U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dova za dženazu

Dženaza dova

Dženaza dova

ALLAHUMMA-GFIR LI HAJJINA VE MEJJITINA VE ŠAHIDINA VE GAIBINA VE SAGIRINA

VE KEBIRINA VE ZEKERINA VE UNSANA.ALLAHUMME MEN AHJEJTEHU MINNA

FE AHJIHI’ ALE-L-ISLAMI VE MEN TEVEFFEJTEHU MINNA FE TEVEFFEHU ‘ALE-L-IMANI 

ALLAHUMME LA TAHRIMNA EDŽREHU VE LA TEFTIN'NA  BA’ DEHU

Prevod: O Allahu, oprosti našim živim i našim mrtvim i onima od nas koji su prisutni i onima koji su odsutni i našim mladim i starim i našim muškarcima i ženama. O Allahu one od nas kojima Si darovao život, drži u islamu, a onima kojima ćeš oduzeti život, neka umru kao vjernici. Allahu ne isključi nas od njegovih dobrih dijela i sačuvaj nas smutnji poslije njega.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp