U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dova i dobra djela

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Poslije proučenog Šehaddeta, Euze i Sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao, prvo želim da se zahvalim svim Ahmadi koji su iskazali svoje sentimente i dove poslije mog pada i povreda. Zamolio se da Allah obilno nagradi i poveća njihovu iskrenosti i lojalnost.

Halifatul Masih je rekao da na današnjici ovakav primjer ljubavi nalazimo samo prema Hilafetu. Ova ljubav je obostrana. Ne može se reći ko više voli koga. Ponekad se čini da je ljubav zajednice prema Halfi na vrhuncu i obrnuto. Tako ova ljubav ide u oba smjera. To je takav odnos sa kojim se nijedna ovosvjetska ljubav ne može porediti.

Halifatul Masih kaže da mu je oduvijek bila omiljena izreka trećeg Halife (rh), da su halifa i zajednica dvije duše jedno tijleo. Rekao je da su zbog molitvi zajednice njegove rane brzo zamladile. Brzina kojom su rane na licu zarastale čak je zaprepastila doktora. Huzur kaže da je rekao doktoru liječenje po strani, u stvarnosti su to molitve zajednice koje su pomogle da povrede nestanu. Huzur kaže da je i sam mislio da će trebati otprilike dvije sedmice da rane zarastu, ali zahvaljujući molitvama zajednice one su zarasle mnogo brže.

Što se tiče lijekova, njegova svetost (aba) rekla je da je koristio Marham-e-Isa [mast koja je zacjeljivala Isusove rane (nakon što su skinute s krsta]) i homoeopatski lijek nazvan krema Canendula.

Halifatul mash je zamolio zajednicu da se mole da preostali efekti rana brzo nestanu. Prava snaga leži u Božjoj milosti. Nekoliko vremena prije imao je jake bolove u ramenu i ruci, do te mjere da nije mogao podići ruku da nije koristio pomoć svoje druge ruke. Doktor je rekao da će trebati najmanje šest do osam sedmica da ozdravi. Međutim, samo malo kasnije, kad ga je doktor ponovo pregledao, bole je 90% se poboljšao. Doktor se iznenadio brzim oporavkom. Huzur kaže rekao sam mu ovo je slučaj kada se milioni ljudi mole za mene. Doktor je bio kršćanin i rekao je da vjeruje u moć molitvi, ali bio je šokiran i tvrdio je da se to moglo dogoditi samo kroz molitve.

Halifatul Masih je rekao da dolaze izvještaji iz raznih zemalja i pokazuju da je došlo do značajnog porasta ljudi koji se okreću Bogu. U ovom vanrednom vremenu došlo je do porasta namaza u džematu, postoje predavanja koja povećavaju znanje mladih i starih podjednako. Upravo je Božjom milošću ramazan došao u ovo vrijeme, a sklonost prema namazima koja se već mjenjala još više se povećavala.

Halifatul Masih je rekao da se sada Ramazan bliži kraju, a razne vlade također počinju ublažavati ograničenja. Huzur je rekao da i sa olakšanjima, svaki Ahmadi bi se trebao pridržavati uputa koje su postavile vlade. Ali najvažnije što Ahmadi trebaju imati na umu je da se otvaranjem preduzeća, izlascima, ramazanom koji se privodi kraju; ove stvari ne bi trebale okončati ili umanjiti ona dobra djela koja su uspostavljena u toku tog vremena. Klanjanjem zajedničkih namaza u džematu kod kuće treba nastaviti i kada se džamije konačno otvore, tada bi trebalo povećati pažnju i napor da se napune džamije. Dars bi se trebao i dalje davati tako da se znanje može i dalje povećavati, a članovi bi trebali nastaviti gledati MTA. Sve ove stvari ne treba zaboraviti završetkom ramazana i ublažavanjem vanrednih ograničenja.

Halifatul Masih je rekao da vjernik ne bi trebao biti poput onih u vezi  kojih se kaže da kad upadnu u nevolju počnu se moliti i pozivati ​​Boga, ali kad se poteškoće otklone, zaboravljaju Boga.

Halifatul Masih je rekao da mnogi raspravljaju da li je koronavirus prirodna katastrofa ili Božija kazna. Takve prirodne katastrofe koje se događaju u ovo doba Obećanog Mesije (as) koje imaju vid upozorenja, tada se sigurno još više moramo okrenuti Bogu i mnogo se moliti. Huzur kaže da je i prije spominjao prirodne katastrofe povezane s pojavom Obećanog Mesije (as). Onda se treba moliti Boga da postanemo bogobojazni i za dobar kraj.

Halifatul Masih je rekao da je u vrijeme kuge Obećani Mesija (a.s) se molio da čovječanstvo bude spašeno, iako je bilo objavljeno da je kuga bila znak njegove istinitosti. Treba biti jasno da je Obećani Mesija (as) jasno rekao da će nakon njegovog dolaska doći do porasta nepogoda. Ali je također rekao da ima i među vjernicima koji zbog zakona prirode postaju žrtve takvih katastrofa, a njima se daje status šehida i ulaze u Džennet.

Halifatul Masih je rekao da ono što treba primjetiti u toku pandemija je uticaj koji ima na ovosvjetske ljude. Trenutno su ovi ljudi zbunjeni situacijom, i to se uistinu događa u takvim vremenima. Taj se osjećaj ne osjeća samo u široj javnosti, već čak i kod onih moćnih vlada koje su i same vjerovale da su poput čvrstih planina. Načini i stilovi života za koje su ove vlade znale su potpuno izmijenjeni. A njihovi napori da preusmjere pažnju mase mogu postati još opasniji.

Halifatul Masih je rekao da se svaki Ahmadi treba usredotočiti na činjenicu da u takvim stvarima za Ahmadi Muslimane postoji upozorenje i radosne vijesti. Upozorenje je da neće biti dovoljno jednostavno držati titulu Ahmedi Muslimana, već treba usvojiti istinsku bogobojaznost. Radosne vijesti su zato što će se slabosti koje će se pojaviti kod Ahmadi brzo otkloniti. Tako će se Ahmadi Muslimani spasiti kada se okrenu Bogu i ispune svoje obećanje koje su dali davanjem bai’ata (zakletve) Obećatom Mesiji (as). Dakle, zadržite povećanu pažnju prema Bogu koja je uspostavljena ovih dana.

Halifatul Masih je rekao da kada se sve ovo završi trebamo se osvrnuti na pitanje ispunjavanja prava prema Bogu i čovječanstvu, Ahmedijja zajednica će se biti na čelu izvršavanja. Onda, zajedno sa molitvama, moramo dati primjer. Moramo pokazati svijetu da čovjek može postići milost Božju kad ispunjava prava drugih. Bez ovoga, napori na uspostavljanju mira će biti uzaludni niti se može imati dobar kraj.

Halifatul Masih je rekao da uz Božiju Milost u današnje doba, kada su članovi zajednice povećali svoju pažnju prema obožavanju, povećali su i njihovu službu prema čovječanstvu. To pomaže nekima da ugledaju svjetlo istine. Iz Kanade je stigao izvještaj da je u 2 sata ujutro, jedna žena koja nije mogla naći pomoć nigdje drugo, nazvala telefon za pomoć Hudam (Ahmadi omladina), budući da je njen sin bio bolestan i u lošem stanju, u hitnoj potrebi za lijekovima, odlučila je da pozove ovu liniju za pomoć. Bila je izuzetno zabrinuta i dok je bila u tom stanju pomislila je da iako ne vjeruje u Boga, ali rekla je da će vjerovati u Boga, ako tu noć nađe pomoć. Nazvala je telefonsku liniju za pomoć – prvo su joj opet rekli da je kasno i da će možda najranije dobiti lijek sljedećeg jutra. Međutim, kad je rekla Ahmedi mladiću koji se javio na telefonski poziv o stanju njenog sina, i uprkos činjenici da je spavao prije poziva, usred noći napustio je kuću, prešao 50 kilometara i isporučio joj lijek. Tako je ovim njegovim postupkom počela vjerovati da Bog postoji.

Halifatul Masih je rekao da ne samo da bismo trebali nastaviti da povećavamo naklonost prema Bogu uspostavljenu u ovo vrijeme i posebno u ramazanu, nego moramo nastaviti biti pažljivi prema služenju čovječanstva. Ramazan će se završiti za dan ili dva, ali bogobojazne promjene koje je on donio trebale bi ostati zauvijek. Pozitivne promjene koje je donijelo ovo vanredno stanje, kako prema nama tako i prema drugima, trebale bi ostati s nama do kraja života. Prihvatili smo Mesiju ovog vremena (a.s). Onda moramo uvijek pokušavati praktikovati njegova učenja.

U vezi ovog, Halifatul Masih je predstavio određene odlomke iz pisanja Obećanog Mesije (as); koji se odnose na stanje i nivo na kojem je Obećani Mesija (as) želio vidjeti Ahmedi. Na primjer, Obećani Mesija (as) je rekao da bi svaki Ahmadi trebao nastojati klanjati Tahadžud (prije zore dobrovoljnu molitvu), treba klanjati pet dnevnih namaza, izbjegavati sve stvari sa kojima Bog nije zadovoljan, da ostave ljutnju, uspostavljaju milost i usvoje odličan moral. U suštini, svaki Ahmadi mora da se moli, traži oprost i daje milostinju kako bi se Bog smilovao na njih.

Obećani Mesija (as) također je napisao da trebamo uspostaviti međusobno bratstvo i napustiti svako neprijateljstvo i ismijavanje. Uspostavite odnos sa Bogom i uđite u sklop Njegove milosti. Ako neko preuzme na sebe da prati Božije naredbe, tada će ukloniti teškoće sa njihovog puta. Kao što se poljoprivrednik brine samo za ona stabla bujnog rasta koja su plodna, a stabla koja su neplodna i ne daju plod zanemari. Tako se Allah brine za one koji pokažu istinitu  težnju prema Njegovom putu i za Njegov način. Zato uklonite oštroumnost među sobom i uspostavite dobrotu i saosećanje.

Obećani Mesija (as) je rekao da je samilost prema drugima odličan oblik obožavanja Boga. Što se tiče onih koji su blagoslovljeni milošću Božjom, jedan od najvećih načina za iskazivanje zahvalnosti za to je služenje Njegovim stvorenjima.

Halifatul Masih je pročitala još jedan odlomak u kojem je Obećani Mesija (as) rekao da naša zajednica treba biti takva da se ne ograničava na samo riječi, već da ispunjava one istinske standarde bai’ata. Ako se ne dogodi istinska unutarnja promjena, onda nema razlike između nas i drugih. Kao što neko ide doktoru da izliječi svoje bolesti, isto tako hitno treba težiti dostizanju bogobojaznosti.

Halifatul Masih je rekao da se u ovim danima, posebno kada postoji opozicija protiv Ahmadi Muslimana u Pakistanu i drugim mjestima, trebamo nastojati ostvariti Božiju milost još više nego ranije. Obećani Mesija (a.s) je razjasnio da je jedini način za postizanje bogobojaznosti i visokih moralnih standarda hodati putem koji je pokazao Časni Poslanik (savs). Vidimo da su ovih dana, takozvani Muslimani, iskrivili učenja Časnog Poslanika (s.a.v.s.) i pogrešno usmjeravaju ljude, a ipak sebe nazivaju Muslimanima i označavaju Ahmedi nemuslimanima. Obećani Mesija (as) je rekao da ne napuštamo put Časnog Poslanika (savs). Postoje neki koji su usvojili sve vrste štetnih inovacija u vjeri. Međutim, sam Časni Poslanik (savs) je odličan primjer. Prema tome, ne pokušavajte se odmaći sa njegovog puta. Božja svrha osnivanja ove zajednice bila je takva da postoji zajednica, poput zajednice u vrijeme Časnog Poslanika (savs).

Halifatul Masih je rekao da samo prihvatanjem Obećanog Mesije (as) ušli u sklop pravih sljedbenika Časnog Poslanika (savs.) i na taj način bismo trebali težiti da ispunimo ovu dužnost. Moramo uspostaviti istinski žar u svojim molitvama i nastojati slijediti primjer Časnog Poslanika (savs).

Halifatul Masih je rekao da se zajednica moli za one koji su u zatvoru u ime Ahmedijjata. Nedavno je jedna Ahmadi žena pritvorena u zatvor prema zakonima Pakistana protiv Ahmadi Muslimana. Za nju i sve ostale neka Allah da način za njihovo oslobađanje.

Halifatul Masih se molio da prepoznamo pravu svrhu dolaska Obećanog Mesije (as), da praktikujemo učenje Islama, da mira zavlada u kućama. Huzur je rekao da se molimo za sve vakf i zindagi da ispune svoje dužnosti. Moli te se za Vakfe nau, moli te se za šehide i njihove porodice, moli te za sve one Ahmadi koji su suočeni sa bilo kakvim poteškoćama, moli te se da svi Ahmedi budu spašeni od lošeg djelovanja trenutne pandemije, moli te se za radnike MTA. Molite se za muslimanski svijet da se uspostavi mir.

Na kraju je Huzur naveo neke dove i zamolio zajednicu da ih i oni ponavljaju.

Dove su slijedeće:

Dova Časnog Poslanika s.a.v.s.

“O Allahu, Ti si naš štit protiv neprijatelja, i utječemo Ti se protiv njihovog zla.” [Sunan Abi Davud Hadis broj.1537]

Dova Časnog Poslanika s.a.v.s.

“Nema boga osim Allaha, Velikog, Svemogućeg, nema boga osim Allaha, Gospodara velikog Prijestolja. Nema boga osim Allaha, Gospodara neba i zemlje, Gospodara Veličanstvenog Prijestolja.” [Sahih Muslim Hadis broj. 2730]

Dova Časnog Poslanika s.a.v.s.

“ O Upravljaču srca! Učvrsti moje srce na Tvoju religiju.” [Sunan Tirmizi, tom. 4, Knjiga 6, Hadis broj. 2140]

Dova Časnog Poslanika s.a.v.s.

“ O Allahu. Tražim Tvoju istinsku uputu, bogobojaznost, čednost i samo dostojnost. [Sahih Muslim Hadis broj. 2721]

Dova Časnog Poslanika s.a.v.s.

“ O Allahu! Tražim utočište od Tebe da ne budem uskraćen od Tvojih blagodati, od dobrog zdravlja koje si mi Ti darovao, od Tvoje brze kazne i od svih djela koja mogu izazvati Tvoje nezadovoljstvo.”[Sahih Muslim Knjiga 16, Hadis broj.1601]

Dova za milost i oprost

“ Gospodaru, mi smo se ogriješili; iako nam Ti ne oprostiš i ne podariš svoju milost, mi ćemo zaistu biti izgubljeni.” (Časni Kur’an 7:24)
Dova za odlučnost u vjeri

“Gospodaru naš, ne daj da naša srca postanu iskrivljena nakon što si nas Ti uputio; i podaj nam milost Svoju; sigurno si Ti jedini veliki Darovatelj.”[Časni Kur’an 3:9]
Dova za dobar i ugodan život
“Naš Gospodaru, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu, i spasi nas od patnje u Vatri.” [Časni Kur’an 2:202]

Dova hazreti Obećanog Mesije (a.s):

“Gospodaru svih svjetova! Ja ne mogu izraziti zahvalnost prema tvojim blagoslovima. Ti si Najmilostiviji i Najdarežljiviji. Podario si mi bezbrojne blagoslove. Oprosti mi moje grijehe. Usadi istinsku ljubav u moje srce prema Tebi, tako da mi podariš život i sakri moje nedostatke; pomozi mi da radio djela sa kojima si Ti zadovoljan. Ja se iskreno molim Tvom Veličanstvu i utječem Ti se da me zaštitiš od Tvog nezadovoljstva. Smiluj mi se, smiluj mi se, smiluj mi se. Sačuvaj me poteškoća ovog svijeta i Ahireta, jer sva dobrota i blagoslovi su u Tvojim rukama.”

O Allahu, spusti Svoju milost na Muhammeda i njegovu porodicu, kao što si spustio milost na Ibrahima i njegovu porodicu, Ti si zaista najviše hvale dostojan, Najveličanstveniji.

O Allahu, spusti Svoje blagoslove na Muhammeda i njegovu porodicu, kao što si spustio blagoslove na Ibrahima i njegovu porodicu, Ti si zaista najviše hvale dostojan, Najveličanstveniji.

Halifatul Masih je također govorio u vezi  datuma za Bajram u Velikoj Britaniji, rekavši da neki pišu u vezi Bajrama da ne pada 24. maja, jer mladi mjesec neće biti primijećen u noći 23 maja. Međutim, Huzur je rekao da je kontaktirao odbor za razmatranje ovog pitanja, oni su iztražili da postoje određena područja gde se mjesec može vidjeti u noći 23 maja u Velikoj Britaniji i ako u nekoj zemlji mesec se vidi u jednom području, onda cijela zemlja može da slavi Bajram toga dana. Dakle, Bajram će biti 24 Maja ove godine.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp