U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dova prilikom oblačenja nove odjeće

Nova odjeća

Dova prilikom oblačenja odjeće

ALLAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA KASAO TA’NIHI  ASALUKA MIN  HAJRIHI

VA HAJRI MA SUNIJA LAHU VA AUZUBIKA MIN ŠAR’RIHI VA ŠAR’RI MA SUNIJA LAHU

Prevod: Sva hvala pripada Allahu. O Allahu Ti si mi dao ovu odjeću za nošenje, Od Tebe molim za sve dobro ove odjeće sve dobro u ovu svrhu u koju je predviđeno i molim za Tvoju zaštitu od zla ove odjeće i od sveg zla koje može proizići iz ove odjeće.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp