U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Omer r.a. II Kako je prešao na islam

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da govori o životu hazreti Omera bin Hattaba (ra)

Porodično porijeklo hazreti Omera (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Hattab bin Nufail bio otac hazreti Omera (ra), a njegova majka Hantama bint Hašim. Hazreti Halifatul Masih je predstavio  razne hadise u vezi  datuma rođenja hazreti Omera (ra). Neki smatraju da se rodio četiri godine prije ili četiri godine poslije bitke el – Fidžar. Postoje i drugi hadisi koji kažu da je rođen 583. godine nove ere. Postoji još jedan hadis koji kaže da je prihvatio islam u 6. hidžretskoj godini kada je imao 24 godine, što bi značilo da je rođen 590. godine. Četvrto mišljenje u vezi njegovog rođenja je da je rođen kada je Časni Poslanik (savs) imao oko 21 godinu.

Hazreti Omer (ra) prihvata Islam

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omeru (ra), Poslanik (savs) dodijelio titulu “Faruk”. Jednom su hazreti Omera (ra) pitali kako je dobio titulu Faruuk. Hazret Omer (ra) je odgovorio da je hazreti Hamza (ra) prihvatio Islam tri dana prije njega, i nastavio je pripovijedati o incidentu kada je hazreti Hamza (ra) prihvatio Islam. Hazreti Omer (ra) je rekao da je tri dana poslije toga dobio vijest da su njegova sestra i zet također prihvatili Islam. Otišao je do njihove kuće i čuo kako se uči Kur’an.Pokucao je na vrata i kada su se otvorila, počeo je udarati svog zeta.

Prema drugom hadisu, kada je njegova sestra zakoračila ispred svog supruga, slučajno je udario nju i krv je počela da teče. Kad je vidio krv, njegova ljutnja je splasnula. Zatim je zatražio da vidi knjigu iz koje su učili. Njegova sestra mu je rekla da prvo treba otići i okupati se. Nakon što je to učinio, dobio je Kur’an i pročitao je ajete 1-9 iz sure TaHa.

Tada je odlučio prihvatiti Islam i otišao na mjesto gdje je bio Časni Poslanik (savs). Kada je stigao, hazreti Hamza (ra) koji je tamo bio prisutan rekao je da vrata treba otvoriti; ako je došao sa dobrom namjerom, dočekat ćemo ga dobrodošlicom, a ako je došao s lošom namjerom, ubit ćemo ga. Časni Poslanik (savs) je to čuo i izašao napolje.

Na to je hazreti Omer (ra) dao svoj šehadet. Nakon toga su svi ashabi (ra) glasno uzviknuli ‘Allahu Ekber -Allah je najveći.’ Hazreti Omer (ra) je onda pitao Časnog Poslanika (savs) da li je Islam prava vjera.Časni Poslanik (savs) je odgovorio da jeste naravno. Tada je hazreti Omer (ra) pitao da, ako je to tako, zašto se muslimani još uvijek kriju. Nakon toga, muslimani su formirali dva reda i krenuli na otvoreno prema Ka’bi. Kada su Kurejšije ugledali hazreti Hamzu (ra) i Hazrat Omera (ra) zajedno sa muslimanima, bili su šokirani.

Hazreti  Omer (ra) je rekao da mu je od tog dana Časni Poslanik (savs) dao titulu Faruuk, jer je po njegovom prihvaćanju Islam dobio snagu, a istina se razlikovala od laži.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) bio visok i snažne građe. Prije nego što je prihvatio Islam, hazreti Omer (ra) često bi pobijeđivao u hrvačkim utakmicama koje su se održavale na poznatom festivalu Ukkaz. Hazreti Omer (ra) je također bio među onima iz Kurejšija koji su znali da čitaju i pišu. U vrijeme kada je Časni Poslanik (savs) dobio poslanstvo, takvih ljudi je bilo samo sedamnaest koji su znali čitati i pisati.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) imao duhovne sposobnosti i prije nego što je prihvatio Islam. Kad su se muslimani migrirali u Abisiniju, spremili su se da odu prije zore kako im Kurejšije ne bi smetale. Uobičajeno je bilo da su mekanske poglavice noću šetali ulicama kako bi osigurali da se ne dogodi pljačka. Stoga je te noći, hazreti Omer (ra) šetao ulicama, vidio kuću koja je izgledala kao da je spakovala sve pripreme za dugo putovanje.
Prišao je kući i pitao jednu ženu od ashaba (ra) šta se događa? Bila je direktna u svom odgovoru i odgovorila je rekavši da napuštaju Mekku, jer on i njegova braća nisu dozvolili muslimanima da slobodno žive i klanjaju. Hazreti Omer (ra) (nije bio prihvatio Islam tad). Hazreti Omer (ra) okrenuo se na drugu stranu iz bola zbog onoga što je čuo i rekao: ‘Neka vam Bog bude zaštitnik’.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se i Časni Poslanik (savs) molio da hazreti Omer (ra) prihvati Islam. Časni Poslanik (savs) se molio da Allah pomogne Islamu są onim koji mu je draži; bilo Omer bin al-Hattab ili Amr bin Hišam. Kada je hazreti Omer (ra) prihvatio Islam, melek Džibril je došao kod Poslanika (savs) i rekao da su nebesa zadovoljna prihvatanjem Islama hazreti Omera (ra).

Hazreti Halifatul Masih je ispričao još jedan incident koji je prenešen u vezi sa prihvatanjem Islama hazreti Omera (ra). Jednom je Poslanik (savs) klanjao namaz u Ka’bi. Hazreti Omer (ra) je želio čuti šta Poslanik (savs) uči. Kada se približio, čuo je Časnog Poslanika (savs) kako uči suru Er-Rahman. Ovo učenje Časnog Kur’ana rastopilo je srce hazreti Omera (ra).
Kad je Časni Poslanik (savs) krenuo natrag, hazreti Omer (ra) ga je slijedio. Časni Poslanik (savs) je shvatio da ga hazreti Omer (ra) slijedi i okrenuo se misleći da ima neke loše namjere. Umjesto toga, Hazrat Omer (ra) je izgovorio da vjeruje u Jednog Boga i da je Muhammed (savs) Njegov poslanik.

Hazreti Halifatul Masih je dodao da postoje različiti hadisi u vezi hazreti Omerovog (ra) prihvatanja Islama. Najistaknutiji i često ponavljani je incident kada je Hazrat Omer (ra) krenuo sa svojim mačem da ubije Poslanika (savs), ali usput je obaviješten da je njegova sestra prihvatila Islam.
Zatim ju je posjetio, gdje je čuo učenje Kur’ana, koji mu je otopio srce, a zatim je otišao do Časnog Poslanika (savs) i prihvatio Islam. Hazreti Halifatul Masih je rekao da prihvaćamo ovaj događaj kao najtačniji. I rekao je da će i ubuduće nastaviti da goovri o životu hazreti Omera (ra).

Dženaze

Hazreti Halifatul Masih je rekoa da će da klanja dženaze u odsustvu slijedećim džematlijama.

Ahmad Muhammad Usman Shabooti Sahib koji je preminuo u Egiptu 9. aprila. Prihvatio je Islam Ahmedijjat u četrnaestoj godini kada je živio u Jemenu. Kasnije je služio zajednici u raznim svojstvima. Bio je predsjednik zajednice u Adanu u Jemenu. Mnogo je godina studirao i služio u medicini. Iza njega su ostali supruga, sin i tri kćerke. Posjedovao je mnoge dobre osobine. Također mu je pripala čast da obavi hadž (hodočašće). Davao bi mnogo za pomoć siromašnima.

Qureshi Zakaullah Sahib koji je preminuo 9. aprila. Služio je kao računovođa u uredu Dželsa Salane (godišnjeg skupa). Iza njega je ostalo pet kćeri i sin. Dugo godina je služio zajednicu, a također je služio u vrijeme hazreti Mirza Bašir Ahmada Sahiba (ra). Redovno je klanjao svoje namaze i redovno bi klanjao dobrovoljne molitve (nafile). Puno je volio Hilafet.

Malik Khalid Daad Sahib iz Kanade. Dugo je godina služio kao lokalni predsjednik u Karačiju. Služio je u finansijskom uredu u Kanadi. Posjedovao je mnoge čestite osobine i jako je volio Hilafet. Hazreti Halifatul Masih je naveo da je i sam svjedok kako je on izražavao svoju duboku ljubav prema Hilafetu. Iza njega su ostali supruga, četiri sina i tri kćeri.

Muhammad Saleem Sabir Sahib koji je preminuo 27. marta. Služio je džemat u raznim svojstvima i služio je dugi niz godina. Redovno je klanjao namaze i molio je vrlo skrušeno. Bio je predan svom poslu i posjedovao je mnoge velike osobine.

Naeema Latif Sahiba iz SADa koja je bila supruga Sahibzada Mahdi Latif Sahib. Preminula je 10. marta. Njen suprug je unuk Sahibzade Abdul Latif Šehid (ra). Studirala je i radila na polju botanike. Služila je Zajednici u raznim svojstvima, uključujući i nacionalnu potpredsjednicu džematske organizacije za žene u SAD-u.

Safijja Begum Sahiba iz Kanade koja je preminula 11. marta. Služila je džemat u raznim svojstvima. Redovno je klanjala namaze,postila i posjedovala je mnoge dobre osobine. Preživjele su je četiri kćeri i sin.

Hazreti Halifatul Masih se molio da im Allah oprosti i bude milostiv prema svima i uzdigne njihov status na Ahiretu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp