U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Istinitosti Ahmedijata

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tešahuda, Teavvuza i sure Fatiha, halifa hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da je Obećani Mesija as, u raznim slučajevima u svojim spisima i izrekama, spomenuo svrhu svog dolaska i potrebu za dolazak Mesije. Objasnio je da uslovi u svijetu zahtijevaju da se Mesijin dolazak dogodi.

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je izjavio da je postepeni nestanak vjere, iskrenosti i istine zahtijevao njegov dolazak, i kao takvog, Bog ga je poslao da se istina vjere ponovo uspostavi u svijetu, a islam se može spasiti od napada filozofa, prirodnjaka, ateista i sličnih. Islam se suočio sa mnogim napadima u 13. vjeku, ljudi su napuštali islam, a oni u islamu su bili okupirani inovacijama i povezivanju partnera sa Bogom. Kao takvi, svi preovladavajući uslovi zahtijevali su da Bog pošalje Mesiju.

Utvrđivanje istinitosti  za Poslanstvo

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je objasnio način na koji se može utvrditi istinitost onoga koji polaže pravo na poslanstvo. Rekao je da nije neophodno da se dolazak određenog poslanika jasno i eksplicitno pominje u božanskoj knjizi, inače mnogi poslanici ne bi bili prihvaćeni. Mora se utvrditi da li se poslanik manifestirao u određeno vrijeme koje je pozivalo na njihov dolazak.

Zatim treba utvrditi da li im je Bog pomogao i da li su u potpunosti odgovorili protivnicima. Kada su ovi uslovi ispunjeni, onda se mora reći da je poslanik istinit. U vrijeme dolaska Obećanog Mesije as, vrijeme je tražilo nekoga da popravi nejedinstvo unutar islama, da zaštiti islam od vanjskih napada i da ponovo uspostavi duhovnost koja je bila izgubljena.

Stoga je potreba za Mesijinim dolaskom bila toliko jasna da se ne može poreći. Drugi uslov da je to određeno vrijeme također je bio ispunjen, jer su prethodni poslanici predskazali da će se Mesijin dolazak dogoditi nakon šestohiljaditih(šesto hiljada) godina. Nadalje, Časni Poslanik (savs) je rekao da će na početku svakog stoljeća biti reformator. Muslimani sada također govore da je dolazak Mesije i reformatora apsolutno neophodan.

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da u Barahin-e-Ahmadiyya postoji objava u kojoj se navodi da će se suočiti sa protivljenjem i da će ljudi pokušati da ga izbrišu sa zemlje, ali uz Božiju pomoć, on je prevladao i postao poznat u cijelom svijetu. Činjenica da do danas ljudi u svim zemljama svijeta prihvataju i nastavljaju prihvatiti, Islam Ahmadijat svjedoči o tome, posebno pred otvorenim protivljenjem Zajednici. Uočavanje ovog napretka je također sredstvo za jačanje vjere u Ahmedijat.(za jačanje istinitosti Ahmedijata.)

Incidenti širom svijeta u prilog istinitosti Obećanog Mesije as

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će navesti neke incidente koji to pokazuju:

Hazreti Halifa (aba) je rekao da mu je jedan čovjek iz Kirgistana pisao da se želi zakleti na vjernost zbog načina na koji je Obećani Mesija as pisao o ljepotama islama i bio je uvjeren da samo imam Mehdi može pisati o islamu na ovaj način.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je jedan čovjek u Kongu dobio pamflet koji sadrži informacije o Obećanom Mesiji as i halifatu. Kada je to vidio, bio je zapanjen i rekao da je to isti islam koji je čekao.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da kada je Ahmadijat osnovan u jednom selu u Shinyangi u Tanzaniji, u početku su članovi klanjali svoje molitve pod sjenom drveta. Tada je jedan čovjek počeo da se oštro suprotstavlja Ahmadijatu, govoreći da oni nisu ni muslimani, i obećavajući da će muslimani tu sagraditi džamiju. Neki Ahmadi je dao svoju zemlju za izgradnju džamije, i uprkos velikom protivljenju, ostao je nepokolebljiv i doživio je završetak izgradnje džamije.

Za to vrijeme, poruka islama je stigla do iste osobe koja se suprotstavljala Zajednici. Kao rezultat toga, njegova žena i djeca su prihvatili Ahmadijat, dok se on još uvijek protivio. Ipak, uprkos njegovom protivljenju, srca njegove porodice su se promjenila. Takvu promjenu ne može donijeti nijedan čovjek, to je učinio Bog.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je nova preobraćenica iz Velike Britanije rekla da dolazi iz čvrste sunitske muslimanske porodice i da je oduvijek mislila da je sunitski islam pravi islam. Jednog dana je čula zvuk ezana (poziv na molitvu) koji je dolazio iz džamije u blizini njenog univerziteta. Kada je to spomenula kod kuće, otac joj je rekao da treba da ostane što dalje od te džamije jer je pripadala Ahmadijama.

Međutim, bila je ljubazna i željela je da nauči više i uprkos strahu od toga šta će njena porodica reći, počela je sama da više istražuje. Naišla je na web stranicu Zajednice gdje je pronašla odgovore na mnoga pitanja na koja nigdje drugdje nije mogla pronaći odgovore. Zatim je počela moliti Boga da joj pokaže istinu, nakon čega je vidjela mnoge snove, uključujući snove u kojima je vidjela četvrtog Halifu (rh) i Hazreti Halifu (aba). Nakon što je vidjela tako jasne snove, odlučila se zakleti na vjernost. Biti vođen na ovaj način nije ništa drugo do Božja pomoć i uputa.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da Bog također privlači protivnike prema Zajednici. Na primjer, u Maliju su na radiju objavljene najave o predstojećoj konvenciji Zajednice. Neko u jednom selu je to čuo i odlučio da prisustvuje konvenciji. Imao je prijatelja koji ga je često savjetovao da ne sluša Ahmadije. Međutim, oboje su otišli da prisustvuju konvenciji. Srdačno su primljeni i zbrinuti. Slušali su govore, klanjali zajedničke namaze i nakon što su premješteni, obojica su se zakleli na vjernost. Čovjekov prijatelj je rekao da ga je pratio kako bi uticao na njega protiv Ahmadijata, međutim, sada je i sam prihvatao Ahmadijat.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je čovjek iz Uzbekistana pripadao sekti Imama Abu Hanife. Jednog dana, njegov prijatelj ga je odveo kod mualima Ahmadijata da nauči arapski. Takođe bi mu postavljao razna pitanja i bio bi veoma impresioniran odgovorima koje bi dobio. Kada je upitao odakle je našao te odgovore, Ahmadijatski učitelj mu je rekao o Ahmadijatu i da su spisi Obećanog Mesije as izvor tog znanja. Nakon toga je prihvatio Ahmadijat.

Allahova uputa kroz istinite snove

Hazreti Halifa (aba) je rekao da ne samo da Bog pokazuje ljudima istinitost Obećanog Mesije as, već takođe pokazuje svoju pomoć kroz halifat, i daje ljudima snagu u vjeri putem snova.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u Senegalu lokalni Imam propovijedao o Ahmadijatu. Jedna osoba je rekla da je dan ranije u snu vidio da je došao čovjek da ga pozove u pravi islam. Tada mu je lokalni misionar pokazao slike halifa, a on je postao emotivan kada je ugledao sliku Hazreti Halife (aba), rekavši da je to upravo osoba koju je vidio u snu. Kao takav, prihvatio je Ahmadijat zajedno sa cijelom svojom porodicom.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je na Maršalovim ostrvima Imam kontaktirao profesora fakulteta za pomoć u prevođenju ajeta Časnog Kur'ana. Kada je saznao da je ovo kur'anski ajet, postao je nervozan i rekao da se trudio da se drži podalje od prevođenja takvih stvari koje se odnose na vjeru, pogotovo jer postoji toliko razlika između Kur'ana i Biblije.

U svakom slučaju, pomogao je u prijevodu, a kasnije je Imam od njega počeo učiti lokalni jezik. Profesor bi dolazio u džamiju da ga podučava, a za to vrijeme profesor je učio i o islamu i Ahmadijatu. Za to vrijeme, Hazreti Halifa (aba) je poslao uputstva da se knjiga Naše učenje prevede na maršalski jezik. Profesor je takođe izrazio spremnost da pomogne. Njegova percepcija islama sada se potpuno promijenila. Profesor se zabrinuo za svoj posao, pa ga je misionar savjetovao da se moli, ne u ime Isusa as nego u ime Allaha. Dakle, profesor se molio, a nekoliko sedmica kasnije Ministarstvo kulture otvorilo je novo radno mjesto i on je dobio posao.

Nakon što je vidio da su njegove molitve prihvaćene i pročitao riječi Obećanog Mesije as, prihvatio je islam. Završio je i prijevod knjige Naše učenje. Ovako Bog mijenja ljudska srca prema Ahmadijatu i Obećanom Mesiji as. Kršćanstvo je govorilo o podizanju svoje zastave u svijetu, a sada kršćani dolaze pod zastavu Časnog Poslanika (savs). Ako takozvani čuvari vjere i dalje ne otvore oči, onda je njihova stvar u Bogu. Svrha za koju je Bog poslao Obećanog Mesiju as će nastaviti da cvjeta i niko je ne može zaustaviti. Ali moramo zapamtiti da jednostavno prihvatanje ovoga nije dovoljno. Umjesto toga, moramo utjeloviti učenja koju je donio Obećani Mesija as.

Apel za dove za Palestinu

Hazreti Halifa (aba) je pozvao da se i dalje dovi za Palestince. Neka im Allah podari spas od ugnjetavanja sa kojim se suočavaju. Trenutno je pauza u borbama kako bi neophodni materijali stigli do ljudi. Ali šta će se dogoditi nakon toga? Hoće li ubiti te ljude nakon što im pruže pomoć? Namjere Izraela izgledaju opasno. Jedan od njihovih vladinih savjetnika rekao je da će, ako borbe ne počnu odmah nakon ove pauze, on napustiti vladu. Ovo je njihov mentalitet. Velike sile očigledno izražavaju simpatije, ali ne žele da postupaju po pravdi i nisu ozbiljne po tom pitanju.

Oni misle da će to ostati ograničeno na to područje, ali oni koji su mudri počeli su govoriti da rat neće ostati samo na tom području, već će se proširiti i na njihove zemlje. Muslimanske nacije su počele da dižu glas, poput saudijskog kralja, koji je rekao da se muslimani moraju ujediniti i imati jedan glas. Muslimani će to svakako morati učiniti, a to će zahtijevati zajednički napor. Neka Uzvišeni Allah omogući da se ova njihova spoznaja ostvari i u praksi. Hazreti Halifa (aba) je rekao da se velika pažnja mora posvetiti klanjanju namaza.

Dženaze

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će predvoditi dženazu sljedećim umrlim članovima:

Abdul Salam Arif koji je služio kao Imam. Iza njega su ostala dva sina, od kojih je jedan Imam, a drugi je posvetio život službi džemata. Oba sina su naučila Časni Kur'an napamet. Bio je veoma pun ljubavi i mnogi su ga voleli. On je usadio ljubav prema Časnom Poslaniku (savs), Obećanom Mesiji as i halifatu u srca svoje djece. Uvek je susretao ljude sa osmijehom i bio je veoma brižan prema drugima.

Gdje god je išao, uvijek je usađivao ljubav prema halifatu u srca ljudi. Pješačio bi miljama kako bi posjetio različite gradove i sela kako bi mogao uštedjeti sredstva Zajednice. Hazreti Halifa (aba) je molio da Uzvišeni Allah uzdigne njegovu poziciju i nastavi da daje takve vrijedne i odane Imame Zajednici. Neka Allah također omogući njegovoj djeci da nastave naslijeđe njegovih vrlina.

Muhammad Qasim Khan bivši Naib Nazir Baitul Mal Kharch, koji je živio u Kanadi. Proživio je četiri doba halifata i radio je u kancelariji privatnog sekretara tokom doba Trećeg Halife. Redovno je klanjao pet dnevnih namaza i učio Časni Kur'an. Uvijek je naređivao svojoj djeci da održavaju vezu sa halifatom. Bio je mač halifata bez korica. Hazreti Halifa (aba) je molio Allaha da mu podari oprost i milost i omogući njegovoj djeci da nastave naslijeđe njegovih vrlina.

Abdul Karim Qudsi koji je bio poznati pjesnik u Zajednici. Njegov brak je objavio Treći Halifa (rh). Iza njega je ostalo četvoro djece. Jedan od njegovih sinova je Imam i služi kao profesor u Jamia Ahmadiyya Rabwah. Abdul Karim Qudsi je služio Zajednici u različitim svojstvima. Bio je dobar pjesnik i objavljena je kompilacija njegove poezije. On je također prenio poetski prijevod na urdu i pandžabi poznate arapske pjesme Obećanog Mesije as u slavu Časnog Poslanika (savs). Mnogo je volio halifat i usadio istu ljubav svom potomstvu. Hazreti Halifa (aba) je molio da mu Allah podari oprost i milost.

Mian Rafiq Ahmad koji je također nedavno preselio. Izdržao je teškoće radi Ahmadijata. Iza njega su ostali sin i dvije kćeri. Redovno je klanjao namaz, brinuo se o siromašnima. Hazreti Halifa (aba) je molio da mu Allah podari oprost i milost i omogući njegovoj djeci da nastave naslijeđe njegovih vrlina.

Nasima Laiq iz SAD-a, supruga Syed Laiqa Ahmada Shaheeda, koji je ubijen u Model Town Lahoreu. Njen otac nije bio Ahmadi, ali njena majka je prešla u Ahmadijat, a njihove kćeri su također bile udate u Ahmadi domaćinstva. Bila je veoma ljubazna i saosećajna. Voljela je halifat i poštovala sistem Zajednice.

Uvijek je naređivala svojoj deci da se uzdržavaju od ispraznih stvari. Iza nje su ostala četiri sina i četiri kćeri. Hazreti Halifa (aba) je molio da joj Allah podari oprost i milost i omogući njenoj djeci da nastave naslijeđe njenih vrlina.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp