U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Poglavlje
 1. Uvod o knjizi
 2. Ljepota govora
 3. Ljepota i vrline Časnog Kur'ana
 4. PITANJE I-Fizička, (prirodna) moralna i duhovna stanja čovjeka
 5. Stvarnost duše
 6. Postepeni napredak čovjeka
 7. Stvarnost islama
 8. Razlika između prirodnih i moralnih stanja čovjeka
 9. Poricanje doktrine klanja životinja
 10. Tri načina reforme kod čovjeka
 11. Dolazak Časnog Poslanika u vrijeme najveće potrebe za reformom
 12. Prirodna stanja popravljanjem postaju moralne odlike
 13. Stvarni moral
 14. Prva reforma odnosi se na prirodna stanja
 15. Zašto je meso svinje zabranjeno
 16. Moralno stanje čovjeka
 17. Moralne vrline vezane za napuštanje zla
 18. Pet sredstava za čistoću
 19. Način postizanja vrlina
 20. Stvarna hrabrost
 21. Istinoljubivost
 22. Strpljenje
 23. Simpatija prema čovječanstvu
 24. Traganje za Jednim Uzvišenim Bićem
 25. Mudrost za dolazak Časnog Poslanika u Arabiju
 26. Dobročinstvo Časnog Kur’ana u svijetu
 27. Argument postojanja Boga
 28. Božiji atributi
 29. Duhovna stanja
 30. Jedna lijepa molitva
 31. Razumijevanje napitaka od kamfora i đumbira
 32. Stvarnost Dženneta i Džehenema
 33. Načini osnivanja savršenog duhovnog odnosa s Bogom
 34. PITANJE II-Šta se događa sa čovjekom nakon smrti?
 35. PITANJE III- Šta je glavna svrha (cilj) čovjekovog života?
 36. Način postizanja svrhe čovjekovog života
 37. PITANJE IV -Kakve su posljedice djela na ovom i budućem svijetu?
 38. Filozofija Božijih zakletvi raznim stvarima
 39. PITANJE V-Izvori i načini spoznaje Uzvišenog Boga
 40. Stvarnost čovjekove prirode
 41. Značenje objave
 42. Odlika islama
 43. Govornik je počašćen Božijim govorom
 44. Izvor savršenog znanja je Božija objava
 45. Dva doba života Časnog Poslanika
 46. Razlog ratova Časnog Poslanika s.a.v.s.
Related Contents from Topics
Dragulje

Drugi dio kur’anske reforme je da on na takav način reguliše prirodna stanja da  ih  prevodi  u  visoke  moralne  vrline.  Ovo je širok predmet. Kad bismo to izložili u detalje, ovaj govor bi postao tako dugačak da ni jedna desetina ne bi mogla biti pročitana u doznačenom vremenu. Zato se moramo ograničiti na objašnjavanje nekoliko moralnih odlika za primjer.

Treba da znate da imaju dvije vrste moralnih vrlina. Prvo, one moralne vrline koje osposobljavaju čovjeka da odbaci zlo; i drugo, one moralne vrline koje ga osposobljavaju da čini dobro. Odbacivanje zla sadržava one vrline kroz koje se čovjek trudi  da ne čini štete imetku, časti ili životu bližnjih svojim jezikom,  ili svojom rukom, ili očima, ili bilo kojim drugim organom, niti da naumi da im učini takvu štetu.

Činjenje dobra obuhvata sve one moralne vrline po kojima se čovjek trudi da svojim jezikom, ili svojom rukom, svojim bogatstvom ili znanjem, ili bilo kojim drugim sredstvima, koristi bližnjima što se tiče njegovog imetka ili časti, da dadne korist za tuđu čast i bogatstvo, ili oprašta nepravdu koja mu je učinjena i tako koristi počinitelju štete pošteđujući ga fizičkog bola ili finansijske štete, ili mu zada takvu kaznu u pogledu štete koja je u stvarnosti milost za prekršioca.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp