U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Zašto se posti ?

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze i sure el-fatihe. Hazreti Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da ovih dana prolazimo kroz mjesec Ramazan i da je prošlo oko 20 dana od kako je ramazan započeo.

Hz. Halifatul Masih je rekao da uz Allahovu milost vjernici daju sve od sebe da u potpunosti iskoriste ovaj blagoslovljeni mjesec. Allah je rekao da je razlog zašto je post propisan da bismo postali bogobojazni. Mi možemo istinski imati koristi od Ramazana samo kada pokušavamo da povećavamo bogobojaznost.

Post je štit

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je post za nas štit. Da li to znači da nam je dovoljan post koji započnemo ujutro i prekinemo ga uveče? Ne – umjesto toga moramo razmišljati o pravoj svrhi posta, a to je uspostavljanje bogobojaznosti. Ako želimo da naš post postigne Allahovo zadovoljstvo i Njegovu blizinu, onda se moramo doći do tog standarda koji nam je Allah zapovjedio.

Hz. Halifatul Masih je rekao da mi tvrdimo da smo muslimani i oni koji postupaju po učenju Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koji smo prihvatili Mesiju čiji je dolazak predskazao Poslanik (savs) i manifestirao u liku hazreti Mirze Ghulama Ahmada (as. ) iz Kadiana. Prihvatili smo da će pobjeda islama doći preko njega. Stoga, da bismo u sebe usadili pravi duh islama, moramo tražiti i dobiti uputu od Obećanog Mesije (as).

Kako postici  stepene bogobojaznosti

Hazreti Halifatul Masih je rekao da nam je Obećani Mesija (as) objasnio pravu suštinu Takve, tj bogobojaznosti. Obećani Mesija (as) je rekao da je prvi stepen vjerovanja uspostavljanje Takve tj. bogobojaznosti. Da bismo uspostavili Takvu (bogobojaznost), moramo se suzdržati od svih oblika zla. Moramo analizirati sebe da vidimo da li ispunjavamo dužnosti prema Allahu i dužnosti prema Njegovim stvorenjima.
Ove stvari se mogu postići samo kada imamo znanje o njima, tako da moramo postići znanje o tome šta je Allah naredio i šta je zabranio. Da bismo stekli znanje, moramo kad čitamo Časni Kur'an zabilježiti sve stvari koje Allah zabranjuje.

Učenje Časnog Kur'ana sa velikom pažnjom

Hazreti Halifatul Masih je rekao da u toku mjeseca Ramazana povećavamo pažnju na učenju Časnog Kur'ana. Moramo ga čitati dok tragamo za onim stvarima koje je Allah naredio i stvarima koje je zabranio. Moramo tražiti, proučavati i praktikovati ove stvari.

Hz. Halifatul Masih je rekao da sve dok osoba ne usvoji bogobojaznost, molitve te osobe ne mogu postići prihvatanje, kao što Allah kaže:

“Allah prihvata jedino od bogobojaznih.” (5:28)

Halifatul Masih je dalje objasnio kroz pisanje Obećanog Mesije (as) da kada se primaju molitve, to se odnosi na blagoslove i rezultate molitve koji imaju utjecaj na klanjača. Ako osoba ima tragove nepravde u sebi, pa čak i uprkos klanjanju, tada su takve molitve samo fizičke radnje.

Hz. Halifatul Masih je rekao da ako ne budemo svjesni ovih stvari, onda se naš post ne može smatrati štitom za nas. Možda smo započeli post ujutro, prekinuli ga u zalazak sunca, ostali gladni cijeli dan, ali nećemo postići pravu suštinu toga.

Allah ispunjava potrebe bogobojaznih

Hz. Halifatul Masih je rekao da je prava Taqwa kada osoba postane očišćena do stepena da je meleci zagrle. Lopovi kradu kako bi zadovoljili svoje potrebe, ali da su ostali strpljivi, moglo je biti da im Allah ispunio tu potrebu. Dakle, postoji izreka Časnog Poslanika (savs) u kojoj je rekao da kada osoba ukrade to je kada je u stanju nevjerovanja.
Drugim riječima, zaborave da Allah gleda i u tom trenutku postaju nevjernici. Ovo nije samo krađa stvari, već čak i nepoštenje u poslu. S druge strane, ako osoba uspostavi Taqwu onda Allah uklanja sve takve stvari sa njihovog puta što ih vode do nevjerovanju i ispunjava njihove potrebe.

Razlika između uspjeha vjernika i nevjernika

Hz. Halifatul Masih je rekao da postoji ajet u Časnom Kur'anu koji kaže:

”Što se tiče onih koji kažu: “Naš Gospodar je Allah”, a zatim ostanu nepokolebljivi, meleki se spuštaju na njih, govoreći: “Ne bojte se i ne tugujte; i radujte se u džennetu koji vam je obećan.” (Kur’an časni, 41:31)

To znači da nakon što osoba povjeruje u Allaha, treba ostati uporna u tom vjerovanju i ne dozvoliti da im vjera oslabi ni u najmanjoj stvari. Ostajući nepokolebljiv u vjeri, čovjeku se daje radosna vijest o Džennetu i Allahova pomoć na ovom i budućem svijetu.

Hz. Haliatul Masih je rekao da postoji razlika između uspjeha vjernika i nevjernika. Obećani Mesija (as) je objasnio da je vjernik ponizan kada primi bilo kakav uspjeh ili blagoslov, jer shvaća da sve što im je dato ili šta god da su postigli nije zbog njihovih vlastitih sposobnosti ili vještina itd., već umjesto toga shvaćaju da sve što su postigli je samo zahvaljujući Allahu. Sa druge strane, nevjernici posvajaju isključivu zaslugu za sve što postignu što ih vodi na put tame.

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da će onome ko daje prednost Allahu, Allah dati prednost. Dakle, osoba koja usvoji Taqwu počinje dobivati njene nagrade na ovom svijetu. Onda, ako nas naši napori privlače prema bližoj vezi sa Allahom i ohrabruju nas da činimo više dobrih djela, onda je ovo najbolji način da saznamo da li će Allah da ih prihvati.

Takva (bogobojaznost) zahtijeva pravilnu upotrebu naših mogućbnosti

Hz. Halifatul Masih je nastavio citirati Obećanog Mesiju (as) koji je objasnio da usvajanje Takve (bogobojaznosti) uključuje ispravnu upotrebu onoga što nam je Svemogući Allah podario. Moramo koristiti svoje oči na ispravan način i uzdržavati se od gledanja loših stvari. Moramo koristiti svoje uši na ispravan način i uzdržavati se od slušanja ružnih stvari. Moramo koristiti svoje srce na ispravan način i iskorijeniti naše zle misli tako što ćemo učiti Istighfar (molitva za traženje oprosta).

Dalje, usvajanje Takve (bogobojaznosti) podrazumijeva ispunjavanje dužnosti prema Allahovim stvorenjima i služenje im čak i na najmanje načine, uz isto tako imajući na umu da je to nastavak ispunjavanja dužbosti prma Allahu. Zato je bogobojaznos upoređena sa odjećom, što ukazuje da se prava duhovna ljepota može postići samo kada se nastoji kročiti najboljim putevima bogobojaznosti.

Ahmadi muslimani moraju ostati čvrsti u svojoj vjeri

Hz. Halifatul Masih je dalje citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da bogobojaznost podrazumjeva držanje podalje od svih vrsta novotarija. Obećani Mesija (as) je rekao da je prava pobožnost napustila zemlju. Hz. Halifatul Masih je ispričao incident iz svog vremena u Gani kada je jedan ministar spomenuo da su većina ljudi u zatvoru muslimani.
Rečeno mu je, međutim, da ako istraži, otkrit će da niko od njih nije Ahmadi musliman. Nakon istrage, ovo se pokazalo tačnim. Dakle, pravi vjernici su oni koji koračaju sa strahom prema Allahu svaki korak i usvajaju čistoću i pobožnost u svemu što rade.

Hz. Halifatul Masih je rekao da dok naše društvo nastavlja da pada u nove dubine, Ahmadi moraju ostati odlučni u svojoj vjeri jer Ahmadijat ima pravi odgovor vraćanja društva iz ovog stanja. Na kraju, obećanja data Obećanom Mesiji (as) će biti ispunjena; bila bi naša nesreća ako nas naši postupci odvedu izvan okvira njegovih učenja.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Obećani Mesija (as) objasnio da postoje oni kojima je Allah dao blagoslove, ali pokušavaju da ih sakriju, međutim to je također oblik nezahvalnosti. Dakle, ako je Allah nekome dao blagoslove, onda bi on trebao imati koristi od tih blagoslova i  zahvalnost prema Allahu.
Istovremeno, neophodno je da se prema svojoj porodici kod kuće ponašamo na čestit način, a ne da činimo nepravde kod kuće sa ženom i decom. Kao što časni Kur'an kaže, prema njima se mora te ponašati u ljubaznosti. Stoga je neophodno usvojiti bogovojaznost u društvu i u svom domu. Kada osoba uspostavi bogobojaznost , postaje prosvijetljena; njihovi postupci, riječi i misli postaju prirodno skloni dobroti.

Za istinsku ljubav prema Allahu potrebno je žrtvovanje

Hz. Halifatul Masih  je objasnio da sve ove stvari zahtijevaju istinsko prepoznavanje Allaha. Pravi strah od Allaha može se uspostaviti samo kada osoba istinski prepozna Allaha. Tada se bogobojaznost postiže. Slično, čovjek ne može istinski voljeti Allaha dok ne bude spreman da prinese razne napore  zbog Allaha. U stvari, sama riječ ‘islam’ znači žrtvovati sebe. Slično, čovjek ne može voljeti Allaha dok Ga istinski ne prepozna.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su ovo standardi bogobojaznosti koje od nas očekuju Allah, Časni Poslanik (savs) i Obećani Mesija (as). Da bi se postigla bogobojaznost Allah nam je propisao post. Hz. Halifatul Masih je rekao da se trebamo moliti da završimo ostatak našeh posta sa namjerom da postignemo bogovojaznost i da post koji smo već ispostili budu prihvaćeni.

Allah ne gleda status, već na bogobojaznost 

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom osoba otišla kod Obećanog Mesije (as) i upitala kako da mu da zakletvu na vjernost kada on nije iz od Sjed porijekla. Ovih dana, neki Arapi također iznose istu tvrdnju da je Mesija trebao biti od Arapa. Međutim, Obećani Mesija (as) je odgovorio čovjeku rekavši da Allah nije samo zadovoljan nečijim statusom ili potomstvu kojem pripada, već Allah gleda na bogobojaznost osobe i u skladu s tim dodjeljuje status.

Čak je i Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hazreti Fatimi (ra) da ona ne treba biti ponosna samo zbog toga što je Poslanikova kćer, jer Allah ne gleda na nečiji status. U stvari, Allah je taj koji daje status, gledajući u nečiju Takvu (bogobojaznost). Obećani Mesija (as) je rekao da Svemogući Allah kaže u Časnom Kur'anu:

„A ko se Allaha boji – On će mu naći izlaz. I opskrbiće ga odakle ne očekuje.” (Kur’an časni, 65:3-4)

Obećani Mesija (as) je pitao da li je ovo obećanje dato onima koji su Syed ili onima koji su postigli bogobojaznost? Onda je najveća važnost uspostaviti bogobojaznost.

Hz. Halifatul Masih je rekao da bogobojazni ljudi nisu samo oni koje drugi smatraju bogobojaznim, već su oni koji su bogobojazni pred Allahom. Oni koji mogu izgubiti sve, ali ostaju vjerni svojoj vjeri i vjerovanju u Allaha. Dakle, jednostavno posjedovanje nekih dobrih kvaliteta nije dovoljno da obuhvati bogobojaznost, nego se mora pridržavati svih aspekata bogobojaznosti, što podrazumijeva ispunjenje i dužnosti prema Allahu i Njegovim stvorenjima do najvišeg stepena.
Dakle, ljudi za koje Allah kaže da su usvojili bogobojaznost su oni koji su dali sve od sebe i trudili se da postignu Takvu (bogobojaznost) u svim njenim aspektima.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Obećani Mesija (as) odgovorio onima koji su ga nazvali nevjernikom govoreći da su se svi predznaci za dolazak Mesije ispunili, pa kako oni koji odbacuju Mesiju mogu biti smatrani da posjeduju bogobojaznost? Časni Kur'an kaže da je Isa (as) preminuo, a oni ga smatraju živim; kako se to onda može smatrati bogobojaznost?
Prava Takva (bogobojaznost) ne može biti u suprotnosti sa Časnim Kur'anom, već se istinita bogobojaznost može naučiti kroz Časni Kur'an koji podučava najbolje puteve bogobojaznosti.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je naveo razne citate kako bismo razumjeli pravo značenje i suštinu bogobojaznosti i da bi mogli implementirati je. Hz. Halifatul Masih je rekao da ostatak ramazana trebamo provesti da shvatimo pravu suštinu ramazana i nastojati da postanemo oni koji ispunjavaju dužnnosti prema Allahu i Njegovim stvorenjima, i molio se da nam Allah podari mogućnost da postignemo ovo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp