U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Božija objava

Hazret Mirza Ghulam Ahmad-Obećani Mesija a.s. je rekao: Članovi našeg Džemata treba da pokazuju nešto osobito u svom svakodnevnom ponašanju. Ako neko, poslije primanja Bai'ata, ne bude pokazivao bilo kakvo osobito stanje i ustrajava u lošem tretiranju svoje žene i djece i drugih ljudi, čak poslije podnošenja svoje zakletve Bai'ata, kakva je onda korist od njegovog Bai'ata?

Vrlo je važno da osoba pokazuje takav izvanredan primjer ophođenja sa svojom porodicom, rodbinom, komšijama čak onima koji mu se suprotstavljaju, tako da oni govore jednim glasom da se ova osoba potpuno promijenila poslije Bai'ata i da nije više onaj stari.

Zapamtite vrlo dobro da ako slijedite djelovanja svog unutarnjeg bića, onda će ljudi jasno gledati na vas s poštovanjem i čašću.  Uzmite primjer Časnog Poslanika s.a.v.s.. ljudi su bili toliko impresionirani i zaplašeni snagom njegovog plemenitog moralnog karaktera da su jedanput pretpostavljali da će Časni Poslanik moliti za njihovo uništenje. Svi nevjernici su se sabrali zajedno, došli su Časnom Poslaniku, i molili ga da se ne moli za njihovo uništenje. Istinita osoba sigurno naređuje poštovanje i dostojanstvo među ljudima.

Ako Ahmadi muslimani očiste svoje unutarnje sposobnosti i vode svoje normalne životne aktivnosti, sigurno će, svi ljudi oko njih uzmaknuti nad snagom i ugledu njihovog plemenitog karaktera.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp