U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dova za Božije blagodati za svoju porodicu

Časni Kuran

Dova za Božije blagodati za svoju porodicu

RABBI EVZINI EN EŠKURE NI'METEKEL LETI ENAMTA ALEJJA VE ALA'A VALEDEJJA VE EN AMILA SALIHAN TARDAHU

VE ASLIH LI FI ZURRIJATI INNI TUBTU ILEJKE VE INNI MINEL MUSLIMIN

Prevod: Moj Gospodaru,podari mi sposobnost da budem zahvalan za Tvoju blagodat koju si udijelio meni i mojim roditeljima, i da činim dobra djela kojima ćeš Ti biti zadovoljan. I učini ispravnim potomke moje. Ja se obraćam Tebi;i uistinu sam od onih koji se pokoravaju.( Časni Kur'an 46:15)

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp