U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dova poslije ezana

Prema džamiji

dova poslije ezana

ALLAHUMME RABBE HAZIHI-D-DA VETI-T-TAMMETI VE-S-SALATI-L-KAIMETI

ATI MUHAMMEDENI-L-VESSILETE-L-FADILETE VE-B-ASHU

MEKAMEN MAHMUDENI-L-LEZI VE‘AD TEHU INNEKA LA TUHLEFUL MIJA’AD

Prevod: O Allahu, Koji si Gospodar ovog svevišnjeg poziva i nadolazećeg namaza, podariMuhammedu s.a.v.s Svoju blizinu, nadmoć i visoke časti i uzdigni ga na najviše mjesto, koje si mu obećao a sigurno Ti ćeš sigurno ispuniti Svoja obećanja.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp