U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Islam

Možda nekom neznalici bude čudno šta to znači ’spuštanje meleka’. Treba da bude jasno da je ovo Božiji sunnet: kad se Vjerovjesnik,, ili Poslanik, ili Muhadis spušta s neba da reformiše ljudski rod, sa njim se uvijek spuštaju takvi meleci koji posiju uputu u spremna srca i stave u njih želju za dobročinstvom. Oni nastavljaju da se spuštaju sve dok mrak neznanja i nevjerstva ne bude rastjeran zorom novog dana vjere i ispravnosti. Kao što Uzvišeni Allah kaže:

Ajeti o Lejletul Kadru

“U njoj se spuštaju meleci i Džibril sa Božijom dozvolom radi svake stvari. Ona je mir, sve do svitanje zore.” (Sure Al-Kadr (sure 97: ajet 5-6)

Zato se spuštanje meleka i Ruhul Kudusa događa kad jedan veliki čovjek, oblačeći odijelo Hilafeta (Božijeg zastupništva), blagoslovljen čašću Božije riječi, silazi na zemlju. Ruhul Kudus je osobito darovan tom Halifi i zaduženi meleci su poslani da se spuste u sva spremna srca u cijelom svijetu. Onda u svijetu, gdje god se nađe savršen talenat, nad svima padne sjena ovog svjetla i u svemiru se širi ova duhovna svjetlost.

Kao rezultat plemenitog uticaja meleka, srca takvih ljudi su svojevoljno naklonjena prema čistim mislima i njima izgleda drag Tevhid (Božije jedinstvo). Srcima koja vole istinu bude podarena duša koja traži istinu. Onima koji su slabi bude data moć. Svuda počinje da duva povjetarac koji pomaže namjeru i ciljeve Refor- matora. Nevidljiva ruka poziva ljude i oni sami žure prema reformi koja prodrma nacije.

U isto vrijeme, neznalica misli da se svijet okrenuo nabolje sam od sebe. Ali u stvarnosti ovo je posao onih meleka koji su se spustili s neba skupa sa Božijim Halifom (Halifa-tullah), i podarili ljudima neobične moći da razumiju i prihvate ovu istinu. Oni probude ljude koji su se uspavali, potaknu bezbrižne, otvore uši gluhima, udahnu život mrtvima i podignu ukopane iz njihovih grobova. Onda njihovim srcima postaju jasnije stvari koje su im prije bile skrivene.
U stvarnosti, ovi meleci nisu odvojeni od ovog (Halifa-tullah) Božijeg namjesnika; oni su svjetlost njegovog lica i jasni dokaz njegove moći. Sa svojim moćnim magnetom on privlači svakog ko ima podarenu sposobnost reforme, bilo da je ta osoba blizu ili daleko od njega, ili da ga poznaje ili mu je potpuni stranac i čak ne zna ni njegovo ime.

Inače, u tom periodu Halife, kakvo god bude kretanje prema dobročinstvu i kakav god bude zanos, bilo to među Azijcima, Evropljanima ili Amerikancima, u stvarnosti je rezultat djelovanja ovih meleka koji su se spustili uz Božijeg namjesnika (Halifa- tullah). Ovo je Božiji zakon u kojem nikada nećete naći promjene. Ovo je jasno i lahko razumjeti. To će biti vaša nesreća ako o ovom ne razmislite, jer ovaj ponizni sluga je došao od Boga sa uputom i istinom. Zato ćete u svakom pravcu vidjeti znakove u potvrdu moje istinitosti.

To vrijeme nije daleko, doista je ono blizu, kad ćete vidjeti vojske meleka da se spuštaju s neba u srca Azijaca, Evropljana i Amerikanaca. Vi već znate o svjedočenju Časnog Kur’ana da je sa pojavom bilo kojeg Božijeg zastupnika, neophodna pojava meleka s ciljem da ljudi budu naklonjeni prema istini. Zato treba da očekujete ispunjenje ovog znaka. Ako meleci ne budu spušteni i ako vi ne vidite nikakav uticaj na ljude, i da srca ljudi nisu neuobičajeno prodrmana prema istini, onda možete smatrati da se niko nije pojavio od Boga. No, ako se ove sve stvari dogode, onda ne treba da odbijate istinu, da pred Bogom ne budete ubrojani među neposlušne.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp