U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Odgovor na optužbe o ahmadija muslimanima navedene u dnevnom avazu

Pisac
Optužba

Vaše pismo, gosp. je zaista zabrinjavajuće iz nekoliko razloga: zabrinjavajuće je da vjerski učenjak piše takve optužbe pune laži i netačnosti, koje huškaju na mržnju i optužuju, zapravo žigošu Oslobođenje što eto nije pitalo IVZ za dozvolu dijeljenja ramazanskih vaktija na kojima su navedena naša osnovna vjerovanja. To zaista jesu naša vjerovanja, vjerovali vi nama ili ne, ali to je upravo ono što mi vjerujemo, neovisno od toga da li se vi slažete ili ne. Za naša vjerovanja mi ne tražimo ni vašu dozvolu, ni potporu, niti slaganje; to nam je Allah već dao i niko nam to ne može uzeti.

Sadržaj vaktije ne može i neće nikome naštetiti a zabuna je samo u tome da ljudi vide šta je naše vjerovanje, da je to potvrda vjerovanja svakog muslimana i kad ljudi primaju islam treba da potvrde ovo vjerovanje i time se smatraju muslimanima. E to  je sad zbunjujuće jer vi tvrdite nešto drugo a ono što mi tvrdimo i vjerujemo nije u skladu vaše tvrdnje.

Takve izjave, gospodine, huškaju i dijele muslimane i nanose  više štete nego i jedna druga zabluda od mnogih u koje su muslimani zapali a o  kojima vi ne govorite kao da ne postoje i nisu opasne. Upravo takav govor je rezultirao u ovome što se događa širom svijeta u muslimanskim zemljama. Jer vi ste vjerski službenik i vama narod ‘treba’ vjerovati i onda poslije ovakvih izjava uvijek se nađu neki koji smatraju da brane islam i muslimane time da ubijaju ljude na namazu,  u njihovim kućama, u oridnacijama, na cesti… svuda. Bacaju bombe na kuće, džamije, sve ‘za islam’. Koliko to donosi korisnih rezultata a koliko štete vidite sami. Gdje su muslimani danas na svjetskoj ljestvici u bilo kom pogledu. NA DNU. Pa zašto, pored tolikih ‘vjerskih stručnjaka’ i tolikih fetvi o ‘opasnim’ ‘zalutalim,’ ‘zabluđenim'…

Žalosno je da se muslimani ne zamisle i zapitaju prije nego što požure da poslušaju svoje vođe koji ih nagovaraju na mržnju. Zašto se ne ugledaju na uzvišeni primjer našeg dragog poslanika Muhammeda s.a.v.s. kad tvrde da slijede njegovu religiju?

Zalutalost se može objašnjavati lijepim riječima i argumentima ne huškaškim  člancima punim laži i netačnosti. Ljudi su slobodni vjerovati šta žele i pustite da ljudi vide šta je istina pa nek odluče hoće li prihvatiti Ahmadijat. Da se istinski borite da ummet ne zaluta imali biste jako puno posla. No, vama je bitan samo Ahmadija Džemat. Vi ste promijenili definiciju ko je musliman i po vama je dobar musliman onaj ko je protiv Ahmadijata a ostalo ništa nije važno.

DA JE AHMADIJAT BIO DJELO ČOVJEKA DAVNO BI MU NESTAO TRAG. ZAR  NE  SHVATATE  DA  ČINITE  SVE  ŠTO  MOŽETE  A  DA AHMADIJJAT RASTE IZ SATA U SAT SVAKI DAN? Allahov put niko ne može zaustaviti.

‘Bosansko Hercegovački muslimani su pred novim iskušenjem’ vi ćete ih eto spasiti toga svojim pisanjem! Muslimani BiH jesu pred iskušenjem jer ih vode ljudi u koje oni vjeruju i žele da budu odani a u stvari su klevetnici istine. Ahmadijat je iskušenje za ‘vjerske vođe’ koji sebi dozvoljavaju ovakve podle laži radi straha od gubitka fotelje.

Ahmedije nisu ekstremna niti zabludjela sektra. Sad hvala Allahu imaju sredstva da ljudi sami vide šta je istina i ne moraju ovisiti o vama da im ‘objasnite’. Mi pozivamo sve poštene ljude da bez predrasuda pročitaju naše knjige i bez vađenja riječi izvan

konteksta i iskrivaljivanja i da vide šta je tu ekstremno i zalutalo. Ovo je vrlo važna stvar jer ste pozvani da svjedočite istini i dužnost vam je da to činite radi Allaha.

U našim knjigama je objašnjeno da naš Pokret nije dobio ime po osnivaču nego po drugom imenu Muhammeda s.a.v.s. čije je ime bilo Ahmad Muhammed Mustafa, a simboliše drugi dio nastavljanja njegove zadaće širenja islama perom i argumentima. Nismo mi, Ahmadi muslimani izumili predskazanje o dolasku Mehdija i Mesije u kasnijem dobu.

Ta predskazanja se nalaze u raznim knjigama i vi to znate. Samo mi vjerujemo da je on došao i da su se ta predskazanja ispunila onako kako je napisano a vi vjerujete nešto drugo. Iznesite svoje vjerovanje pa nek ljudi vide argumente i dokaze u potporu Mehdija i Mesije i nek vide vaše vjerovanje o tome.

Mirza Ghulam Ahmad nije bio odan Britancima nego je postupao i poučavao u skladu sa islamskim učenjem da je zabranjeno da se bunom i ustankom dižemo protiv vlade koja dozvoljava slobodu vjere. Čak i ako živimo pod vladom koja nam to ne dozvoljava nije nam dozvoljeno da pravimo nered, uništavamo imetak i živote nego  da se iselimo, kao naš voljeni poslanik Muhammed s.a.v.s. što je učinio i pokazao  nam put kojeg mi slijedimo.

Da, mi vjerujemo da se Allah javlja ljudima, da je Vječno Živi i da nije moguće da ostavi svoja stvorenja bez Svoje pomoći u formi upute u ovo tako strašno vrijeme za muslimane. Allah je obećao da će ‘ko god se pokori Allahu i ovom Poslaniku, biti sa onima kojima je Allah podario Svoje blagoslove: među poslanicima, među istinoljubivim, među šehidima i među dobrim ljudima(An-Nisa 70 ajet),’ znači da će među sljedbenicima ovog uzvišenog Poslanika s.a.v.s. uvijek biti ljudi koje će Allah uzdići do navedenih duhovnih položaja. Poruka poslanika Muhammeda s.a.v.s. je trajna, trajat će do Sudnjeg dana i tako i ovaj dio te poruke vrijedi do Sudnjeg dana.

Mi vjerujemo da je Bog Živ i da se i dalje obraća Svojim slugama kao što se i u prošlosti obraćao. Da je nekad govorio a da više ne govori, da je nekad slušao a da više ne sluša. NE! To je netačno. Molim recite koje su to zablude koje je Mirza Ghulam Ahmad propagirao neka ljudi vide nalazi li se to u našem učenju i jesu li to vidjeli u našem vladanju. Vaše iznošenje o alkoholu i drogi su tako gnusne laži da je nevjerovatno da jedan pošten čovjek, a da ne govorim vjerski službenik može sebi dozvoliti. Pa ima dosta Bosanaca i Hercegovaca i u BiH i u svijetu pa pitajte sve koji poznaju neke Ahmadi muslimane jesu li ikada igdje vidjeli da se koriste takve stvari. GDJE ĆE VAM DUŠA?

Ahmedija muslimanski Džemat ima jednog vođu,halifu i Ahmedi muslimani u   preko 200 država slijede njega,samo jedan mali broj ljudi 1914.godine je bio odstranjen iz džemata,te su osnovali Lahori Ahmedi.Pokret,kako vi nazivate Kadianije,ne postoji nigdje u svijetu. Možete pogledati gdje je ta grupa i dokle je stigla i pogledajte gdje je Ahmadija Džemat stigao, ko uživa Allahovu potporu i podršku u svemu. Historija je svjedok da Ahmadije nisu uživali nikakvu podršku Britanije niti je uživaju. Vidite našu knjigu ‘Jesu li Britanci osnovali Ahmadija džemat?

U ovom dijelu kažete da Kadianije nisu mijenjali svoje sjedište niti učenje, a onda kasnije u istom kažete da je naše teološko učenje podložno stalnim promjenama. Bar se opredijelite koju laže želite reći. Mi vjerujemo samo u ono o Imamu Mehdiju što je Časni Poslanik s.a.v..s predskazao o njemu, šta mu je Allah objavio i kakvo mu je Allah ime dao prema zadaći za koju ga je poslao. Mirza Ghulam Ahmad je poučavao da je praksa muslimana ‘poprimila niz deformacija’ a ne objava jer bismo onda mi imali drugu knjigu.

Mi zaista imamo i vjerujemo i slijedimo samo Časni Kur'an kakav je objavljen Časnom Poslaniku s.a.v.s. i u to se možete lahko uvjeriti. A o praksi muslimana ne trebam govoriti, vidite za sebe. Imam Mehdi i Mesija je bio poslan da obnovi učenje Muhammeda s.a.v.s. da ga očisti od pogrešnih tumačenja i novotarija

uvedenih u islam, da vrati čisto lice islama i mi to prenosimo širom svijeta. Mi svog časnog osnivača, Hazreti Mirzu Ghulam Ahmada ne izdižemo, Bože sačuvaj, iznad svih poslanika i on je na mnogo mjesta rekao da je sve što je od Allaha dobio, dobio gubeći sebe potpuno u slijeđenju našeg voljenog učitelja, Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. Naš kodeks ponašanja je Časni Kur'an i hodočastimo Kabu kao i ostali muslimani. Kako možete izreći tako odvratnu laž, GDJE ĆE VAM DUŠA? Pa bojte se Allaha u kojeg vjerujete!

Ahmadija Džemat je raširen u 200 zemalja širom svijeta a ne samo u Indiji, Americi i zapadnoj Evropi. Srećom sad ljudi imaju priliku vidjeti za sebe i Allah zaista upućuje Svom putu ljude iskrene prirode, pa sve više Arapa prihvataju Ahmadijat tako da imamo cijelu satelitsku stanicu na arapskom jeziku za braću Arape koji se prati u svim arapskim zemljama ali i programe za ostale nacije Indonezije, Pakistana, Turske, bivših zemalja SSSR-a i tako dalje. Mi svima prenosimo poruku islama i vraćamo ljude Bogu pa ko primi treba biti slobodan da primi. U ‘slobodnom’ svijetu se ljudi ne boje vlasti ni IVZ ili neke druge islamske organizacije i hodža pa možda u većem broju primaju Ahmadijat.

Ahmadije nisu Lahorski ogranak Kadijanija. Kako sebi dozvoljavate da se latite pisanja bez upoznavanja bar osnovnih činjenica. I tvrdite da ‘nema suštinskih razlika između Kadijanija i Ahmadija.’ Naprijed smo naveli da je Ahmadija Džemat osnovan 1889. i tako mu je ime, nema nikakvih Kadijanija. Lahorska grupa se odvojila od Ahmadija Džemata i samostalna je. Mi otvoreno i s ponosom iznosimo karakteristike svog časnog osnivača, Mirze Ghulam Ahmada, o njegovom čistom životu i predanosti islamu, Časnom Poslaniku i Kur'anu. On je jedini branio islam od britanskih  misionara i svećenika koji su aktivno nastojali da muslimane prevedu u kršćanstvo i mnoge su preveli.

On je jedini ustao u odbranu islama i tako i danas njegovi sljedbenici ustaju i brane islam, ličnost Časnog Poslanika s.a.v.s. i ugled Časnog Kur'ana. I to je naš put, naše učenje i toga se nastojimo pridržavati koliko god možemo. Već smo rekli da je Imam Mehdi i Mesija samo rekao ono što mu je Allah dao u dužnost i čemu ga je podučio o tumačenju Kur'ana. On je iznio bezbroj dokaza  o svojoj misiji i zadaći, ništa nije rekao od sebe pa tako ni sebi dao neke titule i zvanja a da mu Allah to nije dao.

Ne znamo što je ovaj gospodin toliko uzrujan što je Ahmadija Džemat podijelio vaktiju i kakvu to smutnju i pometnju među muslimane može unijeti. Vi sa svojim ponašanjem unosite smutnju i pometnju. Šta je to štetno u tome što mi radimo? Što prenosimo istinsko vjerovanje da ljudi znaju i da se sami podsjete šta muslimani vjeruju?! Kako ste skloni lažima i huškanju?!

Da, ono što je navedeno u vaktiji naše je vjerovanje i vi to želite drugačije prikazati i ubijediti ljude da vi ‘znate’ a oni ne znaju. Kao da ste vi bili u našim srcima pa znate  šta je tamo a da ono što mi tvrdimo i svojom praksom pokazujemo nije istina?! GDJE ĆE VAM DUŠA?!

Vi iznosite dvoličja i laži. U našim knjigama i govoru našeg Halife vrlo je dobro objašnjeno šta znači Hatamul enbija i mi to strogo vjerujemo. I kad ljudi, uključujući Arape čuju to objašnjenje oduševljeni su. U pitanju je vaša zabluda o ovome. Iskorištavate činjenicu da muslimani u BiH još ne koriste u tolikoj mjeri internet i ne gledaju veb stranice pa im vi kao kažete šta je tamo u našim knjigama. Naše knjige se nalaze na veb stranici i to je javno i ono što mi govorimo i tajno i javno, i šta  slijedimo i pokazujemo u praksi.

Nažalost, muslimani su se podijelili još puno prije dolaska Mesije i Mehdija i nastavili da se dijele. Svaka zajednica zadovoljna onim što ima, nazivajući druge odmetnicima  i tako u umovima nekih ljudi stvaraju sliku da su drugi muslimani opasni za njih i trebaju ih poubijati. Zato je Allah i poslao Imama Mehdija i Mesiju da reformiše

ummet Muhammedov i ostale ljude koji su skrenuli sa Allahovog istinskog puta. To što su akademije i neki drugi napisali i da su proglasili da su Ahmadije zalutala i zabludjela sekta kao i da su ‘ulema’ iz Indije i Pakistana donijeli takvu odluku i jeste laž iz Indije i Pakistana koju vi samo ponavljate, nećete da vidite činjenice i šta je istina, nego se toga držite s takvim uvjerenjem kao da vam je to objavljeno do Boga. Stanje u Pakistanu sve govori o njima.

A to što je ulema protiv Ahmadija nije ništa neobično, velikani i vođe su uvijek bili protiv onih koji su poslani od Boga da ljude povedu naprijed, ali ova vrsta ljudi su iz svoje zlobe i pakosti uvijek bili protiv njih.  Ni jedan čovjek koji je bio poslan od Allaha nije bio izuzetak ovome, pa ni Časni Poslanik s.a.v.s., ni Isa a.s. ni drugi. Oni time samo dokazuju da su sve zajednice na jednoj strani da smo mi na jednoj kao jedina ispravna grupa, odnosno Džemat.

Mi ne unosimo smutnje i pometnju nego mirimo zavađene. Ko još u svijetu nastoji da izmiri zavađene muslimane koji sami uništavaju druge muslimane i tako dušmanima uštede napor i municiju. Mi nigdje u svijetu, ni jedan naš član nikada u toku historije našeg Džemata nije napravio nikakav nered ni pometnju, ni prekršaj bilo koje vrste. To je zaista stvar kojom se možemo ponositi i to najbolje govori o našem učenju i o nama; Mi ne govorimo ni protiv koga, širimo i zalažemo se za slogu i saradnju među svim ljudima.

Bog je dao slobodu čovjeku da vjeruje i mi nemamo pravo kažnjavati nekoga zato što vjeruje u ono u šta mi ne vjerujemo. Trebamo se udružiti zajedno i raditi za napredak i svoje zemlje i muslimana i svih ljudi a jedni drugima trebamo lijepo s ljubavlju objasniti svoja vjerovanja i pozivati ljude u islam s ljubavlju. I kao što je  Hazreti Mirza Ghulam Ahmad rekao, mi nemamo neprijatelja u svijetu, nama  je neprijatelj samo lažna vjerovanja i načela. Koliko god nas napadaju mi uzvraćamo koristeći argumente i predstavljanjem prelijepog primjera Časnog Poslanika s.a.v.s. i to je ono čemu nas podučava učenje hazreti Mirze Ghulam Ahmada i kojem nas podučava njegov halifa. Zbog toga naš Džemat uživa ogromno poštovanje među ljudima cijelog svijeta.

Ne znamo odakle vam izraz ‘Bosanska verzija islama’? Gdje ste to našli? Islam je jedan i jednak za sve, nema nigdje nekog izuzetka za neki narod pa ni za bosanski. Trebamo se zalagati za istinu i za ono što je pozitivno i dobro, što će donijeti dobro a ne za širenje hušhaške politike koja dovodi do svih vrsta nereda i mržnje, i prouzrokuje neopisive štete.

Nevjerovatno je da jedna grupa drži za sebe da ima monopol u organizovanju islamskog života itd. Ovo je dovoljan pokazatelj kako su ljudi zalutali i u zabludi. Ahmadija Džemat nije politička organizacija i ne vrbuje članove tek da ima neki broj. Ahmadijat je reformatorski pokret u islamu s ciljem reforme ljudi i uzdizanja morala. Sramno je da dijeljenje vaktije sa takvim sadržajem upoređujete sa događajima u  Foči. Kakva naklonost ka bacanju ljage i stvaranju mržnje?! Kakav nasrtaj na postulate?! Čime nasrtaj u kom smislu?! Je li se neko žalio da ga to zbunjuje ili da li su se ljudi počeli savđati i prepirati radi toga? Prepirka je počela izazvana vašim pisanjem a ne našim.

Tako će se stvoriti i nered i možda još gore stvari zbog vašeg djelovanja a ne zbog našeg. Vi to stvarate. Poslije vašeg pisanja i govora ljudi dobivaju prijetnje raznih vrsta. Daj Bože da naš narod ne dozvoli da se ovo desi u našoj Bosni i Hercegovini. Nadam se i želim vjerovati da u našem narodu  ima poštenih ljudi koji će hrabro stati na odbranu vrijednosti slobode i tolerancije a odbaciti mračne težnje srednjeg vijeka.

Bosna je država tolerancije i neograničenog dobrog srca; izuzev nekih pojedinaca koji stvaraju mržnju i nepoštovanje muslimana među sobom. Ahmadija Džemat nije ništa opasno – mi izdajemo knjige da bi širili ljubav, znanje, slogu, zajedništvo i dobre odnose sa svim ljudima bez obzira na njihovo vjerovanje, kako nam je naredio Kur'an. Naše jedino oružje je dova upućena Allahu iskrenog srca, mi se samo na Njega oslanjamo i samo u Njega uzdamo.

Naša dužnost je da prenesemo i objasnimo i to je dužnost onih koji su poslani i onih koji ih slijede. Kao što je Allah rekao i Časnom Poslaniku s.a.v.s. da on samo prenosi. A ko se Allahu obraća za uputu On ga upućuje. Mi ništa ne krijemo nego pozivamo sviju da dođu i vide ko smo mi, šta vjerujemo i  šta u praksi provodimo, da se ne povode slijepo za vjerskim vođama za koje je Allah rekao u Kur'anu da će u vrijeme Mesije biti ‘najgora stvorenja pod kapom nebeskom’. Ne vjerujte u klevete! Sami upoznajte šta je ispravno i uzdajte se u Allaha i Njega molite za uputu. On sve zna i neka vam On pomogne da sagledate istinu. Mi molimo Allaha za sve ljude da ih uputi i spasi od uništenja a pogotovu za Ummet Muhammmeda s.a.v.s.

Da nas Allah uputi i spusti na nas Svoje blagoslove, da dočekamo pobjedu islama. Mislite li da ovakvi muslimani sa ovakvim vođama mogu dovesti do pobjede islama koja je obećana? Nikada. Allah je odredio da to bude ostvareno kroz Mesiju i  Mehdija. Da islam ponovo doživi svoju slavu i da se zastava islama i Muhammmeda s.a.v..s vihori svuda u svijetu, ne sa silom i sabljom nego sa srcima vjernih, koji su očistili svoje živote onako kako nas poučava Časni Kur'an i naš voljeni učitelj, Časni Poslanik s.a.v.s. To je ono što mi prenosimo u svijetu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp