U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dova za oprost, milost i pomoć protiv neprijatelja

Dove Časnog Kur'ana

Dova za pomoć i oprost

RABBENA LA TUAHIZNA IN NESINA EV AHTANA  RABBENA VELA TAHMIL ALEJNA ISREN KEMA HAMELTEHU ALAL-LEZINE MIN KABLINA

RABBENA VELA TUHAMMILNA MA LA TAKATE LENA BIHI VA-FU AN'NA VAG FIRLENA VER HAMNA ENTE MEVLANA FENSURNA ALEL KAVMIL KAFIRIN

Prevod: Gospodarunaš, ne stavljaj nam na odgovornost ako zaboravimo ili pogriješimo. O,Gospodaru naš, nemoj na nas stavljati teret kao što si stavio na one prije nas (zbog njihovih grijeha). Gospodaru naš, nemoj na nas stavljati teret koji je izvan naše moći; i prijeđi preko naših grijeha i oprosti nam, i smiluj nam se. Ti si naš Gospodar; zato nam pomozi protiv nevjernićkog naroda.(Časni Kur'an 2:287)

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp