U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Pravila ponašanja u džamiji

Džamija,London,Mubarak Džamija
 • Džamija je mjesto namijenjeno za molitve muslimanima.
 • Glavna je svrha džamije da se u njojklanja namaz, uči časni Kur'an, čini zikr i obavljaju ostale vjerske aktivnosti jednog muslimana.
 • U džamiji se ne smiju obavljati druge aktivnosti za koje ona nije namijenjena, a posebno ne one koje bi mogle narušiti ugled ove časne Božije kuće.
 • Nije dozvoljeno da ljudi udžamiji razgovaraju o politici, kupoprodaji i ostalim ovo svjetskim materijalnim stvarima.
 • Svoju pažnju treba skoncentrisati i usmjeriti na ibadet, zikr i poučne vjerske razgovore, ali ni to ne smije ometati ostale vjernike u njihovoj molitvi i činjenju zikra.
 • Također u džamiji nije dozvoljeno informisati ostale o izgubljenim stvarima.
 • U islamu je prikladno nositi kapu na namazu. Glava ne bi trebala biti otkrivena.
 • Kod dolaska u džamiju treba voditi računa da vam tijelo i odjeća budu čisti.
 • Također prije dolaskau džamiju treba voditi računa i o jelu koje svojim lošim mirisom može izazvati neprijatnost kod ostalih prisutnih npr. bijeliluk, crveni luk. Pa se stoga prije dolaska u džamiju preporučuje upotreba nekog lijepog mirisa.
 • Kad ulazite u džamiju nazovite selam, ali ne preglasno, kako svojim glasom ne biste ometali one koji su već u namazu.
 • Pri ulasku udžamiju ulazite prvo desnom nogom i učite dovu na koju nas je uputio Allahov poslanik hazreti Muhammad s.a.v.s.:

”BISMILLA HISALATU VA SALAMU ALA RASULILLAHI. ALLAHUM-MAGFIR LI ZUNUBI VAF TAH LI ABVA'BA RAHMETIKE.”

Što u prevodu znači: U ime Allaha, blagoslovi i mir neka su na Allahovog poslanika s.a.v.s. O Allahu, oprosti mi moje grijehe i otvori mi vrata Tvoje milosti.

 • Prvo ispunite prednje redove u džamiji. Ako u džamiju pristignete malo kasnije,nemojte nastojati doprijeti do prvih redova tako što prelazite preko glava i ramena drugih ljudi.
 • Ljudi koji dolaze prvi treba da sjednu u slobodne redove i popune ih kako oni koji dolaze kasnije ne bi prelazili preko nekih od njih i tako stvarali gužvu.
 • U džamiji nije dozvoljeno prelaziti ispred nekoga ko je u namazu, ali ako već morate onda to učinite što dalje od njega kako biste ga što manje ometali.
 • Ako imate vremena prije nego što sjednete u džamiji,klanjajte dva rekata nafile, jer je to sunnet hazreti Muhammada s.a.v.s.
 • U džamiji nije dozvoljeno nekoga odvraćati od namaza ili dove.
 • Odložite svoju obuću na za to predviđeno mjesto. Ne ulazite na mjesto obavljanja namaza obućeni.
 • Vodite računa o čistoći džamije i svih njenih ostalih prostorija, kao i užeg okoliša.
 • Zabranjeno je u džamiji pljuvati, čistiti nos (tako da prljamo džamiju) ili činiti nešto što bi narušilo čistoću.
 • Džamiju održavajte čistom od svake prljavštine. Brinite se da džamija ugodno miriše.
 • Ne sjedajte u džamijama praveći skupine, nego radije sjedite smireno, dovite ispominjite Allaha.
 • Kada imam petkom drži hutbu svi moraju pažljivo slušati njegov govor, jer svaki drugi govoru to vrijeme je strogo zabranjen. Ako ipak nekog morate upozoriti da šuti onda to učinite samo gestom, a nikako riječima.
 • Oni koji povedu djecu u džamiju trebaju da drže u svojoj blizini i da ih paze kako djeca ne bi ometala druge klanjače.
 • Prilikom napuštanja džamije treba se reći: Assalamo Alaikum.
 • Kod izlaska iz džamije iskoračite prvo lijevom nogom, a kad oblačite cipele obucite prvo desnu pa lijevu, a zatim proučite ovu dovu:

”BISMILLA HISALATU VA SALAMU ALA RASULILLAHI. ALLAHUM–MAGFIR LI ZUNUBI VEFTAH LI ABVA'BA FAZLIKE.

Što u prevodu znači: U ime Allaha, blagoslovi i mir neka su na Allahovog poslanika s.a.v.s. O Allahu, oprosti mi moje grijehe i otvori mi vrata otvori mi vrata Tvojih blagodati.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp