U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
halifat

Ahmadija halifat je druga Božija manifestacija i Allah je dao uvjerenje Ahmadi muslimanima da će ovaj halifat ustrajati do Sudnjeg dana. Halifat omogućava jedinstvo, sigurnost i napredak za Džemat Ahmadija. Ni jedna druga grupa u islamu nema tako strogo vođstvo, niti naređuje takvo jedinstvo i predanost među svojim sljedbenicima.

Izbor Halifatul Mesiha

Islamsko učenje u pogledu određivanja i statusa Halife je da služba Halife ni pod kojim uslovima ne može biti nasljedna. Zapravo, Halifa je časno povjerenje koje je dato pobožnom članu Džemata kroz izbor. Islam dalje uči da iako je Halifa određen kroz izbore, zapravo, Svemogući Bog upućuje članove prema izboru bogobojazne i valjane osobe  kao Halife. Ovo je tako pronicljiv i duhovan sistem određivanja Halife da može biti teško za ovosvjetske ljude da to shvate.
Jedanput kad je osoba izabrana za Halifu, onda se prema islamskim učenjma od svih članova zajednice traži da mu u potpunosti budu pokorni. U isto vrijeme, traži se da Halifa provodi svoje dužnosti kao Halifa kroz savjetovanje i uzimanje u obzir pogleda članova. Međutim, na njemu nije obaveza da uvijek prihvati poglede i preporuke članova.

Halifatul Mesih (nasljednik Obećanog Mesije i Mehdija a.s.) je izabran na službu glasanjem članova izbornog kolegija, koji je za ovu svrhu bio osnovan od Hazreti Musleh Mauda r.a. U toku života Halife, izborni kolegij radi pod nadzorom Halife. Međutim, poslije smrti Halife, izborni kolegij postaje potpuno neovisan i izabire slijedećeg Halifu. U toku izbora Halife, predlažu se imena i koja članovi izbornog kolegija podrže, i onda oni glasaju za predložena imena dizanjem ruku. (Pitanja-odgovri sa Halifatul Mesihom IV r.a., august 24-26, 2001, Manheim, Njemačka).

Ahmadi muslimani čvrsto vjeruju da je Allah taj Koji odabire Halifu kao što je kod Pravedne halife Poslanika s.a.v.s.; jer kad god se događa izbor Halife, sva srca i umovi birača su okrenuti prema istoj osobi. Ovo vjerovanje dalje povećava osjećaj mira i sigurnosti koji Halifa osigurava za Džemat. Kad je Halifa izabran svaki muškarac, žena i dijete zajednice mora iskazati potpunu i krajnju  pokornost njemu, i ponovo potvrditi svoj Bai'at (zavjet) njemu.

Status Halifatl Mesiha

Halifatul Mesih (nasljednik Obećanog Mesije i Mehdija a.s.) je Poglavar svjetski raširene Ahmadija muslimanske zajednice. Prisustvo Halife je veliki blagoslov od Allaha za Džemat. On je duhovni vođa svakog Ahmadi muslimana, svetionik svjetla prema kojem svaki član traži uputu. Kad god Halifa napravi program ili plan za zajednicu, on tako čini sa Božijom uputom i pomoći. On je zabrinut za dobrobit svakog člana zajednice. Kad su suočeni s bolešću ili problemima, Ahmadi često pišu Halifi za dove, i trenutno izgleda da njihov teret postaje lakši.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp