U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Do kad se smije jesti na sehuru?

suhur

Krajnje vrijeme za sehur se naziva imsak. Iz ajeta Časnog Kur’ana i hadisa Časnog Poslanika s.a.v.s jasno se vidi da sehur treba produžiti koliko god je to moguće. Stoga, trebamo izračunati kraj sehura jedan sat i trideset minuta prije izlaska sunca, jer je upravo ovo vrijeme poznato pod nazivom “čista zora”.

Sehur je hrana koju postaci jedu prije početka posta. Svemogući Allah dž.š. u Kur’anu kaže:

ramazan, suhur

‘’…i jedite i pijte sve do sabaha i dok bijela nit ne bude odvojena od crne niti (noći). Onda postite do noći…’’[1]

Sunnet Časnog Poslanika s.a.v.s. je bio da oduži sa sehurom, a da se požuri iftariti odmah nakon zalaska sunca. U vezi s ovim, u vjerodostojnim Buharijevim i Muslimovim hadisima nalazimo poglavlja hadisa pod nazivom sehursko odužavanje i iftarska žurba.
Sehur se završava prije Fadžr(sabah) namaza.

Može se primijetiti da neki muslimani tokom ramazana klanjaju sabah namaz puno rano nego u obićnim danima. Ali treba uzeti u obzir da se vrijeme zore mijenja ovisno o vremenu izlaska sunca, a ne promjenom lunarnih mjeseci. Stoga je jasno da vrijeme za sabah treba odrediti na osnovu vremenu izlaska sunca kao u ramazanu također i u obićnim danima.
Također, u mnogim hadisima je spomenuto kako je mali razmak u vremenu između kraja sehura i sabah namaza.
Katadah preko hazreti Anasa r.a. ibn Malik prenosi, a on preko Zejd ibn Thabita r.a. prenosi da je Zejd ibn Thabit r.a. rekao:

suhur hadis

“Sehurili smo sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. a potom smo otišli klanjati sabah namaz ”. “Koliko vremena je prošlo od završetka sehura do ezana?” upitali smo ga. “Onoliko koliko ima pedeset ajeta iz Kur’ana” odgovorio je.[2]

suhur hadis

Abdullah r.a. prenosi da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao: “Bilal poziva na namaz u toku noći. Stoga, jedite i pijte sve dok ne čujete ezan Ibn Umm Maktouma”.[3]

Hazreti Ibn Umm Maktoum je bio slijep, i hadisi nam također kazivaju da on nije učio ezan sve dok ljudi ne bi povikali : ‘Zora je! Zora je!’

Ako prerano završimo sa sehurom, izgubit ćemo dragocjeno vrijeme za namaz. Časni Poslanik s.a.v.s i njegovi ashabi su ovo vrijeme provodili klanjajući tahadžud namaz. Velika je vrijednost klanjanja tahadžud ili noćnog namaza.

Sa preranim završetkom sehura, ostat će nam samo užitak jedenja fizičke hrane, upravo u vrijeme kada se možemo okorisiti duhovnom hranom od Svemogućeg Boga. Iz ovih razloga, Ahmedija muslimanska zajednica računa kraj sehura jedan sat i trideset minuta prije izlaska sunca, jer je ovo vrijeme dovoljno da se nazove čistom zorom.


[1] Časni Kur'an 2:188
[2] Buhari, Kitabus-saum, bab kedr kam bejnes-suhuri ve salatil-fadžr; Muslimi, Kitabus-sijam, bab fadlis-suhuri ve ta'kidi istihbabihi…
[3] Muslim, Kitabus-sijam, bab bajan enet-dukhul fis-saum jahsulu bituluil-fadžr…

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp