U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehaddeta, Euze i Sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je nastavio hutbu na temu ashabi koji su učestvovali na Bedru. Prije nego što je govorio o pravima žena koje je Islam uspostavio i o trenutnoj situaciji u Americi, Halifatul Masih je počeo hutbu govoreći o dvoici ashaba Časnog Poslanika (savs).

Hazreti Suhaib bin Sinan r.a.

U vezi Hazreti Suhaib bin Sinan (ra), spomenuo je:

Njegov otac je bio poslan kao suverenitet Irana zbog posla; Rimljani su ga zarobili i učinili robom. Neko vrijeme je ostao među njima kao rob nakon čega ga je napokon kupio ‘Abdullah bin Džad'an Kuraiši, makkanski poglavar, i oslobodio ga je. Hazreti Suhaib bin Sinan (ra) smatran je među onim ranim Muslimanima koji su se smatrali slabim u Meki i kao rezultat toga, trpjeli su intenzivne progone zbog vjere u Svemogućeg Allaha. Prema jednom hadisu, hazreti Ammar bin Jasir (ra) je bio toliko mučen da je ostao bez svijesti i nije bio svjestan što mu se dogodilo. Isto je bilo i sa situacijom ostalih ashaba (ra). Sljedeći ajet Časnog Kur'ana objavljen je u vezi njih: “I uistinu, Gospodar tvoj je prema onima koji su se iselili nakon što su bili proganjani, i onda se borili i strpljivi bili – sigurno, poslije toga tvoj Gospodar najviše prašta (i) milostiv je.”(16: 111)

Hazreti Sa’d bin Rabi’ r.a.

Drugi ashab kojeg je spomenuo Halifatul Masih bio je hazreti Sa'd bin Rabi (ra). Hazrat Sa'd bin Rabi (ra) učestvovao je u bitci na Badru i Uhudu i postao je šehid na Uhudu. Nakon bitke na Uhudu, Časni Poslanik (savs.) je rekao: ‘Ko će mi donijeti vijesti o Sad bin Rabiju?’ Hazreti Ubajj bin Ka'b (ra) je to dobrovoljno uradio. Kada je hazrat Ubajj bin Ka'b (ra) tražio Hazrat Sa'd bin Rabi ‘(ra) među tijelima, Hazrat Sab bin Rabi (ra) ga je vidio i rekao:’ Ja sam ovdje ‘. On je rekao: “Poslao me je Časni Poslanik da saznam za tebe.” Hazreti Sa'd (r.a.) je odgovorio: ‘Prenesi moj selam [poruku mira] Časnom Poslaniku (s.a.v.s.) i spomenuo je da je zadobio 12 rana od koplja, ali da su moji protivnici upoznali njihovu sudbinu. I reci mom narodu: “Ako je Časni Poslanik (savs), ubijen i bilo ko od njih ostao živ, neće imati opravdanja pred Svemogućim Allahom.”

Prava Žena

Hazreti Halifatul Masih  (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da svijet danas govori o poštivanju prava žena, ali podiže optužbe protiv Islama ukazujući na određene aspekte koji uopšte nisu povezani sa slobodom. Zapravo, ograničenja propisana u Islamu postoje kako bi se utvrdila čast žena, mir unutar domaćinstava i pravilan odgoj budućih generacija.

Molio se da svijet shvati ovu istinu i spasi je od nereda, i da Ahmadi žene ovo shvate, jer ponekad neke od njih slijede svijet i svoju definiciju slobode. Neka shvate pravi status koji im je dao Islam, jer to nije odobrila nijedna druga religija ili pokret za ženska prava. Neka Allah dozvoli muškarcima da podupiru prava žena u skladu sa učenjima Islama, kako bi u društvu postojao mir.

Upute u vezi Pendemije i Situacije u America i Svijetu

Nakon toga, Huzur se također molio da se svijet spasi od koronavirusa i da svijet dobije razumijevanje da je njihov spas isključivo u tome da se mole Jednom Bogu, podupiru prava drugih i stavljaju kraj neredu. Molio se da vlade postignu mudrost da postupaju s pravdom.

Poslije se molio da svi Ahmedi posebno budu zaštićeni od nereda koji bjesni u Americi. Neka se ljudima omogući da iznesu svoje zahtjeve i steknu svoja prava. Izjavio je da će, međutim, ako Afroamerikanci budu palili vlastite kuće, samo nanijeti štetu sebi, i neki afrički lideri također su ih apelovali da to ne čine. Oni bi naravno trebali pokušati steći svoja prava, ali na zakonit način, a ne spaljivanjem vlastite imovine. Dakle, oni koji protestuju trebali bi imati ovo na umu.

Huzur je rekao da bi u svakom slučaju vlade trebale shvatiti da sav ovaj haos neće biti riješen silom, niti je to odgovor na sve probleme. Umjesto toga, podrška vlade se bavi pravednim odnosom svih građana. Tek tada se može uspostaviti zakon i red u zemlji. Ako narod postane nemiran, tada nijedna vlada ne može protiv njih.

Na kraju se Huzur molio da Allah ukloni nered u cijelom svijetu, da vlade podrže prava svojih građana i ako narod stekne njihova prava neka to bude zakonitim mjerama. Isto tako, sa sve težom situacijom Ahmedija u Pakistanu, pakistanska vlada ne bi smjela dopustiti da se to desi iz straha od vjerskih učenjaka. Radije bi trebali djelovati sa pravdom i naučiti lekcije iz svoje prošlosti. Potlačivanjem i nepravednim postupanjem nije uspjela nijedna prethodna vlada, a ni sada to ne može. Dakle, ne bi trebali imati dojam da će to pitanje omogućiti njihovoj vladi da ostane netaknuta. U stvari, te su nepravde omogućile Ahmadi Muslimane da postigne daljnji napredak.

Halifatul Masih je rekao da je ovo Božje djelo i da niko nema moć zaustaviti ga. Neka Uzvišeni Allah ukloni svu nepravdu, nered i nemir u svijetu. Neka svijet nauči lekciju iz pandemije s kojom se trenutno suočavamo i napravimo promjene unutar sebe. Neka se Ahmadi povećaju u svojim ispunjavanjima dužnosti prema Bogu i prava čovječanstva, kako bi postigli veću ljubav od Svemogućeg Allaha.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp