sigurno Allahov vjesnik vama, ispunjavajući predviđanja sadržana u Tevratu, koji je bio objavljen prije mene, i davajući radosne vijesti o Vjerovjesniku koji će doći poslije mene, a čije će ime biti Ahmed.’ Ali kad je on njima došao sa jasnim dokazima, oni su rekli: ‘Ovo je čista prevara.’ [13]

O, vi koji vjerujete, postanite pomagači na Allahovom putu, kao što je Isa a.s. (Isus), sin Merjemin, rekao svojim učenicima: Ko će biti moj pomagač na Allahovom putu? Učenici su odgovorili: Mi smo pomagači na  Allahovom putu. Tako je grupa djece Izraela vjerovala, a grupa nije. Onda smo Mi potpomogli one koji su vjerovali protiv njihovih neprijatelja i oni su postigli prevlast nad njima.[14]

Kur'an potvrđuje da je Isus mogao liječiti bolesne i one koji su patili od gube (moralne pokvarenosti) da je davao duhovno svjetlo slijepima i duhovni život onima duhovno mrtvim.[15] 

Ali, ovo se razlikuje sa kršćanskim konceptom Trojstva i Jevrejskim odbijanjem Isa a.s. (Isusa) kao Božijeg Poslanika. On poziva kršćane i jevreje:

”Ljudi Knjige! Ne prekoračujte granice u stvari svoje vjere i ne recite da je Allah bilo šta nego istina. Zaista, Mesija, Isa a.s. (Isus), sin Merjemin je bio Allahov vjerovjesnik i ispunjenje radosnih vijesti koje je On prenio Merjemi (Mariji) i milost od Njega.
Zato vjerujte u Allaha i Njegove vjerovjesnike i ne recite: Postoje tri boga. Odustanite, to će biti bolje za vas. Zaista, Allah je samo Jedan Bog. Njegovoj svetosti ne priliči da On ima sina. Njemu pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Dovoljan je Allah kao Staratelj. [16]

Muslimanima se nalaže: Proglasite:

Mi vjerujemo u Allaha i u to što je nama objavljeno, i ono što je objavljeno Ibrahimu (Abraham) i Ismailu (Ishmael) i Isaku (Isak) i Jakubu (Jakov) i Plemenima, i ono što je bilo dato Musau (Mojsija) i Isau a.s. (Isusu) i drugim poslanicima od njihovog  Gospodara. Mi ne pravimo razlike među njima i Njemu se mi pokoravamo.[17]

RASPEĆE

Onda zbog njihovog (jevrejskog) prekidanja date obaveze; i njihovog odbijanja Allahovih Znakova; i njihovog nastojanja da bez razloga  ubijaju poslanike; i zbog njihovog govora: Naša su srca zamotana u omotače; međutim Allah je njih (srca) zapečatio zbog njihovog nevjerovanja.
Tako da oni vjeruju, ali malo; i zbog njihovog nevjerovanja; i njihovog iznošenja strašne klevete protiv Merjeme; i njihovog govora: Mi smo ubili Mesiha, Isusa, sina Merjeminog, Allahovog poslanika; međutim oni ga nisu ubili niti su postigli njegovu smrt na križu, nego je on bio učinjen da njima izgleda kao onaj koji je razapet na smrt; i oni koji se razilaze u predmetu njegovog skidanja živog sa križa sigurno sumnjaju u vezi s tim; oni nemaju sigurnog i utvrđenog znanja o tome, nego samo slijede pretpostavke; oni sigurno nisu postigli njegovu smrt na način kako  tvrde; zaista Allah ga je uzdigao Sebi, Allah je Moćan, Mudar, i nema ni jedne grupe između naroda knjige a da neće nastaviti da vjeruju do svoje smrti da je Isus umro na križu, a na Sudnjem danu Isus će biti svjedok protiv njih… Mi smo ih odvojili od uživanja Naših duhovnih naklonosti koje su im bile dozvoljena, i Mi smo pripremili bolnu kaznu za one od njih koji ne vjeruju.[18]

Da rezimiramo: islam uzima više umjeren srednji put u sporu o Isusu. On daje Isusu status Božijeg poslanika, koji je bio počašćen od Boga i u čiju naklonost je Bog pokazao nekoliko znakova. Izbor o tome ko će biti poslanik je napravljen od Boga Samog. Međutim, islam se ne slaže sa kršćanima da mu se daje status viši od statusa poslanika.
Islam odbija vjerovanje da je Isus umro prokletom smrću na križu, ali vjeruje da je Bog odgovorio Isaovim (Isusovim) molitvama na križu i pošto je preživio teško iskušenje na križu, Isa (Isus) je bio povraćen u svijest od svojih bliskih  prijatelja i pojavio se živ svojim apostolima, zatim otišao u potragu za izgubljenim plemenima Izraela i umro prirodnom smrću u  godinama duboke starosti. Vjerovanje u sve Božije Poslanike, uključujući Isusa, neophodna je vjerska odredba za muslimane.


[1] Časni Kur'an 3:34-35
[2] Časni Kuran 66:12-13
[3] Časni Kuran 3:38
[4] Časni Kuran 21:92
[5] Časni Kuran 3:43
[6] Časni Kuran 19:17-22
[7] Časni Kuran 3:48
[8] Časni Kuran 19:23
[9] Časni Kuran 3:60-61
[10] Časni Kuran 3:46
[11] Časni Kuran 3:49-50
[12] Časni Kuran 19:31-34
[13] Časni Kuran 60:7
[14] Časni Kuran 61:15
[15] Časni Kuran 3:50; 5:3, 111
[16] Časni Kuran 4:172
[17] Časni Kuran 3:84-85
[18] Časni Kuran 4:156-162

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp