U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Poglavlje
 1. Uvod o knjizi
 2. Ljepota govora
 3. Ljepota i vrline Časnog Kur'ana
 4. PITANJE I-Fizička, (prirodna) moralna i duhovna stanja čovjeka
 5. Stvarnost duše
 6. Postepeni napredak čovjeka
 7. Stvarnost islama
 8. Razlika između prirodnih i moralnih stanja čovjeka
 9. Poricanje doktrine klanja životinja
 10. Tri načina reforme kod čovjeka
 11. Dolazak Časnog Poslanika u vrijeme najveće potrebe za reformom
 12. Prirodna stanja popravljanjem postaju moralne odlike
 13. Stvarni moral
 14. Prva reforma odnosi se na prirodna stanja
 15. Zašto je meso svinje zabranjeno
 16. Moralno stanje čovjeka
 17. Moralne vrline vezane za napuštanje zla
 18. Pet sredstava za čistoću
 19. Način postizanja vrlina
 20. Stvarna hrabrost
 21. Istinoljubivost
 22. Strpljenje
 23. Simpatija prema čovječanstvu
 24. Traganje za Jednim Uzvišenim Bićem
 25. Mudrost za dolazak Časnog Poslanika u Arabiju
 26. Dobročinstvo Časnog Kur’ana u svijetu
 27. Argument postojanja Boga
 28. Božiji atributi
 29. Duhovna stanja
 30. Jedna lijepa molitva
 31. Razumijevanje napitaka od kamfora i đumbira
 32. Stvarnost Dženneta i Džehenema
 33. Načini osnivanja savršenog duhovnog odnosa s Bogom
 34. PITANJE II-Šta se događa sa čovjekom nakon smrti?
 35. PITANJE III- Šta je glavna svrha (cilj) čovjekovog života?
 36. Način postizanja svrhe čovjekovog života
 37. PITANJE IV -Kakve su posljedice djela na ovom i budućem svijetu?
 38. Filozofija Božijih zakletvi raznim stvarima
 39. PITANJE V-Izvori i načini spoznaje Uzvišenog Boga
 40. Stvarnost čovjekove prirode
 41. Značenje objave
 42. Odlika islama
 43. Govornik je počašćen Božijim govorom
 44. Izvor savršenog znanja je Božija objava
 45. Dva doba života Časnog Poslanika
 46. Razlog ratova Časnog Poslanika s.a.v.s.
Related Contents from Topics
Prirodna reforma

Mi ćemo sada nastaviti da iznosimo prvu od tri reforme koje su usađene Časnim Kur’anom i koje se odnose na prirodna stanja čovjeka. Ova reforma se odnosi na ono što je poznato kao dobar odgoj, takoreći, kao zakoni koji uređuju prirodna stanja divljaštva, kao što je jelo, piće, sklapanje braka itd., i utemeljuje ih tek na stepen društvenih vrijednosti i spašava život koji je nalik divljaku, stoci i zvijerima. U ovom kontekstu Časni Kur’an nalaže:
Zabrana sklapanja brakaŽenska prava u Časnom Kur'anu
Pravila braka u Časnom Kur'anu
Kako ćete birati ženu
samoubistvo u Časnom Kur'anu
Ubijanje djeca
Kućni red u Časnom Kur'anu
Kućni red u Časnom Kur'anu
Kućni red u Časnom Kur'anu
Šta ću pokloniti na rođen dan
Zabrana klađenja u Časnom Kur'anuZabrana svinjskog mesa u Časnom Kur'anu
Zdrava hrana u Časnom Kur'anu
Pravila druženja u islamu
Pravila ishrane
Istina pobjeđuje
Higijena i dezinfekcija u Časnom Kur'anu
Ljepo ponašanje u Časnom Kur'anu
Vrlina čovjeka
Higijena i dezinfekcija u Časnom Kur'anu
Islamska ekonomija
Brak u islamu”Zabranjene su vam vaše majke, i vaše kćeri, i vaše sestre, i tetke po ocu, i tetke po majci, i bratične, i sestrične, i vaše majke koje su vas dojile, i vaše sestre po mlijeku, i vaše punice, i vaše pastorke, koje su pod vašim staranjem po ženama vašim sa kojima ste imali bračne odnose – a ako sa ovim (ženama) niste imali bračne odnose, onda na vama nije grijeh i supruge vaših rođenih sinova; i također (vam je zabranjeno da oženite) dvije sestre zajedno, osim onog što je već prošlo; sigurno Allah najviše prašta, (i) milostiv je”.[1]
”Za vas nije dozvoljeno da nasljeđujete (nasljedstvo) žene silom”. [2]
”I ne ženite one žene koje su vaši očevi oženili, osim onog što je već prošlo”. ([3]
”Vama su dozvoljene …………… I čestite žene vjernice, i čestite žene od onih kojima je data Knjiga prije vas, kad im dadnete njihove vjenčane darove, zaključujući važeći brak, a ne čineći blud, niti uzimajući tajne ljubavnike”.[4]

U vrijeme neznanja neki Arapi koji nisu imali djece odobrili su svojim ženama da imaju odnos sa nekim drugim da bi imali dijete. Časni Kur’an zabranjuje ovu praksu. Izraz uzimanje tajnih ljubavnica odnosi se na ovo. Onda je rečeno:

”Nemojte ubijati sami sebe”[5]
”i ne ubijajte svoju djecu”[6]
”..Ne ulazite u druge kuće osim u svoje (slobodno kao divljaci), dok ne dobijete dozvolu i ne pozdravite selamom njene ukućane. To je bolje za vas – da primite savjet.
A ako ne nađete nikoga u njima (kućama), ne ulazite dok vam ne bude dato odobrenje. A ako vam bude rečeno: ‘’Vratite se,’’ onda se vratite”. [7]
”I ulazite u kuće na njihova vrata”[8]
”A ako vam neko dadne poklon, uzvratite boljim od toga ili bar istim”[9]
”Opojna sredstva i kocka i kipovi i za sreću bacanje strelica prljava su djela šejtanovog rada. Zato se potpuno čuvajte ovoga da biste uspjeli”.[10]
”Zabranjene  su  vam  one  (životinje)  koje  su  uginule,  i  krv, i svinjsko meso; i ono što je zaklano u nečije drugo ime osim Allahovo; i ono što je ugušeno; i što ugine od udaraca; i ono ubijeno padom; i ono što je bilo rogovima smrtno probodeno; i ono od čega su jele divlje životinje, osim onog što ste prikladno zaklali (prije uginuća); i ono što je bilo zaklano kao žrtva lažnim božanstvima”.[11]
”Oni tebe pitaju šta im je dozvoljeno. Ti reci: Sve dobre stvari su za vas dozvoljene”.[12]

Znači: uzdržite se od onog što je strvina ili sliči strvini ili je nečisto.

Kad vam se rekne: ‘’Napravite (za ostale) mjesta na skupo- vima!’’, onda napravite mjesto; Allah će vama dati širinu. I kad vam se rekne: ‘’Ustanite, onda ustanite;’’[13]
I jedite i pijte, ali ne prelazite granice.[14]

Jedite od svega što je dozvoljeno i korisno, kao što je meso, povrće i mahunaste biljke itd., ali ne prelazite granice.

”I govorite istinitim govorom ”[15]
Držite čistom svoju odjeću i svoja tijela i svoje ulice i mjesta gdje sjedite.Često se kupajte i uzgajajte naviku da svoje domove držite uredno i čisto. Prema ajetu- [16]
Smanjite svoj glas i ne govorite zvučnim glasom niti šapćite, osim kad je inače potrebno, hodajte umjerenim korakom, niti previše brzo niti previše sporo. Prema ajetu- [17]
Kad idete na put, izvršite sve pripreme i uzmite neophodnu opskrbu tako da izbjegnete da prosite .(Prema ajetu-[18]
A ako budete džunubi, dobro se očistite (kupanjem) [19]
I u njihovom imetku bio je jedan dio za prosjaka i za siromašnog koji ne traži.[20]

Znači, kad jedete, podajte od svoje hrane onom ko traži, i također psima i drugim životinjama i pticama.
Iz ovih ajeta proizlazi: Nema štete u tome da oženite djevojke sirote koje su pod vašom brigom, ali ako se plašite da možda nećete biti pošteni u odnosu prema njima zato što su one sirote, onda ženite žene koje imaju roditelje i rodbinu da paze na njih, koje će vas poštovati i u pogledu kojih ćete vi biti pažljivi. Vi možete ženiti dvije ili tri ili četiri žene pod uvjetom da možete postupati pravedno sa svima njima. Ali ako osjećate da možda nećete postupati pravedno između njih, onda ženite samo jednu, čak i ako budete osjećali potrebu za više od jedne. Granica od četiri je postavljena da ne bi bili naklonjeni tome da ženite veći broj žena brojeći do stotine prema vašem starom običaju, tako da ne treba da se okrećete nedozvoljenim užicima.
..I dajte ženama od srca njihove vjenčane darove.[21]

Ovo  je  prva  reforma  Časnog  Kur’ana po kojoj je čovjek uzdignut od njegovog  prirodnog  stanja  i  divljačkih  puteva  do statusa prosvijećenog društvenog bića. U ovim učenjima nema spominjanja visokih moralnih vrlina. Ona se bave samo osnovnim ljudskim ponašanjem. Ovo učenje je bilo potrebno zato što su ljudi, za čiju reformu je Časni Poslanik s.a.v.s. bio poslan, bili u stanju krajnjeg divljaštva i bilo je neophodno da oni budu poučeni osnovnim pravilima društvenog ponašanja.


[1] Časni Kur'an 4:24
[2] Časni Kur'an 4:20
[3] Časni Kur'an 4:23
[4] Časni Kur'an 5:6
[5] Časni Kur'an4:30
[6] Časni Kur'an 6:152
[7] Časni Kur'an 24:28-29
[8] Časni Kur'an 2:190
[9] Časni Kur'an 4:87
[10] Časni Kur'an 5:91
[11] Časni Kur'an 5:4
[12] Časni Kur'an 5:5
[13] Časni Kur'an58:12
[14] Časni Kur'an 7:32
[15] Časni Kur'an 33:71
[16] Časni Kur'an74:5-6
[17] Časni Kur'an 31:20
[18] Časni Kur'an 2:198
[19] Časni Kur'an 5:7
[20] Časni Kur'an 51:20
[21] Časni Kur'an 4:4-5

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp