U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Kaba,islam,poruka,mir

Obećani Mesija i Mahdi je objavio svoju misiju da je on došao da uradi slijedeće:

  • Utemelji čisto Božije jedinstvo slobodno od svih mnogobožačke ideje.
  • Ojača odnos između čovjeka i njegovog Stvoritelja.
  • Utemelji vrline i ispravnost.
  • Stvara vjeru u Boga pokazujući Božiju moć nebeskim znacima.
  • Izvede čovjeka iz svake vrste mraka sumnje i nevjerovanja na svjetlo i sigurnost.
  • Dokrajči rat i nasilje i započne eru univerzalnog mira.
  • Ujedini ljudski rod pod zastavu islama.
  • Očisti islam od vanjaskih pogrešaka i da predstavi i propagira istinsku sliku islama.

O svojoj misiji Obećani Mesija a.s. je, između ostalog pisao:

Bog je, iz Svog dobročinstva odabrao mene od cijelog svijeta zato da kroz manifestaciju Svojih Znakova, On dovede natrag pravom putu one koji su zalutali. Bog je mene poslao da kroz blagost, ljubaznost i mehkoću privučem prema Njemu i Njegovoj uzvišenoj uputi takve ljude koji su uključeniu grijeh, i da ih učinim da koračaju putem ispravnosti ka svjetlu koje je meni bilo dato.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp