U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Halifat i islamski ummet

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El – Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da Obećani Mesija (a.s) se zahvalio Svemogućem Allahu za iskrenu zajednicu koju mu je Allah podario. Postoje bezbrojni primjeri u vezi iskrenosti i lojalnosti ashaba Časnog Poslanika (savs), također i od Obećanog Mesije (a.s).

Obećani Mesija (as) je izjavio da mu je objavljena radosna vijest o Hilafetu koji će se uspostaviti poslije njegove smrti, u knjizi Al-Vassijat. Ovo obećanje je bila vijest za trajan Hilafet koji će  ostati do Sudnjeg dana, pod uvjetom da  zajednica ostane  lojalna i iskrena prema Hilafetu.

Halifatul Masih je rekao da svi Ahmadi širom svijeta moraju razviti ove osjećaje predanosti i učiniti sve što mogu kako bi postupali po uputama Halife. Postoji snažna veza Halife i njegove zajednice i obrnuto. O ovome svjedoče hiljade raznih zabilježenih događaja.

Hazreti Maulana Hakiim Nuuruddin(ra) Halifatul Masih I

Halifatul Masih je rekao da urednik Al-Badr magazina je napisao u vezi hazreti Halifatul Masih I (ra), da postoji toliko puno ljudi koji iskazuju svoju ljubav prema njemu i koji se predano mole za njega.
Jedan čovjek je zamolio hazreti Halifatul Masih I (ra) za savjet, na što je on odgovorio: „Vi ste izvršili sve što sam tražio. Ostala je samo jedna stvar, a to je da naučiš Časni Kur’an napamet. Ovaj čovjek uprkos što je tad već imao 65 godina, postao je Hafiz prema uputama Halifatul Masih I (ra).

Hazreti Mirza Baširuddin Mahmuud Ahmad(ra) Halifatul Masih II

Halifatul Masih je rekao da kad je hazreti Halifatul Masih II (ra) naredio džematlijama da povećaju (tablik) pripovjedajuće napore drugima, jedan mladić otišao je u Afganistan bez pasoša da izvrši  ovaj zadatak. Bio je pritvoren, ali je i tamo nastavio svoje pripovjedanje, pa su ga poslali nazad u Indiju.

Međutim, po povratku, ovaj mladić nije otišao ni da posjeti svoju staru majku, prije toga bio je spreman pred hazreti Halifatul Masihom II (ra) i izrazio je svoju spremnost i želju da odmah otputuje u drugu zemlju gdje god to bilo naređeno od Hazreti Muslih Maud (ra).

Hazreti Mirza Nasir Ahmad (rh) Halifatul Masih III

Zatim je Halifatul Masih spomenuo da je u toku  Hilafeta od  Hazreti Mirza Nasir Ahmad (rh), jedna žena po imenu Naima Latif Sahiba, pokazala veliku iskrenost i pokornost jer bila je jedina u široj okolini njenog mjesta prebivališta koja je u to vrijeme odlučila da nosi islamski veo (hidžab), to je uradila odmah nakon slušanja govora od Halifatul Masih III (rh) o temi islamski veo.

1974. godine, kada su Ahmadi bili meta i progonjeni, jedan Ahmadi je prodao svoju zemlju da bi kupio drugu blizu Rabve. Međutim, kada je obavijestio hazreti Halifatul Masih III (rh), Halifa je pokazao razočaranje i rekao mu je da je trebao ostati u tom mjestu. Onda je ovaj Ahmadi učinio sve što je mogao da kupi nazad svoju zemlju, a to je postigao plativši zemlju mnogo više nego što ju je prodao. Onda je obavijestio Huzura (rh) da je postupio po njegovim uputama.

Hazreti Mirza Tahir Ahmad(rh) Halifatul Masih IV

Halifatul Masih je rekao da u toku Hilafeta hazreti Mirza Tahir Ahmad (rh) u Africi je došlo do izvanrednih promjena i razvoja zbog rada misionara koji su bili poslani tamo. Narod je razvio takvu ljubav i predanost prema Hilafetu nije se moglo zamisliti. Misionari su rekli da to nije iz njihovih vlastitih napora, već sve to je došlo od Svemogućeg Allaha.

Hazreti Mirza Masroor Ahmad (da Allah bude njegov pomagač) Halifatul Masih V

Kada je Halifatul Masih  posjetio Nigeriju, imao je samo dva sata vremena da ga ljudi mogu vidjeti. Unatoč tome, 30.000 ljudi okupilo se da ga upozna, i muškarci i žene su bili uzbuđeni u svojim pokušajima da ga upoznaju.

Halifatul Masih je rekao da su u Gani kupili ogromno zemljište na kojem se održala Džalsa Salana [Godišnji skup]. Uprkos velikom broju ljudi i nedostatku prostora, niti jedna osoba se nije požalila i pokazali su veliko strpljenje. Kad su ih pitali u vezi ovoga, rekli su da su sretni zato šgto su dobili priliku prisustvovati na Dželsi i da poteškoće u toku ovih nekolio dana ništa ne predstavljaju za njih.

Rekao je i da je zajednica iz Burkina Faso koja je tek osnovana prije nekoliko decenija, ali je bilo vidljivo koliko su napredovali u svojoj predanosti i ljubavi prema hilafatu. Nisu svi rođeni Ahmadi, ali u roku od nekoliko godina razviju takvu iskrenost i ispunjeni su ljubavlju prema Hilafetu.

Halifatul Masih kaže neki smatraju da su džematlije iz Amerike  ovosvjetski ljudi i manje poštuju vjeru. Međutim, i oni su prepuni iskrenosti i predanosti, pa to izražavaju i u svojim pismima, pa čak i odustaju od svog posla kako bi služili zajednicu i Halifu.

Halifatul Masih je onda naveo još mnogo primjera te ljubavi i predanosti džematlija širom svijeta i kako se žrtvuju radi Hilafeta.

Svemogući Allah je taj Koji je stavio ljubav i vjernost u srca članova Zajednice širom svijeta. Neka Uzvišeni Allah omogući svima nama da povećamo našu vjeru, ljubav i iskrenost. Neka nam Uzvišeni Allah omogući da nastavimo svjedočiti kako se Njegova obećanja ispunjavaju. Amin

Najava o MTA

Halifatul Masih je također objavio da je MTA ranije bio podijeljen u 4 kanala, ali sada ih ima 8.

  1. MTA 1 Svijet, imat će programe na Engleskom i Urdu te programe uživo.
  2. MTA 2 Europa imat će programe na evropskim jezicima.
  3. MTA 3 al-Arabijja nastavit će se prikazivati kao do sad na Arapskom jeziku.
  4. MTA 4 Afrika će i dalje sadržavati sadržaje za stanovnike Afrike, na engleskom, francuskom i svahiliju itd.
  5. MTA 5 sadržavat će programe na Engleskom i drugim jezicima Afrike.
  6. MTA 6 Azija sadržavat će sadržaje za azijske zemlje, na Urdu, Hindu, Japanskom i drugim azijskim jezicima.
  7. MTA 7 Azija je HD kanal za Pakistan, Indiju, Bangladeš, Sri Lanku itd.
  8. MTA 8 Amerika imat će programe za Sjevernu Ameriku, na Engleskom, Francuskom i Španskom jeziku.

Halifatul Masih se pomolio da Allah i dalje širi poruku preko ovih kanala. Amin

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp