U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kunut dova

namaaz

kunut dova

ALLAMUME INNA NESTA¨INUKE, VE NESTAGFIRUKE, VE NU’MINU BIKE, VE NETAVEKKELU ALEJKE,

VE NUSNI ALEJKEL – HAJRE, VE NEŠKURUKE VE LA NEKFURUKE, VE NAHLE’U VE NETRUKE MEN JEFDŽURUKE.

ALLAHUME, IJJAKE NA’BUDU, VE LEKE NUSALLI, VE NESDŽUDU, VE ILEJKE NES’A VE NAHFIDU, VE NERDŽU RAHMETEKE VE NAHŠA AZABEK;

INNE AZABEKA  BIL-KUFFARI  MULHIK.

Prevod: O Allahu molimo se za Tvoju pomoć i Tvoju zaštitu i vjerujemo u Tebe i uzdamo se uTebe i hvalimo te kako najbolje znamo .Zahvaljujemo Ti i nismo nevjerni prema tebi i odričemo se i napuštamo one koji se Tebi ne pokoravaju. O Allahu, samo Tebi služimo,samo Tebi se molimo, samo kod tebe utočište tražimo i stojimo ti na raspolaganju inadamo se Tvojoj milosti a plašimo se Tvoje srdžbe, zaista će Tvoja srdžba snaći nevjernike.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp