U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ramazan II Mjesec molitve, učenje salavata i traženje oprosta

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El -Fatihe, hazreti Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da uz Allahovu milost ovih dana prolazimo kroz blagoslovljeni mjesec Ramazan i za nekoliko dana ulazimo u posljednjih deset dana ramazana. Časni Poslanik (savs) je rekao da posljednjih deset dana ramazana postižu spas od džehenemske vatre. Onda, moramo obratiti posebnu pažnju na naše molitve, posebno u toku posljednjih deset dana Ramazana, kako bismo postigli zadovoljstvo Svemogućeg Allaha i bili spašeni od džehennemske vatre.

Molitve Časnog Poslanika s.a.v.s. u toku Ramazana

Hazret Halifatul Masih je rekao da se stanje molitve Poslanika (savs) u toku posljednjih deset dana Ramazana se ne može ni riječima opisati. Što se tiče stanja njegovih molitava u toku mjeseca Ramazana, hazreti Aiša  (ra) kaže da se u svojim molitvama tad trudio više nego u bilo koje drugo vrijeme.

Hazreti Halifatul Masih kaže da je Poslanik (savs) savršeni model za nas, i moramo pokušati uspostaviti iste standarde koje je postavio Poslanik (savs) postavio.  Tada će Uzvišeni Allah biti zadovoljan sa nama, i biti ćemo smatrani pravim vjernicima. I moramo se usmjeriti na  molitve, posebno ovih dana.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da posebno Ahmadije moraju obratiti pažnju na ovo, jer se Ahmedi muslimani  širom svijeta suočavaju sa velikim poteškoćama. Hazreti Halifatul Masih dalje bovori da se moramo moliti da se spasimo od zla protivnika Ahmadijata i da se također moramo moliti da se spasimo od pandemije koju čitav svijet trenutno proživljava.

Učenje salavata na Poslanika s.a.v.s.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da bi se naše molitve uslišale, moramo donositi salavate na Poslanika (savs). Prenosi se da je jednom Časni Poslanik (savs) rekao da onaj ko ne donosi salavate na njega, napušta put koji vodi u Džennet. Drugom prilikom, Časni Poslanik (savs) je   rekao da onaj ko donosi salavate na njega, Allah će poslati deset salavata na tu osobi i podići će je za deset stepena i zabilježiti deset dobrih djela pod njihovim imenom. Ovo nam daje ideju o tome koliko je važno učiti  salavate na Časnog Poslanika (savs).

Hazreti Halifatul Masih je rekao moramo učiniti svakodnevnicom donošenje salavata na Časnog Poslanika (savs) Ne samo kako bi se uslišale naše molitve, već da bi smo mogli uspostaviti čistoću u toku svog života, kako bismo postigli Božju blizinu i povećali svoju duhovnost. Ne trebamo samo tvrditi da smo prihvatili pravog slugu Časnog Poslanika (savs), već to moramo pokazati kroz naše postupke.

Objava Obećanom Mesiji (as) u vezi Salavata

Hazreti Halifatul Masih je predstavio citat Obećanog Mesije (as), objašnjavajući objavu koju je primio u kojoj mu je naređeno da donosi salavate na Časnog  Poslanika (savs). Obećani Mesija (as) je rekao da je to dokazalo da sve što je primio bilo zbog njegove potpune poslušnosti i slijeđenja Časnog Poslanika (savs). Dakle, status Obećanog Mesije (as) mu je dodijeljen zbog toga što je istinska sluga Poslanika (savs) i što mu je u potpunosti predan i ispunjava njegovu misiju.

Hazreti Halifatul Masih je ispričao događaj sa Obećanim Mesijom (as), u kojem navodi da je jedne noći donosio salavate na Časnog Poslanika (savs) toliko puta da je njegovo srce bilo svladano. Tada je u snu vidio da mu meleci dolaze sa posudama svjetlosti ispunjenim čistom i slatkom vodom. Meleci su rekli Obećanom Mesiji (as) da su to blagoslovi zbog njegovog donošenja salavata na Časnog Poslanika (savs). Drugom prilikom, Obećani Mesija (as) je sanjao da ljudi tragaju za istinskim slugom Časnog Poslanika (savs). Kada su naišli na njega, rekli su, ‘ovo je osoba koja istinski voli Allahovog Poslanika (savs)’.

Hazreti Halifatul Masih je  rekao da smo mi oni koji su prihvatili Obećanog Mesiju (as) i koji se trude  da izvrše njegovu misiju, zar ne bismo trebali biti oni koji svijetu govore da kroz istinskog slugu Poslanika (savs) mi smo shvatili pravi duh donošenja salavata na njega. U toku mjeseca Ramazana, ne samo da se molimo za sebe, već nastojimo da širimo poruku Poslanika (savs) u cijelom svijetu; i trudimo se da pomognemo ljudima da shvate da je samo ovo vjera koja može uspostaviti istinsku vezu između čovjeka i Boga, a to je vjera koja tvrdi da zbog ljubavi prema Časnom Poslaniku (savs), Allah odgovara na molbe njegovih sljedbenika.

Hazreti Halifatul Maish je rekao da je naša odgovornost širiti ovu poruku po čitavom svijetu. Ako želimo sudjelovati u ovim blagoslovima na ovom i budućem životu, onda moramo neprestano donositi salavate na Časnog Poslanika (savs). Ako to učinimo, vidjet ćemo da nam spletke  protivnika se ukazuju pred očima. Vidjet ćemo sebe i kako se naša buduća potomstva trude i napreduju u duhovnosti. Vidjet ćemo veličanstvene primjere prihvaćanja molitve, kako na individualnom nivou, tako i kolektivno. Međutim, uslov je da moramo iskreno i skrušeno donositi salavate na Časnog Poslanika (savs).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se osoba može istinski i iskreno moliti samo kad zna šta govori. Jednostavno izgovaranje riječi ne može imati isti utjecaj na srce. A ako srce nije pod utjecajem, tada se ne može pojaviti potrebna predanost. Onda je neophodno znati značenje riječi koje se izgovaraju. Mnogo je ljudi na svijetu koji ponavljaju riječi salavata ali oni ne znaju šta te riječi znače.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će predstaviti značenja salavata kroz pisanja hazreti Mirza Baširddin Mahmud Ahmada (ra), drugog halife Ahmedija Muslimanske zajednice.

Razumijevanje Salavata

Hazreti Halifatul Masih je rekao da kada kažemo: ‘O Allahu, blagoslovi Muhammeda (savs)’ to znači da Allah podari sve što je dobro Časnom Poslaniku (savs). Ne znamo do koje mjere dobro može Allah podariti; tako ostavljamo Allahu da udijeli sve dobro koje je u Njegovom beskrajnom znanju, na Časnog Poslanika (savs ).

Zatim, kada molimo ‘O Allahu, obaspi obiljem Muhammed (savs)’, molimo Boga da poveća one blagodati koje je on udijelio Poslaniku (savs) kao što se prethodno moli. Ovo bi se odnosilo i na molitve koje je Časni Poslanik (savs) molio za svoj umet. Tako i mi možemo imati koristi od ove molitve.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da jednostavno izgovaranje ovih riječi nije dovoljno. Salavati ne samo da se moraju donositi iskreno, već  i naša djela se moraju podudarati sa njima. Ne možemo biti poput onih koji izlaze na ulice žestoko objavljujući svoju ljubav prema Časnom Poslaniku (savs), ali ipak blokiraju ulice i čak ometaju bolesnike da dođu do bolnice. Dakle, naša djela moraju odražavati riječi koje izgovaramo, a naša djela moraju odražavati istinsko učenje Poslanika (savs). Tek tada možemo imati koristi od učenja salavata na Časnog Poslanika (savs).

Hazreti Halifatul Masih kaže Allah dž.š je naredio vjernicima da donose salavate na Časnog Poslanika (savs). On kaže u Kur’anu: “Allah i Njegovi meleki šalju milost na Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete! I vi prizivajte blagoslove (salavatima) na njega i mnogo ga pozdravljajte selamom.(33:57)

Činjenica da Allah i Njegovi meleci donose salavate na Časnog Poslanika (savs) pokazuje koliko je važno donositi salavate. Nadalje, iz ovoga saznajemo da kontinuiranim slanjem salavata, stepen Poslanika (savs) nastavlja da raste. Kad pošaljemo selam i salavat, tada ćemo i mi sudjelovati u njegovim blagoslovima. Zatim, kada primimo ove blagoslove, na nama je da budemo zahvalni i možemo biti zahvalni tako što ćemo da donosimo selam i salavat na Časnog Poslanika (savs), čak  više nego ikad prije. Ovo će nam zauzvrat pružiti još više blagoslova, a ciklus donošenja salavata i primanja blagoslova će biti u toku.

Hazreti Halifatul Masih se molio da možemo ispuniti odgovornost donošenja selama i salavata na Časnog Poslanika (savs). Zatim je izgovorio salavate :

ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED,

KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME

INNEKE HAMIDUN MEDZID.

ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED

KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIM,

INNEKE HAMIDUN MEDZID.

‘Allahu blagoslovi, Muhammede i narod Muhammedov, kao što si blagoslovio Ibrahima i Ibrahimove ljude; Ti si zaista hvale vrijedan i slavni! Allahu obaspi iz izobilja Muhammeda i narod Muhammedov, kao što si obasuo  Ibrahima i narod Ibrahimov; Ti si zaista hvale vrijedan, slavni! ‘

Važnost traženja oprosta

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je druga stvar na koju želi skrenuti pažnju traženje oprosta, posebno slijedećom molitvom:

‘Tražim oprost od Allaha, mog Gospodara, za sve moje grijehe i okrećem mu se.’

Objašnjavajući  ovaj ajet, Obećani Mesija (as) je rekao da ova molitva znači da će Bog da pokrije počinjene grijehe i da će Bog da spasi osobu koja traži oprost od urođene slabosti koju svaka osoba posjeduje. Kao što je Bog stvorio čovjeka, stvorio je i sredstva da se čovjek spasi od grijeha. Dakle, Bog je zapovjedio da moramo tražiti oprost, a od propasti nas može spasiti samo redovno traženje oprosta od Njega.

Traženje oprosta kroz ovu molitvu također omogućava ispunjavanje Božjih zapovijedi. Ne treba je moliti tek nakon što netko počini grešku, već to treba činiti stalno, tako da se može spasiti i potencijalnih budućih grešaka, i tako postići blizinu Bogu. Dakle, imperativ je tražiti oprost i kada je počinjena greška, pa čak i kad nije počinjena. Šejtan je spreman za napad u bilo koje vrijeme. Dakle, Bog kaže da se, kako bismo se spasili od takvih napada, moramo neprestano služiti ovom molitvom.

Primjer Božje milosti

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Božja milost izuzetno velika. U stvari, sam Svemogući Allah je rekao da Njegova milost obuhvata sve stvari. Ovo je objašnjeno kroz priču koju je rekao Časni Poslanik (savs). Bila je osoba koja je počinila 99 ubistava. Osjećao se loše i otišao je do osobe da je pita može li mu se oprostiti. Taj čovjek je rekao da nakon što je počinio 99 ubistava, nije bilo načina da mu se oprosti; pa je ubio tog čovjeka i tako ubio 100 ljudi. Zatim je otišao kod druge osobe sa istim pitanjem. Ta mu je osoba rekla da su vrata Božje milosti uvijek otvorena, i rekla mu je da treba otputovati na takvo i takvo mjesto gdje će naći ljude koji se mole Bogu. Trebao bi im se pridružiti i tražiti oprost.

Međutim, nikada se nije mogao vratiti u svoj bivši grad, jer istinsko pokajanje je da se nikad ne vrati. Onda je krenuo prema tom mjestu, ali je usput umro. Meleci za milost i kaznu su došli  odrediti njegovu sudbinu. Melek za kaznu rekao je da bi trebao biti kažnjen za svoje zločine, dok melek za milost je tražio da mu se oprosti. Odlučeno je da se vidi da li  je  bliži gradu iz kojeg putuje ili je bliže odredištu, i to će odrediti kakva će biti njegova sudbina. Kad su izmjerili, bio je tek malo bliže odredištu, i tako je Bog pokazao milost i spašen je Džehenema.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je ovo pitanje koje mnogi mladi postavljaju ovih dana, koliki je zaista Allahov oprost i da li im se može oprostiti. Poznata je činjenica da se Bog sa milošću obraća onima koji mu se obraćaju. Časni Poslanik (savs) je rekao da onaj ko ide prema Bogu, Bog trči prema njima. Mjesec je ramazan glavna prilika za okretanje prema Bogu, traženje oprosta i pokajanja.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da kao Ahmadi muslimani kad se suočavamo sa velikim poteškoćama jedno rješenje nam je da uspostavimo vezu sa Svemogućim Bogom. Kad to učinimo i kad Bog prihvati naše salavate i naše traženje oprosta, tada ćemo biti spašeni od ruku protivnika.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da u svojim molitvama tokom ramazana moramo moliti da se spasimo od zla protivnika. Morali bismo se moliti za one koji prolaze kroz nevolje, kako bi im se omogućilo olakšanje. Ahmadije u Pakistanu bi također trebali se posebno moliti. Hazreti Halifatul Masih je također rekao da se molimo za spas od trenutne pandemije sa kojom se svijet suočava.

Hazreti Halifatul Masih se molio da postanemo oni koji iskreno donose salavate na Časnog Poslanika (savs) i zaista traže oprost.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp