U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Ebu Bekr r.a. II Borba protiv lažnim poslanicima

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I Sure El Fatihe Hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti da govori o životu hz. Ebu Bekra (ra).

Pobjeda nad lažnim poslanicima

Hz. Halifatul Masih je rekao da je poslato 11 izaslanika. Prvi su se trebali boriti protiv onih poput Tulaiha bin Huvalida, Malika bin Nuvairah Sadžada bin Harita i Musailime Kazzaba koji su bili otpadnici i lažni ljudi koji su tvrdili da su poslanilci. Hazreti Ebu Bekr (ra) je dao zastavu hazreti Halidu bin Velidu i rekao da je čuo Časnog Poslanika (savs) kako kaže da je Halid bin Velid predani Allahov rob, naš brat i da je mač koji je podario Allah da se bori protiv nevjernika i licemjera.

Otpadništvo Tulaihah bin Huvalida

Hz. Halifatul Masih je objasnio da je Tulaiha bin Huvailid lažno tvrdio poslanstvo i on je to počeo da radi pred smrt Časnog Poslanika (savs). U 9. po Hidžri bio je dio grupe iz Benu Asada koja je putovala da se sretne sa Časnim Poslanikom (savs) i prihvatila ga. Po njihovom povratku, Tulaiha je podlegao da odbaci vjeru i lažno je tvrdio da je poslanik.

Kad je ovo počeo tvrditi, ljudi iz njegovog plemena su ga počeli prihvatati. Jednom je došlo do nestašice vode i savjetovao im je da uzmu njegovog konja i otputuju u mjesto gdje će naći vodu, tako su i učinili, ovo ih je navelo ove neuke ljude da ga prihvate i povjeruju njegove laži. Činio je neke stvari kao što je uklanjanje sedždi iz namaza i tvrdio je da je primao objave.

Historija pokazuje da je prije Islama Tulejha bio među ljudima koji su tvrdili da su proroci. Kada je Časni Poslanik (savs) saznao za ovo, poslao je Dirara bin Azvar Asadija da se bori protiv njega, međutim on to nije mogao uspješno učiniti jer je Tulaiha imao mnogo pristalica u to vrijeme.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je, nakon imenovanja za Halifu, hazreti Ebu Bekr (ra) poslao Halida bin Velida (ra) da se bori protiv njega. Hz. Halifatul Masih je rekao da ne samo da je Tulejha bio pobunjenik, otpadnik i lažni poslanik, već se borio i protiv muslimana i nanio im veliku štetu.

Hz. Halifatul Masih  je objasnio da se Ujainah bin Hisn u početku borio protiv muslimana, ali je potom prihvatio islam prije osvajanja Mekke, a kasnije je učestvovao u bitkama Hunain i Taif. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je također poslao kao izaslanija u Banu Tamim  u 9. po Hidžri. I on je bio pod utjecajem Tulejha i prihvatio ga je, ali se kasnije vratitio u islam.

Izaslanik koji je išao sa hazreti Halidom bin Velidom ra

Hz. Halifatul Masih je rekao da je prilikom slanja izaslanika sa hazreti Halidom bin Velidom (ra) koji se zvao hazreti Adi (ra) rečeno mu je da treba da ode u Benu Tejj koji je bilo pod uticajem Tulejhe i pleme koji će ga dočekati. On je trebao da ih pozove  u islam, savjetuje im da se dozovu razuma i da se suzdrže od susreta sa njim.

Hazreti Halidu bin Velidu (ra) je naređeno da započne svoju ekspediciju od plemena Tajj, a zatim završi u Buti. Hazreti Ebu Bekr (ra) je tada rekao da će i on krenuti prema Hajberu, i zatim će se sastati sa Halidom bin Velidom (ra) na planini Salma. Rečeno je da je hazreti Ebu Bekr(ra) to rekao da bi pobunjenici postali uplašeni misleći da dolazi druga vojska. Ovo je spriječilo Benu Tajj da ode pod uticaj Sulejha i vratili su se islamu.

Tulaihin poraz u bici kod Buzakhe

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Halid bin Velid (ra) nakon što su se Banu Tajj vratili u islam krenuo prema Tulejhi. Zabilježeno je da su hazreti Ukaša (ra) i hazreti Sabit(ra) poslani naprijed da prikupe informacije. Kada je Tulaiha saznao za ovo, on je ubio Ukašau, a njegov brat Salamah je ubio hazreti Sabita.

Kada je hazreti Halid bin Velid (ra) stigao, saznali su za ove šehide i bili su veoma uznemireni. Hazreti Halid bin Velid (ra) je organizovao redove, a zatim su se vratili u Tajj gdje je pripremio vojsku za bitku sa Tulaihom. Bitka se odigrala kod Buzakhe. Ujaina se u to vrijeme borio na strani Tulaihe. Tokom bitke, Tulejha je ostao sjediti i rekao da će im prenijeti objave o bitci i onome što će se dogoditi. Dok se Ujaina borio i trpio poraz, pitao bi Tulejhu da li mu je Džibril došao, na šta je on odgovorio da nije.

Ujaina je nastavio borbu i ponovo upitao da li je primio bilo kakve objave na što je Tulaihah odgovorio da nije. Kako je Ujaina nastavio da trpi poraz, upitao je treći put na što je Tulaiha odgovorio da je bio obaviješten da će se dogoditi nešto što se ne može promijeniti. Ujaina je tada shvatio da je Tulejha lažov i ostavio ga je zajedno sa Benu Fazarom.Tulaiha je već pripremio konja i kamilu da pobjegnu sa svojom ženom, i savjetovao je da pobjegnu i svi ostali sa njim. Kao rezultat toga, njegovi sljedbenici su se razišli i pretrpjeli veliki poraz. Kasnije su ovi ljudi shvatili svoju grešku i proglasili povratak islamu.

Hazreti Ebu Bekr (ra) oprašta Ujaina

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Halid bin Velid (ra) poslao pismo hazreti Ebu Bekru (ra) i obavijestio ga da su ovi ljudi prihvatili islam, i obavjestio ga je da on nije prihvatio njihovu zakletvu dok mu nisu izručili one ljude koji su nanijeli okrutnosti muslimanima, te je te ljude poslao nazad hazreti Ebu Bekru (ra).

Oni koji su počinili teške okrutnosti kažnjavani su prema  zločinima koje su počinili. Ujaina se također vratio u Medinu kao zatvorenik. Ljudi su ga pitali kako može napustiti vjeru nakon što je prihvati. Odgovorio je da, zaistinu, nikad do tada nije vjerovao. Pokajao se za svoje greške i zamolio za oprost i hazreti Ebu Bekr (ra) mu je oprostio.

Tulejha se kaje i prihvata islam

Hz. Halifatul Masih je rekao da je na kraju i Tulejha ponovo prihvatio islam. Krenuo je da obavi umru. Kad je hazreti Ebu Bekr(ra) bio obaviješten o Tulejhinom prisustvu, on je rekao da mu niko ništa ne učini, jer ga je Allah uputio nazad u islam. Kasnije, za vrijeme hazreti Omera (ra) kada mu se zakleo na vjernost, Hz. Omer (ra) mu je rekao da ga ne može prihvatiti jer je ubio Ukaša (ra) i Sabita.

Tulejha je odgovorio rekavši da im je Allah dao čast šehida preko njega i da je njega Allah spasio od njih i da je tako, umjesto da gori u džehenemu, dao da ostane na ovom svijetu i prihvatiti islam. Hazreti Omer (ra) je prihvatio njegov bai’at, i Tulejha je nastavio da se hrabro bori u Iraku za muslimane i poginuo je 21. hidžretskoj godini.

Hazreti Halid Bin Valid (ra) Bori se sa Umm Kirfah

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Halid bin Velid (ra) također otišao prema Umm Kirfah, koja je bila poglavica Benu Fazare. Jednom je planirala da napadne Medinu i ubije Časnog Poslanika (savs). Nakon poraza u Buzakhi, neki ljudi su pobjegli kod Umm Dhiml, kćerke od Umm Kirfah, i rekli da će joj se pridružiti da nastave borbu protiv muslimana.

Kada je hazreti Halid bin Velid (ra) saznao za ovo, krenuo je u borbu protiv Umm Dhiml bila je žestoka borba. Iako je Umm Dhiml bila jako zaštićena, muslimanska vojska je stigla do nje i ona je ubijena, a potom je njena vojska poražena i raspršena. Hazreti Halid bin Velid (ra) je tada pisao hazreti Ebu Bekru (ra) obavještavajući ga o ovoj pobjedi.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će o ovim događajima nastaviti govoriti u budućim hutbama.

Dženaza

Hz. Halifatul Masih je rekao da će da klanja dženazu slijedećim džematlijama:

Sabirah Begum žena Rafika Ahmada Butta iz Sialkota. Bila je redovna u molitvama i radila je  mnoga dobra djela i posjedovla dobre kvalitete. Bila je jako vezana za hilafet i redovno je slušala hutbu. Njen sin, Naseem Butt, je misionar koji služi u Nigeriji i zbog toga što je bio na dužnosti, nije mogao prisustvovati njenoj dženazi. Cijela ova porodica je aktivna u službi zajednici.

Surayyah Rashid žena Rašida Ahmada Bajve (rh). Bila je veoma pobožna i posjedovala je mnoge dobre osobine. Služila je kao Sadr Lajna u svom lokalnom području neko vrijeme. Njen sin, Safir Bajwa, je misionar koji služi u Rabvi i nije mogao prisustvovati njenoj dženazi. Jedna od njenih kćeri je udata za misionara.

Hz. Halifatul Masih je molio da Uzvišeni Allah podari  milost i oprost i omogući njihovom potomstvu da nastave da rade dobra djela.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp