U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dove za drugu trećinu Ramazana

Časni Kur'an
 1. “Gospodaru naš, mi vjerujemo; oprosti nam, zato, naše grijehe i spasi nas od kazne Vatre.”. [1]
 2. “Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe i prijestupe u ovoj našoj stvari, i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv nevjerničkog naroda.”.[2]
 3. Ako ih Ti kazniš, oni su robovi Tvoji; a ako im oprostiš, Ti si zaista Moćni, Mudri.”.[3]
 4. “Gospodaru naš, mi smo svojim dušama nasilje učinili; i ako nam Ti ne oprostiš i ne budeš imao milosti prema nama, mi ćemo sigurno biti od izgubljenih.”[4]
 5. ”Naš Gospodaru, oprosti meni i mojim roditeljima i vjernicima na Dan kad se bude polagao račun.”.”[5]
 6. “Naš Gospodaru, mi vjerujemo; oprosti nam zato, i smiluj nam se; jer Ti si Najbolji među milostivim.’.”[6]
 7. Moj Gospodaru, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji.[7]
 8. “Gospodaru moj, ja sam zgriješio svoju dušu, zato mi oprosti.”[8]
 9. “O Gospodaru moj, oprosti mi i podari mi kraljevstvo koje niko nedostojan neće posjedovati poslije mene. “[9]
 10. “Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koji su nas u vjerovanju pretekli, i ne ostavi u našim srcima ikakvu zlobu prema onima koji vjeruju. Gospodaru naš! Ti si, zaista, blag i samilostan.”[10]
 11. “Gospodaru naš, usavrši nam svjetlo naše i oprosti nam; zaista, Ti imaš trajnu moć nad svim stvarima činiti šta Ti želiš.“[11]
 12. Gospodaru moj, oprosti meni i mojim roditeljima, i onome ko uđe u moju kuću kao vjernik, i svim vjernicima i vjernicama; a silnicima ne povećaj ništa osim propasti.”.’[12]

[1] Ālu ‘Imrān:17
[2] Ālu ‘Imrān:148
[3] El-Mā'ide:119
[4] El-A'rāf:24
[5] Ibrāhīm:42
[6] El-Mu'minūn:110
[7] El-Mu'minūn:119
[8] El-Kasas:17
[9] Sād:36
[10] El-Hašr:11
[11] Et-Tahrīm:9
[12]Nūh:29

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp