U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Uslovi primanja dove u ramazanu

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze I sure el – Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude nejgov pomagač je proučio slijedeće arete iz Časnog Kur’ana:

“O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas, da biste postali bogobojazni.”
“Određeni broj dana, a ko god od vas bude bolestan ili bude na putu, neka posti isti broj drugih dana; a onima koji ne mogu (da poste) otkup (fidija) je da nahrane jednog siromaha. A ko god dobrovoljno učini neko dobro djelo, to je bolje za njega. Ako postite, to je bolje za vas, da samo znate.”
“Mjesec ramazan je onaj u kojem je Kur’an objavljen kao jedna uzvišena Uputa za ljude, u kojem je jasno objašnjenje Upute i Furkan (razlikovanje istine od neistine). Zato, ko god je od vas prisutan u ovom mjesecu, neka posti. A ko god je bolestan ili je na putu, neka ispuni broj drugih dana. Allah vam želi olakšicu i ne želi teškoće za vas, i želi da upotpunite broj, i da veličate Allaha što vas je uputio, i da budete zahvalni.”
“A kad te Moji robovi pitaju za Mene, zaista sam Ja blizu. Ja odgovaram na molitvu molitelja kad Me zove. Zato oni treba da se odazovu meni i da vjeruju u Mene, da bi bili upućeni.” (Časni Kur'an 2:184-187)

Postizanje bogobojaznosti

Hazreti Halifatul Masih je rekao da smo uz Allahovu milost ponovo blagoslovljeni da prolazimo kroz mjesec ramazan. Međutim, nije jednostavno proći kroz mjesec ramazan, i jednostavno jesti u vrijeme iftara i sehura i da nam to ispuni svrhu posta.  Umjesto toga, Svemogući Allah je rekao da moramo postići bogobojaznost.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je u ajetima koje je proučio na početku,  Allah je  u njima objasnio da je post obaveza. U isto vrijeme, Allah je izjavio da onih koji su bolesni ili putuju ne trebaju da poste, ali ih mogu nadoknaditi poslije Ramazana. A oni koji ne mogu postiti trebaju platiti fidju. Čak i ako je neko u stanju da naposti post poslije Ramazana, ako su u mogućnosti da plate fidiju to bi trebali učiniti.

Uslovi za prihvatanje namaza

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Allah također rekao da  On čuje molitve molitelja. Međutim, ako neko želi da ih Allah primi, onda mi moramo biti poslušni Allahu i postupati po Njegovim naređenjima.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će predstaviti neke odlomke iz pisanja Obećanog Mesije (as) koji se odnose na filozofiju prihvatanja namaza i uvjete povezane s tim. Mnogo nas je koji se molimo na površinski način, a zatim mislimo da je Allah dužan čuti i ispuniti naše molitve, i onda postanu tužni kad se na njih ne odgovori. Ono što se mora shvatiti je da prvo moramo ojačati svoju vjeru i odnos s Allahom i analizirati sebe kako bismo utvrdili da li se ponašao ili ne prema Njegovim naređenjima. Moramo vidjeti jesmo li nepokolebljivi ili posustajemo u najmanjoj nevolji i iskušenju.
Hazreti Halifatul Masih je predstavio citate  Obećanog Mesije (as) u kojima je izjavio da molitva nije puko izgovaranje riječi, već da se srce ispuni strahom od Boga. To je kad duša molitelja teče poput vode do praga Allahovog i čovjek traži snagu za borbu protiv svojih slabosti. Što u smislu donosi kao neku vrstu smrti na sebe. Tada se molitelju otvaraju vrata prihvaćanja.

Kako znati kada se molitve prihvaćaju

Hazreti Halifatul Masih je rekao  da se mnogi pitaju kako možemo znati da li nam je oprošteno i da je Allah prihvatio naše molitve. Ovdje je Obećani Mesija  (as) izjavio da kada netko moli u pravom smislu i nastoji uspostaviti trajni odnos sa Allahom, tada može biti siguran u to. Halifatul Masih je rekao da bismo trebali nastojati da to postignemo posebno u  mjesecu Ramazanu.

Hazreti Halifatul Masih citirao je Obećanog Mesiju (as), koji je rekao da se istinska veza uspostavlja kada se dvije strane povuku jedna prema drugoj. Drugim riječima, kada Božja milost privuče čovjeka prema Njemu i kada čovjekova istinitost i iskrenost privuku Allaha da mu se približi, tada se može uspostaviti istinska veza. Kad se ta veza uspostavi i osoba se moli, Allah podari sredstva da se ta molitva prihvati i ispuni.

Hazreti Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (as), koji je rekao da je Svemogući Allah rekao i obećao da će oni koji se trude na njegovom putu postići Njegovu blizinu. Allah nas je također naučio molitvi ‘Uputi nas na pravi put’. To znači da se mormo puno truditi i moliti imajući to na umu. Dalje, navodi da će onaj ko je duhovno slijep na ovom svijetu biti slijep na onom svijetu. Ovo podrazumjeva ​​onoga koji se slijepo držao neke religije samo zato što je rođen u toj vjeri. Takvi ljudi nemaju ‘duhovni vid’ niti ljubav prema vjeri. Stoga moramo pripremiti svoj ‘duhovni vid’ iz našeg vremena na ovom svijetu kako bismo mogli imati vid na ahiretu.

Postanite istinske Allahove sluge

Hazreti Halifatul Masih je rekao  da se ovih dana posebno trebamo moliti ‘Uputi nas na pravi put’ kako bismo postali istinske Allahove sluge i istinski služili Njegovim stvorenjima, umjesto da postanemo poput onih ekstremista koji nanose štetu drugima u ime Allaha i Njegovog Poslanika. Hazreti Halifatul Masih se molio da nas Allah zaštiti od zla takvih ljudi.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da neki ljudi misle da su toliko utopljeni u grijehu da za njih oprost ne postoji. Zbog ove misli, oni nastavljaju činiti zla djela, dok je to samo misao koju im je u glavu stavio šejtan. Hazreti Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da nikada ne trebaju ni pomisliti da su počinili toliko pogrešnih djela da im se ne može oprostiti. Zapravo, lijek za brisanje zlih djela je molitva i to je jedini način da se šejtan iskorijeni. U suprotnom, nastavljanjem ovakvim razmišljanjem na kraju se okreću prema ateizmu. Stoga, bez obzira na sve, treba se okrenuti molitvi, a ramazan je savršena prilika da se usredotočimo na ovo.

Nemojte se obshrabljivati dok se molite

Hazreti Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju (as), koji je rekao da se ljudi ne trebaju obeshrabriti ako smatraju da im molitva nije uslišana tačno onako kako su željeli. Allah zaista čuje naše molitve, ali nije vezan našom željom i ne mora ispuniti naše molitve tačno onako kako mi želimo, jer On najbolje zna. Ovo se može usporediti sa djetetom koje od majke traži nešto što je štetno za njega. Nema sumnje da majka voli svoje dijete, ali nikada ne bi odobrila djetetu ono što je pitalo ako je štetno. Filozofija prihvatanja molitve je slična. Bog zna šta je najbolje za nas.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da mu mnogi ljudi pišu govoreći da su se molili i čak prinosili novčane žrtve, ali njihova molitva nije prihvaćena. Halifatul Masih kaže da prvo treba vidjeti jesu li uspostavili istinsku vezu sa Allahom. Ako jesu, trebali bi prihvatiti da je ono što se dogodilo bilo najbolje. Neki se mole Bogu govoreći da čak i ako stvar za koju se mole nije dobra, neka to i dalje bude prihvaćeno; na primjer u pitanjima bračnog izbora. Međutim, kad se taj brak sklopi, nakon nekog vremena njih dvoje se razvedu.Onda ne bi rebali moliti se na takav način, jer Allah najbolje zna. Ponekad je ne prihvatanje molitve onako kako je traženo oblik prihvatanja molitve.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je, u pogledu uslova za prihvatanje molitve, Obećani Mesija (as) rekao da oni koji traže od drugih da se mole za njih, oni sami trebaju prvo se pobrinuti da uspostave bogobojaznost i pobožnost. Tada se otvaraju vrata za prihvatanje molitvi. Ako se to ne učini, vrata su zatvorena ne samo za njih, već i za one od kojih su zatražili da se mole za njih.

Hazret Halifatul Masih je rekao, da bi se prihvatile molitve, treba činiti dobra djela. S tim u vezi, Obećani Mesija (as) je rekao da treba iscrpiti sve napore čineći dobra djela i reformišući sebe.

Hazreti Halifatul Masih je rekao  da je neophodno stvoriti sredstva za koja se trebamo moliti. To je ono što smo naučeni u molitvi ‘Mi jedino Tebe obožavamo i samo  od Tebe pomoć tražimo’. Ne može se dogoditi da se neko moli i žeđ mu se automatski ublaži, već se voda spušta dolje kao sredstvo kojim se utoli žeđ. Allah je stvorio potrebu za sredstvima kako bi se moglo znati da je sve stvoreno sa svrhom.
Hazreti Halifatul Masih dalje je citirao Obećanog Mesiju as. koji je rekao da se mora usvojiti bogobojaznost, jer je bogobojaznost suština Allahovog zakona. Svemogući Allah je obećao da će prihvatiti molitve onih koji su bogobojazni. Dakle, mora se usvojiti i usađivati ​​bogobojaznost da bi uživali u prihvaćanju molitve.

Dva aspekta od milosti Svemogućeg Allaha

Hazreti Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da postoje dvije vrste Allahove milosti ; Rahmanijjat [milost – opšta milost] i Rahimiyyat [milost – posebna milost]. Za vrijeme Rahmanijjata, Allah je stvorio sve što je potrebno za održavanje života i prije čovjekovog stvaranja, i to su stvari od kojih uglavnom ljudi imaju koristi. Prema tome, prva uključuje ono što je stvoreno prije našeg stvaranja, prije nego što je iko mogao i moliti za takve stvari.

Zatim je Rahmijjat, pod kojim, kada se molimo, Allah prihvati molitvu. Ova se milost najviše odnosi na molitvu. Ljudska je osobina traženja od Allaha, a Allahova osobina je prihvaćanje molitavi. Allah nam je pod Rahmanijjatom dao sredstva kao što su srce, jezik, oči, uši itd., Tako da smo ih mogli koristiti na odgovarajući način i tražiti od Allaha i biti saslušani pod njegovom posebnom milošću Rahimijjatom. Stoga, ono što nam je dato pod Rahmanijjatom moramo iskoristiti na najbolji mogući način i iskoristiti ove blagoslove da uberemo posebnu Allahovu milost koja se dobija zahvaljujući Njegovom svojstvu Rahimijjata.

Onda, tamo gdje smo poučeni molitvi „Uputi nas na pravi put“, prije toga smo naučeni da dovimo „Samo Tebe obožavamo i samo Tebe molimo za pomoć.“ To znači da, kako bismo koračali pravim putem, moramo koristiti sve sposobnosti i načine koje nam je Allah dao, umjesto da ih pustimo da propadaju.  Tada se možemo nadati da ćemo zakoračiti pravim putem.

Važnost namaza i dove

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je, sa obzirom na važnost namaza i dove, Obećani Mesija (as) rekao da, baš kao kad dijete zaplače i majka trči prema njemu da mu da mlijeko, takav je način na koji Allah čuje molitelja koji plače na Njegovom pragu. Svemogući Allah želi da dođemo na Njegov prag, sve što On od nas traži je da uspostavimo osobine u kojima se naše molitve mogu prihvatiti.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je ovo samo bilo nekoliko odlomaka koje je prestavio iz gomile znanja Obećanog Mesije (a.s). Ako ove stvari primijenimo, tada možemo dovesti do revolucionarne promjene u našem životu i uspostaviti čvrst odnos sa Allahom. Ovog ramazana, trebali bismo težiti postizanju Allahove blizine, postupanju po Njegovim naređenjima, jačanju naše vjere, razumijevanju filozofije molitve, reformisanju sebe i biti uključeni među one čije molitve Allah prihvaća. Ovaj ramazan trebao bi donijeti veliku promjenu u našem odnosu sa Allahom.

Blagodati molitve za druge

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se molimo za sve Ahmedi Muslimane u Pakistanu, i Alžiru i bilo gdje drugo u svijetu gdje se Ahmedi suočavaju sa poteškoćama zbog svoje vjere. Halifa je rekao da molitva koju upućujemo za druge omogućava da se prihvate vlastite molitve. U stvari, meleci se mole za one koji se mole za druge. Onda, u toku ovog ramazana, trebali bismo moliti ne samo za sebe, već i za druge.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp