U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dove poslije namaza

Zikr,Dove poslije namaza

Dova poslije namaza,Zikr

ALLAHUMMA ANTAS SALAMU VA MINKAS SALAMU  TABARAKTA JA ŽA ZALDŽALALI  VAL IKRAM

Prevod: O Allahu ti si izvor mira i svaka vrsta mira potiče od Tebe. Ti si pun blagoslova. O,Posjedovatelju veličine i plemenitosti.

Zikr,Dova poslije namaza

ALLAHUMA  A’A IN’NI  ALA ZIKRIKA  VA ŠUKRIKAH VA HUSNI IBADATIKA

Prevod: O Allahu podari mi sposobnost da se Tebe sjećam, da Ti zahvaljujem i da Te obožavam na najbolji način.

Zikr,Dova poslije namaza

ALLAHUMMA  LA’A MANIJA LIMA  A’ATAJTA VA  LA’A  MUTIJA LIMA MANATA

VA LA’A JANFAU ZAL DŽADE MINKAL DŽADDU

Prevod: O Allahu ovo što ti daš niko ne može zaustavit i ovo što ti zaustaviš niko ne može dati inaspram Tebe nikom ne koristi hvala i njegovo veličanstvo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp