U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dove za prvu trećinu Ramazana

Ramazan
 • U ime Allaha, Milostivog, Darovaoca bez traženja, Samilosnog.Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova,Milostivom, Darovaocu bez traženja, Samilosnom,Vladaru sudnjeg dana.Mi jedino Tebe obožavamo i jedino od Tebe pomoć tražimo.Uputi nas na Pravi put -na put onih kojima si dao blagodati, na koje se nije srdžba izlila, I koji nisu zalutali. [1]
 • Gospodaru naš, učini nas dvojicu pokornim Tebi i od naših potomaka ummet pokoran Tebi. I uči nas kako da te obožavamo i žrtvujemo se, i okreni nam se s prihvatanjem pokajanja; zaista Ti mnogo primaš pokajanja (i) milostiv si.[2]
 • Gospodaru naš, ne stavljaj nam na odgovornost ako zaboravimo ili pogriješimo. O, Gospodaru naš, nemoj na nas stavljati teret kao što si stavio na one prije nas (zbog njihovih grijeha). Gospodaru naš, nemoj na nas stavljati teret koji je izvan naše moći; i prijeđi preko naših grijeha i oprosti nam, i smiluj nam se. Ti si naš Gospodar; zato nam pomozi protiv nevjerničkog naroda.[3]
 • “Gospodaru naš, ne daj da naša srca postanu iskrivljena nakon što si nas Ti uputio; i podaj nam milost Svoju; sigurno si Ti jedini veliki Darovatelj.[4]
 • ”Ako naš Gospodar ne bude imao milosti prema nama i ne oprosti nam, doista ćemo biti među gubitnicima.”[5]
 • “Gospodaru moj, oprosti meni i bratu mome, i uvedi nas u Svoju milost, Ti si najmilostiviji od onih koji pokazuju milost.”[6]
 • Ti si naš pomagač, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najbolji od onih koji opraštaju.[7]
 • “Moj Gospodaru, ja tražim utočište da Te ne pitam za onu stvar za koju nemam znanja. I ako mi Ti ne oprostiš i ne budeš imao milosti prema meni, bit ću među gubitnicima.”[8]
 • ”Moj Gospodaru, smiluj im se oboma, kao što su njih oboje mene podizali dok sam bio dijete.’ “[9]
 • “Gospodaru naš, podari nam milost od Sebe, i uputi nas u našoj stvari.”[10]
 • ”Velika patnja me zadesila, a Ti si najmilostiviji od svih milostivih.“[11]
 • ”Naš Gospodaru, mi vjerujemo; oprosti nam zato, i smiluj nam se; jer Ti si Najbolji među milostivim.’[12]
 • ”Moj Gospodaru, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji.“[13]
 • “Moj Gospodaru, učini me sposobnim da budem zahvalan za Tvoju blagodat koju si podario meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela koja će Tebe zadovoljiti, i uvedi me Svojom milošću među Tvoje dobre robove.”[14]
 • …“O, Gospodaru naš, Ti sve stvari obuhvataš Svojom milošću i znanjem. Zato oprosti onima koji se kaju i slijede Tvoj put; i sačuvaj ih kazne džehennemske. O, Gospodaru naš, uvedi ih u bašče vječnosti, koje si Ti obećao njima, i također i očeve njihove, i drugove, i njihovu djecu, one koji čine dobra djela. Zaista si Ti moćan (i) mudar.I zaštiti ih od grijeha; a onaj koga Ti tog dana zaštitiš od (ž) grijeha – njemu si Ti zaista pokazao milost. A to je vrhunski uspjeh.”[15]

[1] El-Fātiha:1-7
[2] El-Bekare: 129
[3] El-Bekare: 287
[4] Ālu ‘Imrān:9
[5] El-A'rāf:150
[6] El-A'rāf:152
[7] El-A'rāf:156
[8] Hūd:48
[9] Beni Israil:25
[10] El-Kehf:11
[11] El-Enbijā’:84
[12] El-Mu'minūn:110
[13] El-Mu'minūn:119
[14] En-Neml:20
[15] El-Mu'min:8-10

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp