U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Šejtan

Prof. Raig: Druga stvar o kojoj želim da spoznam je  o šejtanu. Šta je šejtan? Kako to da je Bog  Gospodar i koji ima moć nad ovakvim znanjem, a da šejtan je postigao da ima  toliko mnogo uticaja da Bog lično mora da dođe na ovaj svijet da ga reformiše? Šta je mišljeno ovim?

Hazret Mirza Ghulam Ahmad a.s.: U pogledu šejtana, treba da zapamtite da su u čovjekovoj prirodi i ćudi bile uključene dvije sile i one su obe suprotne jedna drugoj i to je tako zbog toga da osoba bude kušana i ispitivana i da, sa uspješnim ishodom, postane zaslužna Božije blizine.

Od ove dvije sile, jedna gura čovjeka prema dobroti a druga čovjeka poziva prema zlu. Sila koja gura prema dobroti je nazvana ‘melek’ ili ‘anđeo’ a sila koja poziva prema zlu je nazvana ‘šejtan’. Drugim riječima, vi to možete razumjeti ovako: da su tu dvije sile koje utiču na osobu, jedan zove prema dobrom (daj'i hair), a druga prema lošem (daj'i šar).

Neko možda ne voli upotrebu termina ‘melek’ i ‘šejtan’, ali on neće biti u stanju da negira postojanje ovih dviju vrsta sila unutar čovjeka. Bog nikada ne namjerava bilo kakvo zlo. Bog samo čini šta je dobro.

Vidite, da grijeh nije postojao u svijetu ne bi bilo dobrote. Dobrota se razvija iz grijeha. Koncept dobrote je formiran od koncepta grijeha. Ako neko ima priliku da počini preljubu i sposoban je da to učini ali se onda on uzdrži od ovog grijeha, ovo djelo je nazvano dobrota. Ako neko ima priliku da ukrade, ili da bude okrutan, i u stanju je da učini ova djela, ali on to ne čini i jasno se uzdrži od njih, onda on čini dobro djelo. Imati priliku i sposobnost griješenja i onda se ne upuštati u grijeh, to je dobro i blagoslovljeno djelo.

Slika: Freepik.com

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp