U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dova prilikom izlaska iz stana ili kuće

Kuća

DOVA PRI ISLASZKA IZ KUĆE

BISMI-L-LAHI TEVEKKELTU ‘ALE-L-LAHI, VE LA HAVLA VE LA KUVVETA ILLA BI-L-LAHI

ALLAHUMMA INNA NEUZU BIKA  AN NAZELLA AU’V NADILLA AU’V

NAZLIMA AU’V NUZLAMA  AU’V  NADŽHELA AU’V JUDŽHALU ALEJNA

Prevod: Sa Allahovim imenom, uzdam se u Allaha i nema niti snage niti moći osim Allahove. O Allahu tražimo kod Tebe utočište od toga da budemo zavedeni ili da zalutamo, i od toga da učinimo zlo ili da nama bude  učinjeno  i od toga da  budemo glupi ili da se na nas nerazumnost ne ispolji.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp