U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dova prilikom viđenja hilala (mladog mjeseca)

mladi mijesec

DOVA PRILIKOM VIĐENJA HILALA ( MLADOG MJESECA)

ALLAHUMMA AHIL’LAHU ALEJNA BIL AMNI VAL IMANI  VAS’SALAMATI VAL ISLAMI RAB’BI VA RAB’BUKA ALLAH 

HILALU HAJRIN VA RUŠDIN HILALU HAJRIN VA RUŠDIN HILALU HAJRIN VA RUŠDIN

AMANTU BIL’LA HIL’LAZI HALAKAKA

Prevod: O Naš Gospodaru, neka ovaj mladi mjesec pređe preko nas u miru, vjeri i sigurnosti i islamu.(O mladi mijesecu) Moj i tvoj Gospodar je Allah. Neka ovo bude mjesec dobra i ispravnosti, dobra i ispravnosti, dobra i ispravnosti. Ja vjerujem u Allaha koji te je stvorio.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp