U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Poglavlje
 1. Uvod o knjizi
 2. Ljepota govora
 3. Ljepota i vrline Časnog Kur'ana
 4. PITANJE I-Fizička, (prirodna) moralna i duhovna stanja čovjeka
 5. Stvarnost duše
 6. Postepeni napredak čovjeka
 7. Stvarnost islama
 8. Razlika između prirodnih i moralnih stanja čovjeka
 9. Poricanje doktrine klanja životinja
 10. Tri načina reforme kod čovjeka
 11. Dolazak Časnog Poslanika u vrijeme najveće potrebe za reformom
 12. Prirodna stanja popravljanjem postaju moralne odlike
 13. Stvarni moral
 14. Prva reforma odnosi se na prirodna stanja
 15. Zašto je meso svinje zabranjeno
 16. Moralno stanje čovjeka
 17. Moralne vrline vezane za napuštanje zla
 18. Pet sredstava za čistoću
 19. Način postizanja vrlina
 20. Stvarna hrabrost
 21. Istinoljubivost
 22. Strpljenje
 23. Simpatija prema čovječanstvu
 24. Traganje za Jednim Uzvišenim Bićem
 25. Mudrost za dolazak Časnog Poslanika u Arabiju
 26. Dobročinstvo Časnog Kur’ana u svijetu
 27. Argument postojanja Boga
 28. Božiji atributi
 29. Duhovna stanja
 30. Jedna lijepa molitva
 31. Razumijevanje napitaka od kamfora i đumbira
 32. Stvarnost Dženneta i Džehenema
 33. Načini osnivanja savršenog duhovnog odnosa s Bogom
 34. PITANJE II-Šta se događa sa čovjekom nakon smrti?
 35. PITANJE III- Šta je glavna svrha (cilj) čovjekovog života?
 36. Način postizanja svrhe čovjekovog života
 37. PITANJE IV -Kakve su posljedice djela na ovom i budućem svijetu?
 38. Filozofija Božijih zakletvi raznim stvarima
 39. PITANJE V-Izvori i načini spoznaje Uzvišenog Boga
 40. Stvarnost čovjekove prirode
 41. Značenje objave
 42. Odlika islama
 43. Govornik je počašćen Božijim govorom
 44. Izvor savršenog znanja je Božija objava
 45. Dva doba života Časnog Poslanika
 46. Razlog ratova Časnog Poslanika s.a.v.s.
Related Contents from Topics
Čista priroda

Ukratko, mi ne možemo pripisati istinski stvarni moral osobi koja je naklonjena prirodnim impulsima kao životinje ili novorođen- čad ili luđak, i koji, manje-više, žive životom nalik divljacima. Inače, doba stvarnog morala počet će tada kad razum čovjeka postane čvrst i on bude u stanju da razlikuje između dobrog i lošeg, ili između dva zla i dvije dobrote, i počinje da osjeća žalost kad propusti priliku da učini dobro i prekorava se kad učini nešto loše. Ovo je drugo doba života čovjeka, koje je Časnim Kur’anom označeno kao duša koja prekorava. Međutim, treba da zapamtite da tek malo savjeta nije dovoljno da divljaka vodi do stepena duše koja prekorava.

Neophodno je da on dobije toliki dio svijesti o postojanju Boga na kojem neće smatrati da je njegovo stvaranje bez svrhe, tako da razumijevanje božanskog treba da potiče njegove istinske moralne vrline. Zato je Svemogući Bog skrenuo pažnju na potrebu razumijevanja božanskog, i uvjerio čovjeka da svako djelo i moral pokazuje dojam koji proizvodi duhovnu radost ili duhovnu patnju u njegovom životu, i bit     će jasno manifestovan na Ahiretu. Ukratko, na stepenu duše koja prekorava, čovjeku je dato toliko razumnog razmišljanja i shvatanja i svjesnog rasuđivanja da on prekorava sebe nad lošim djelima koje je počinio i željan je da čini dobro. To je stepen kad čovjek postiže visoke moralne vrline ili lijepo ponašanje.

Razlika između Khalq (stvaranja) i Khulq (morala)

Na ovom mjestu je prikladno da objasnimo nešto o riječi khulq (moral). Treba da znate da je khalq fizičko rađanje, a khulq je unutrašnje rađanje. Kako unutrašnje rađanje stigne do vrhunca kroz lijepo ponašanje ili moralni razvoj, a ne tek kroz korištenje prirodnih osjećaja, zato je ova riječ upotrijebljena za ponašanje ili moral, a ne za prirodne osjećaje ili nagone. Treba da bude istaknuto da obični ljudi smatraju da je lijepo ponašanje tek mehkoća, uljudnost i poniznost, i to je njihova greška. Istina je da

shodno svakom fizičkom postupku postoji unutarnja odlika koja je khulq ili moral; naprimjer, osoba lije suze očima i, shodno tom postupku, u srcu postoji odlika koja je nazvana osjetljivost, koja poprima karakter moralne vrline kad je, pod kontrolom zrelog razmišljanja, korištena u prikladnoj prilici. Na isti način, čovjek sebe brani od napada neprijatelja svojim rukama, i shodno ovom postupku, u srcu postoji odlika koja je nazvana hrabrost.

Kad se ova odlika primjenjuje na svom prikladnom mjestu i u prikladnoj prilici, ona je nazvana moralnom vrlinom. Slično tome, čovjek ponekad nastoji da spasi tlačenog od tlačenja tiranina, ili želi da osigura opskrbu za siromašnog i gladnog, ili želi da služi čovječanstvu na neki drugi način, i prikladno ovakvom postupku, postoji u srcu jedna vrlina koja je nazvana milost. Ponekad čovjek kažnjava prekršitelja svojom rukom, i shodno takvom postupku, postoji u srcu vrlina koja je nazvana osvetom. Ponekad čovjek ne želi da napadne onoga ko njega napadne i odustane od poduzimanja postupka protiv prekršitelja, shodno tome je vrlina koja se zove opraštanje ili strpljenje.

Ponekad osoba radi svojim rukama i nogama ili upošljava svoj um i intelekt ili svoj imetak s ciljem da potiče dobrobit čovječanstva, shodno tome, postoji u srcu vrlina koja je nazvana dobročinstvom. Tako, kad čovjek koristi sve ove vrline u njihovim prikladnim prilikama i na prikladnim mjestima, one se nazivaju moralnim vrlinama. Bog, Veličanstveni, obratio se Časnom Poslaniku s.a.v.s. riječima:

Moral i karektar

”Ti zaista posjeduješ visoke moralne vrline”.(Časni Kur'an 68:5).

Ovo znači da su sve moralne vrline kao što su dobročinstvo, hrabrost, pravednost, milost, darežljivost, iskrenost, velikodušnost itd., bile sastavljene u  osobi  Časnog  Poslanika  s.a.v.s.  Ukratko,  sve prirodne odlike čovjeka kao što su: uljudnost, skromnost, stid,  poštenje,  dobročinstvo,  ljubomora,  ustrajnost, časnost,pobožnost, pravednost, simpatija, hrabrost, velikodušnost, oprost, strpljenje, darežljivost,  iskrenost,  odanost  itd.,  kad  se pokazuju u prikladnim prilikama pod uputom zrelog uma i shvatanja, bit će smatrani moralnim vrlinama.
U  stvarnosti, oni  su prirodna  stanja i prirodni  osjećaji čovjeka, i označeni  su moralnim vrlinama kad se koriste razumno u njihovim prikladnim prilikama. Prirodna karekteristika čovjeka je da on želi praviti napredak i, zato,  kroz  slijed istinske vjere i držeći  se dobrog društva i pridržavajući se dobrih učenja, on svoje prirodne osjećaje preokreće u moralne vrline. Ni jedna druga životinja nije obdarena ovom karekteristikom.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp