U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Važne dove Časnog Poslanika s.a.v.s.

Medina

“O Allahu, ja tražim utočište kod Tebe od ljenosti i nemara, starih godina, oskudice, patnje u grobu, zla vatre i patnje Vatre. Čuvaj me u Svom utočištu od kušnje zla imetka, od kušnje siromaštva i ja tražim Tvoje utočište od kušnje Anti-Krista. O Allahu, očisti moje pogreške hladnom vodom baš kao što odjeća bude očišćena od prljavštine. Napravi razdaljinu između mene i mojih grijeha kao što si napravio razdaljinu između Istoka i Zapada.”[1]

“O Allahu, oprosti moje grijehe i uvećaj moju kuću za mene i blagoslovi moju opskrbu/sredstva za život.”[2]

“O Allahu, ja tražim Tvoje utočište od bespomoćnosti, nemara, kukavičluka i klonulosti starih godina. Ja tražim Tvoje utočište od kazne groba. O Allahu, ja tražim Tvoje utočište da budem spašen od kušnji života i smrti.”[3]

“O Allahu, ja tražim Tvoje utočište od srca koje nema poniznosti i nema pokornosti, i ja tražim utočište od dove koja nije primljena i od nafsa (svog ‘ja’) koje nikad nije zasićeno i od znanja koje ne daje korist. Ja tražim Tvoje utočište od svih ovih stvari.”[4]

“O Allahu, ja sam zgriješio svoju dušu, nema nikog drugog osim Tebe ko može oprostiti grijeh. Oprosti mi zato Svojim oprostom i imaj milosti prema meni. Nema sumnje, Ti si onaj koji Najviše prašta, Najmilostiviji.”[5]

“O Allahu, oprosti mi grijehe i zaštiti me u svim mojim stvarima od kušnje moje nesvjesnosti i neznanja, i zaštiti me od svih takvih kušnji o kojima Ti znaš a o kojima ja neznam. O Allahu, oprosti moje grijehe – one namjerne i one nenamjerne. Oprosti mi sve grijehe koje su u meni. One koje sam počinio i one koje nisam, koje sam počinio izvan vidokruga i one koje sam počinio otvoreno, oprosti mi sve njih. Jedini Ti možeš osobu povesti naprijed i učiniti da se sklon prema Tebi i jedini Ti imaš moć nad svim.”[6]

“O Allahu, ja sebe predajem Tebi, ja se oslanjam na Tebe i vjerujem u Tebe. Ja se Tebi obraćam i sa protivnicima vodim debatu s Tvojom pomoći. I ja svoj predmet podnosim Tebi. Oprosti sve moje grijehe: one prethodne, buduće, otvorene i skrivene. Jedini Ti si Prvi i Posljednji. Niko nije vrijedan obožavanja osim Tebe.”[7]

“O Allahu, stavi svjetlo u moje srce, svjetlo u moje oči, stavi svjetlo u moje uši, s moje desne strane i lijeve, stavi svjetlo iza mene i svjetlo ispred mene, i stavi svjetlo iznad mene i ispod mene. O Allahu! Učini me utjelovljenjem svjetla.”[8]

“O Allahu, pokloni mi Svoju ljubav, podari mi da volim one koji Tebe vole; podari mi da mogu činiti djela koja će zadobiti Tvoju ljubav. Učini da mi Tvoja ljubav bude draža od ljubavi prema sebi, prema mojoj porodici i prema hladnoj svježoj vodi.”[9]

“O Ti koji okrećeš srca, čuvaj moje srce čvrstim na Tvojoj pokornosti.”[10]


[1] Buhari, Kitabud Davat
[2] Adž-Džamiji Es Sagir
[3] Buhari, Kitabud Davat
[4] Adž-Džamiji Es Sagir
[5] Buhari, Kitabud Davat
[6] Buhari, Kitabud Davat
[7] Buhari, Kitabud Davat
[8] Buhari, Kitabud Davat
[9] Sunen Tirmizi Kitabud Davat
[10] Musnad Ahmad ibn Hanbal

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp