U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ramazan II Obuka za vjernika

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehaddeta, Euze I Sure El- Fatihe, Hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da je Ramazan došau, vjernici su pokušali da dobiju blagoslove Ramazana. Sad za dva tri dana Ramazan se privodi kraju.

Kraj Ramazana ne znači i kraj odgovornosti

Hz. Halifatul Masih je rekao da pravi vjernik uvijek ima na umu da se završetkom Ramazana ne oslobađamo svojih obaveza. U stvari, dolazak Ramazana je trebao skrenuti pažnju na ispunjavanje naših dužnosti i načina na koji ih trebamo ispuniti. Iako se mjesec posta završava, ovo je početak za nas da izvršavamo naše dužnosti na najbolji način.

Hz. Halifatul Masih je rekao da ako ostanemo nesvjesni kako da nastavimo ispunjavati svoje dužnosti i odgovornosti nakon Ramazana, onda nećemo doživjeti Ramazan na način kako nas je podučio Časni Poslanik (savs). Prenosi se da je Časni Poslanik (savs) jednom rekao da dva petka ili dva ramazana postaju sredstvo iskupljenja za grijehe koji su učinjeni između, sve dok se osoba suzdržava od činjenja teških grijeha.

Treba imati na umu da netraženje oprosta za svoje greške,također može da nas dovede da to postane teški grijeh, onda je traženje oprosta vrlo važno. Ako ostatak godine ne provedemo na ovaj način, nećemo imati koristi od Ramazana u pravom smislu.

Dove nisu ograničene ni na jedan mjesec

Hz. Halifatul Masih je rekao da smo sretni što nam je Obećani Mesija (as) razjasnio stvari i naučio nas da ispunjavamo dužnosti prema Allahu i Njegovim stvorenjima. U suštini, dao nam je upute kako da živimo svoje živote, i ako slijedimo ovu uputu, tada ćemo koračati stazama sve veće dobrote i pravednosti; staza koja vodi od jednog ramazana do drugog.
Hz. Halifatul Masih je rekao da je u toku mjeseca Ramazana povećana pažnja prema klanjanju farz namaza. Međutim, klanjanje farz namaza nije ograničeno na Ramazan.

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da je izostavljanje namaza jednako nevjerovanju i pripisivanju partnera Allahu. Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao da će na Sudnjem danu prvo pitanje koje će se ljudima postaviti biti o njihovim namazama. Dakle, zato je ovolika važnost prema klanjanja namaza, nešto što nije ograničeno samo na mjesec Ramazan.

Postizanje zadovoljstva obavljajući molitve

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Obećani Mesija (as) objasnio kako mi zaista možemo imati koristi od molitve; takva molitva koja povećava ljubav prema Allahu. Trebamo se neprestano truditi da postignemo ovo stanje i zadovoljstvo u molitvi. Ne bi trebalo biti da samo kad nas zadesi neka ovosvjetska nevolja, pružimo svoje serdžade za namaz ili odlazimo u džamije i predano klanjamo određeno vrijeme. Takva molitva ne može donijeti nikakvu korist, niti samo molitva u toku Ramazana može biti od koristi.

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) da je rekao da neki ljudi smatraju da je namaz poput poreza koji se duguje kralju; smatraju da je to nešto na šta su prisiljeni. Međutim, realnost je da je molitva za njihovu ličnu korist. Molitva je u stvari stvar ljubavi; kada osoba razvije ljubav prema Allahu i Njegovom obožavanju onda može zaista imati koristi i naći zadovoljstvo u molitvi.

Međutim, razlog zašto ljudi to ne mogu utvrditi je taj što je molitva postala običan ritual lišen ikakvih istinskih emocija. I klanjajući ga na natkav način ne može donijeti nikakvu vrstu zadovoljstva u molitvi. Dok je realnost u tome da je Allah  podario ljudima sposobnosti pronalaženja zadovoljstva u svemu, uključujući molitvu.
Dakle, namaz nije porez, nego nešto u čemu neko može naći veće zadovoljstvo nego u bilo čemu drugom. Nesretan je onaj koji ne nalazi zadovoljstvo u namazu, a kako se može naći zadovoljstvo ako nemaju istinsko razumjevanje o  Allahu.

Zašto se ljudi mole bez koncentracije

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Obećani Mesija (as) naveo da je razlog zašto ljudi klanjaju namaz bez koncentracije je taj što nisu svjesni blagodati i zadovoljstva u namazu. Umjesto toga, nakon što čuju ezan, postoje neki koji nevoljko odu da klanjaju samo da bi pokazali drugima. To je zato što nikada nisu vidjeli niti iskusili zadovoljstvo koje se nalazi u molitvi.
Oni koji nalaze više zadovoljstva i utjehe u spavanju kada je vrijeme za molitvu zato što nisu svjesni istinskog zadovoljstva i udobnosti koji se nalaze u namazu. Onda se također trebamo moliti da doživimo zadovoljstvo u molitvi.

Hz. Halifatul Masih je iznio primjer pijanice koji je naveo Obećani Mesija (as). Obećani Mesija (as) je rekao da pijanica traži zadovoljstvo u opijanju i tako nastavlja da pije sve dok ne postigne svoj cilj. Postoji neka vrsta duhovne opijenosti i zadovoljstva u molitvi, ali se mora nastaviti moliti da bi se to pronašlo i ostvarilo.

Hz. Halifatul Masih je rekao da ima onih koji klanjaju namaz, ali i dalje čine grijehe i zla. Obećani Mesija (as) je rekao da takvi ljudi klanjaju šuplje molitve samo iz navike i kao ritual. Istinska molitva eliminira zla, stoga ne samo da se treba moliti za svoje ovosvjetske potrebe, već se treba moliti  za postizanje dobrote i duhovnog napretka. Kao što neko neprestano teži lijeku za svoju bolest, tako se treba neprestano moliti da se njihove slabosti uklone i da se postigne duhovni napredak.

Važnost dove u toku namaza

Hz. Halifatul Masih  je rekao da je prava suština ibadeta namaz. Obećani Mesija (as) je rekao da moramo klanjati namaz na način na koji je klanjao Časni Poslanik (savs), a to je doviti na svom jeziku nakon izgovaranja propisanih dova na arapskom. Ovih dana ljudi su upropastili namaz, žurno klanjaju namaz, a zatim ostaju sjediti da bi podigli ruke u i dovili poslije namaza.
Međutim, prava suština namaza je sam namaz. Ne može se moliti samo nakon završetka namaza. Kakve koristi može imati ako jedan stoji pred kraljem na sudu, a ne govori ništa, a čim napusti kraljevo prisustvo, počinje da traži njegove potrebe. Dakle, naše moitve i dove treba da se upućuju u toku samog namaza.

Ne klanjajte namaz u žurbi

Hz. Halifatul Masih je rekao da nas je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio da se molimo na sljedeći način. Jednom je Časni Poslanik (savs) pitao osobu da ponovi namaz 3 puta, na kraju ta osoba je rekla da ne zna drugačije da klanja. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da treba veličati  Allaha kad započne namaz (tekbir), zatim učiti suru el-Fatihu i još jedan dio Časnog Kur'ana, onda se ruku treba ispravno i smireno učiniti, a ne u žurbi .
Zatim treba stajati skrušeno,pasti na sedždu, potpuno se ispraviti, a ne u žurbi, i ponovo pasti na sedždu. Neki ljudi ovo toliko brzo rade da se ne usprave potpuno poslije prve sedžde. Časni Poslanik (savs) nas je naučio da namaz se treba klanjati s velikom pažnjom, a ne u žurbi.

Spajanje jednog ramazana sa slijedećim putem Časnog Kur'ana

Hz. Halifatul Masih je rekao da je još jedan način spajanja jednog ramazana sa sljedećim fokusiranje na učenje Časnog Kur'ana. Obećani Mesija, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao da riječ “Kur'an” u sebi nosi veliko predskazanje, a to je da je samo ova Knjiga dostojna čitanja, i doći će vrijeme kada će postati još važnije držati se čvrsto čitajući ovu Knjigu.

U stvari, ovo će bilo vrijeme kada će sve druge knjige biti napuštene, a jedina Knjiga o kojoj bi se čitalo i razmišljalo bit će Časni Kur'an i tim će se eliminisati zlo iz svijeta. Dakle, Obećani Mesija (as) je rekao da ova zajednica treba da postane potpuno posvećena Časnom Kur'anu i njegovom učenju, jer upravo u tome leži naša pobjeda i nijedna tama ne može da se suprotstavi njegovom svjetlu.

Održavanje vjere u svim okolnostima

Hz. Halifatul je rekao da je Obećani Mesija (as) savjetovao da treba zadržati svoju vjeru u svim okolnostima. Ima onih koji prihvataju islam, ali su potpuno podloženi ovosvjetskom poslu. To ne znači da ne možemo raditi ovosvjetski posao; ashabi su također radili poslove i bili su vrlo uspješni, ali su to činili zadržavajući svoju vjeru. Onda, ne treba biti potpuno predan ovosvjetskom poslu. Ima i onih ljudi koji su stalno zabrinuti za vjeru, koja je najbolja vrsta posla, kako nam Časni Kur’an nalaže.

‘‘O vi koji vjerujete! Hoće te li da vam ukažem na trgovinu koja će vas spasiti od bolne kazne?'’ (Kur’an Časni, 61:11)

Tako je najbolja vrsta rada djelo vjere, kojem treba dati prednost nad svim ostalim. Naravno da se može moliti i za ovosvjetski uspjeh, ali na način da to ne dolazi po cijenu njihove vjere, ne dozvoljavajući šejtanu da ih pobijedi.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Obećani Mesija (as), kako bi održali duh Ramazana u toku cijele godine, rekao da ljudi moraju i dalje biti ljubazni i popustljivi prema drugima. Ima onih koji vide slabosti u drugima i kao rezultat toga počnu da ih gledaju s visine i s prezirom. Međutim, u stvarnosti bi se trebali moliti za takve ljude, biti ljubazni prema njima i pokušati im pomoći, a ne razvijati prezir prema njima.

Umjesto toga, trebali bi prikriti njihove greške i pokušati im pomoći. Prava zajednica nastaje kada su ljudi ljubazni jedni prema drugima i pokrivaju greške jedni drugima. Ova dobrota unutar zajednice trebala bi biti veća od ljubavi između prave braće. Prelijepo bratstvo i drugarstva između ashaba koje je uspostavio Časni Poslanik (savs) ne bi se moglo postići čak i da su planine bogatstva potrošene na to. Ovo je isto društvo koje je Obećani Mesija (as) želio da uspostavi u ovoj Zajednici.

Hz. Halifdatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da nam u našoj zajednici ne trebaju takvi ljudi koji su dovoljno jaki da pomjere planine, jer to nije prava snaga. Prava snaga je sposobnost osobe da razvije svoje moralno stanje. Čovek mora imati moć da kontroliše svoj bjes i neprijateljstvo.
Obećani Mesija (as) je rekao da ne želi da bilo ko u njegovoj zajednici gleda s visine jedni na druge i sebe smatra većim od drugih. Hz. Halifatul Masih je rekao da službenici džemata treba da budu posebno oprezni da sa svima razgovaraju na veoma ljubazan i blag način. Dakle, na nikoga ne treba gledati kao na manjeg od bilo koga drugog. Svemogući Allah kaže:

“Zaista, najčasniji među vama, kod Allaha, je onaj koji je najbogobojazniji među vama.” (Kur’an Časni, 49:14)

Ostati ujedinjeni i pokazati ljubav prema Svemogućem Allahu

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jedan od načina održavanja ramazanskog duha da budemo ljubazni jedni prema drugima i eliminišemo međusobno neprijateljstvo. Obećani Mesija (as) nas je savjetovao da moramo biti ujedinjeni i to je jedan od razloga zbog kojih stojimo zajedno u namazu.
Hz. Halifatul Masih je prokomentarisao da samo zbog trenutnih okolnosti u svijetu stojimo odvojeno jedni od drugih u namazu. Međutim, kako se svijet vraća u normalu, tako će i način na koji stojimo u namazu vratiti na normalan način, jer je normalan način džematske molitve stajati rame uz rame.

Hz. Halifatul Masih  je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da bismo uspostavili Allahovo jedinstvo na zemlji, moramo Ga spoznati, a da bismo ga spoznali, moramo pokazati to i našu ljubav prema Njemu. Ako jednostavno kažete da je nešto slatko, to ga ne čini slatkim, već praktično mora biti slatko. Dakle, riječi moraju biti praćene djelima.

Dakle, ne samo naše riječi, već i naša djela trebaju pokazati našu ljubav prema Allahu i Njegovom jedinstvu. Baš kao i Ibrahin (as), treba biti spreman dati svaku žrtvu i ostati odlučan bez obzira na sve i poteškoće koje ih zadese i ostati vjeran odanosti prema Allahu.

Hz. Halifatul Masih je rekao da svaki dan trebamo se truditi da budemo bliži Allahu, molitvom, učenjem Časnog Kur'ana, ispunjavanjem dužbosti jedni prema drugima i težnjom uspostavljanju Allahovog jedinstva. U stvari, naš pravi cilj je uspostavljanje Allahovog jedinstva, koji je bio krajnji cilj dolaska Obećanog Mesije(as).

Ako to ne razumijemo, onda nam naš  bai’at ne donosi nikakvu korist. Čovjek ne može biti uspješan u životu dok ne postigne ljubav prema Allahu, a ne može postići ljubav prema Allahu dok ne slijedi učenja i prakse koje je ustanovio Časni Poslanik (savs).

Hz. Halifatul Masih je rekao da se moramo reformisati. Moramo praktikovati lekcije koje smo naučili tokom Ramazana i nastaviti ih tokom cijele godine. Ako nastavimo u skladu sa uputama koje je dao Obećani Mesija (as), tada ćemo postati oni koji ispunjavaju svrhu našeg bai’ata.

Apel za molitve

Hz. Halifatul Masih je savjetovao sve da se mole za situaciju u svijetu. Neka zemlje koje stvaraju neprijateljstvo jedni prema drugima da im Allah podari razum i zaustave put prema uništenju. Ovo mogu postići samo kad prepoznaju svog Stvoritelja.

Hz. Halifatul Masih je usmjerio sve nas da se molimo za Ahmadi zatvorenike širom svijeta, u Pakistanu, Afganistanu, Alžiru i drugim mjestima. Neka Allah poboljša njihove uslove.

Dženaza

Hz. Halifatul Masih je rekao da će klanjati dženazu slijedećem džematliji:

Abdul Baqi Arshad koji je bio predsjednik  Al-Shirkatul Islamiyyah UK. Preminuo je 27. aprila. Bio je praunuk hazreti Miana Charag Dina (ra), ashaba Obećanog Mesije (as). Živio je neko vrijeme u Saudijskoj Arabiji gdje je služio Ahmadi muslimane koji su dolazili na umru i hadž. Zbog svoje vjere je također bio zatvoren u Saudijskoj Arabiji. Ponuđena mu je sloboda ako se odrekne svoje vjere, ali je on to odbio.

Služio je džemat u Velikoj britaniji u različitim svojstvima, uključujući kao sekretar za finansije i nacionalni potpredsjednik (Emir). Iza njega su ostala dva sina i dvije kćeri. Bio je veoma nesebičan i bio je osoba koja je radila sa velikom poniznošću. Hz. Halifatul Masih je rekao da je služio na odličan način do svojih posljednjih dana. Bio je potpuno poslušan Hilafetu i ispunjavao je sve instrukcije koje je dobivao od halife. Hz. Halifatul Masih se molio da mu Allah podari milost i oprost i da njegovo potomstvo ostane predano džematu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp