U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dova za dostizanje Božije ljubavi

Dova za Božiju ljubav

ALLAHUM’MA INNI ASALUKA HUBBAKA VA HUBBA MEJ JUHIBBUKA VAL AMALAL LAZI JUBAL’LEGUNI HUBBAKA

ALLAHUM’MAĐHAL HUBAKA AHAB’BA ILEIJ’JA MIN NAFSI  VA  AHLI VA MINAL MA’IL BARIDE

Prevod: O Allahu molimo te za Tvoju ljubav kao i ljubav onih koji Tebe vole i molim da počinim takva dijela koja će mi omogućiti da zadovoljim Tvoju ljubav. O Allahu dovedi me dotle da ljubav prema Tebi svemu predpostavim uključujući i mene samoga,  moju porodicu pa čak i hladnu vodu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp