U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Šta ne kvari post

Post se kvari kada nešto namjerno uđe u tijelo, bilo to hrana, lijekovi ili nešto drugo. Post se ne prekida kada nešto izađe iz tijela. Također, post nije pokvaren kada se osoba jede ili pije zaboravljajući  posti. S tim u vezi, Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao:

Šta ne kvari post“Ako neko zaboravi da posti i pojede ili popije nešto sigurno, njegov post se ne kvari . Neka završi post do kraja, jer ga je Uzvišeni Allah hranio i dao mu da pije. ” (1)

Da, ako neko počne iftar greškom, odnosno mislio je da je sunce zašlo, a još nije zašlo, a osoba je to shvatila kasnije, onda se to ne računa kao dan posta. Ali zbog ove greške on nije ni proglašen krivim niti dužan platiti kaznu. Da, mora postiti jedan dan nakon ramazana, da bi nadoknadio broj dana koji nije postio.

Post se ne prekida ako se osoba sehura, a potrebno mu je 2-3 minute više od predviđenog vremena da završio jelo.

Prema hazreti Abdullahu Ibn Abbasu r.a., post se ne prekida čak i ako neko tokom kuhanja provjeri nivo soli, itd., A da se ne proguta hrana.

Pri ispiranju usta ako se kapljice vode greškom progutaju, to takođe ne prekida post. Takođe, post se ne prekida kapima za uši, kapima za oči, krvarenjem iz nosa ili bilo kojeg drugog dijela tijela, nekontroliranim povraćanjem, misvakom i pranjem zuba kao ni stavljanjem parfema. Post se ne prekida ako osoba koja posti posti spava, a sjeme izađe iz njega tokom spavanja. (2)

Nakon odnosa supružnika, ako je kupanje teško zbog hladnoće, nemanja vode ili iz bilo kojeg drugog razloga, osoba može započeti post.

Ako osoba koja posti mora darivati krv, darivanje krvi ne prekida post, ali budući da mu darivanje krvi u takvoj količini uzrokuje fizičku slabost, poželjno je da prekine post. Spašavanje života darivanjem krvi vrlo je važno, a može taj dan napostiti i nakon ramazana.
Dakle, u takvim slučajevima post ne bi smio postati prepreka davanju krvi.


1.Sahih al-Bukhari, knjiga ” Es-Saum “, poglavlje ” Es-Saimu idha ekele eu sheribe nasijen “, hadis br. 1933.
2.Sunan Abi Dawud, knjiga ” Fis-Saimi jahtelimu neharen fi shehri Ramadane “, hadis br. 2376.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp