U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kada se završava sehur? Koliko dugo se sehur može jesti?

Ramazanska vaktija 2020

Koliko dugo se sehur može jesti? Prema riječima Uzvišenog Boga u Plemenitom Kur'anu i hadisa poslanika Muhammeda s.a.v.s., jasno je da bi sehur trebalo odgoditi što je više moguće. Stoga možete izračunati kraj suhoora 1 sat i 30 minuta prije izlaska sunca, jer je ovo vrijeme dovoljno da se nazove istinska zora. Ispod ćete pronaći argumente iz Časnog Kur'ana i iz hadisa poslanika Muhammeda s.a.v.s. za ovu temu.

Poruka Časnog Kur'ana u vezi sa završetkom sehura

Sehur je hrana koju vjernik jede prije nego što započne post. Uzvišeni Allah u Časnom Kur'anu kaže:
Ajet o sehuru”jedite i pijte sve do sabaha i dok bijela nit ne bude odvojena od crne niti (noći). Onda postite do noći..” (Časni Kur'an 2:188)

Kada je objavljen ovaj ajet, neki od ashaba Poslanika s.a.v.s. počeli su noću sa sobom nositi bijele i crne niti, kako bi vidjeli vrijeme kraja sehura. Kada je poslanik Muhammed s.a.v.s. čuo za to, rekao je jednom od njih, koji je držao konce ispod jastuka:Hadis o sehuru“Vaš jastuk je jako velik! U stvari, to (bijela i crna nit) odnosi se na noćnu tamu i bijelu dan. “ (Muslim, Kitabus-sijam, bab bajan enet-dukhul fis-saum jahsulu bituluil-fadžr …)

U gore spomenutom ajetu sure al-Baqara vrijedi spomenuti riječ “tebajjana” “koju treba razlikovati”, što znači pojaviti se u potpunosti i svi ljudi shvatiti da je vrijeme sabaha. Dakle, kada postane jasno da je vrijeme sabah namaza, tada možete prestati jesti sehur.

Odgoditi sehur i ubrzati iftar – vjerovanje Poslanika s.a.v.s.

Praksa poslanika Muhammeda s.a.v.s. je bila da odgodi sehur i požuriti na iftar odmah nakon zalaska sunca. Tako u autentičnim knjigama hadisa kao što su Buhari i Muslim nalazimo poglavlja pod naslovom Odgađanje Sehura i Požurivanje iftara.

Sehur se završava prije sabah namaza

 Treba imati na umu da vrijeme zore varira ovisno o vremenu izlaska sunca, a ne s promjenom lunarnih mjeseci. Primjećuje se da neki muslimani tokom mjeseca ramazana klanjaju sabah u neko drugo vrijeme, a u drugim mjesecima u neko drugo vrijeme.

Drugo, mnogi hadisi spominju koliko je malo vremena između kraja sehura i sabah namaza.

Katadahu preko hazreti Enesa Ibn Malika r.a. i on preko Zejda Ibn Sabita r.a. Koji prenosi da je da je Zejd Ibi Sabit rekao:

Hadis o sehuru”Jeli smo sehur zajedno sa Poslanikom s.a.v.s. a zatim smo išli na namaz (Sabah  namaz). “Koliko je vremena prošlo između sehura i ezana?” Pitao sam ga. “Čak 50 ajeta”, rekao je. (Buhari, Kitabus-saum, bab kedr kam bejnes-suhuri ve salatil-fadžr; Muslim, Kitabus-sijam, bab fadlis-suhuri ve ta'kidi istihbabihi…)

Dakle, to znači da je vrijeme između kraja suhoor-a i ezana bilo koliko ste mogli izgovoriti 50 ajeta Časnog Kur'ana.
Hadis o sehuru

Sahl Ibni Sa’di r.a. prenosi: Prije sam jeo shur u svojoj kući, a zatim sam požurio uhvatiti Sabah namaz sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.(Buharija, Kitabus-saum, bab ta'džilus-suhur)

“Završite sehur ne pozivom na ezan Bilala, već pozivom na namaz Ibn Umi Maktuma”

Hadis o sehuruAbdullah prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Bilal poziva ezan noću. Stoga jedite i pijte dok ne čujete ezan Ibn Umija Maktouma. (Muslim, Kitabus-sijam, bab bajan enet-dukhul fis-saum jahsulu bituluil-fadžr …)

Hazreti Ibn Umi Maktoum je bio slijep, a u hadiskim se knjigama također prenosi da nije pozivao ezan sve dok mu ljudi nisu rekli: “Zora je!” “Bilo je svanulo!”

Što se tiče iftara, praksa Časnog Poslanika s.a.v.s. je ta da je jeo iftar odmah nakon zalaska sunca. Hazreti Sahl Ibni Sa’di r.a. kaže:
Hadis o sehuru”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Ljudi će ostati u dobroti sve dok  požuriju iftariti”.(Buhariu, Kitabus-saum, bab ta'džilil-iftar.)

Ako prerano jedemo sehur, izgubit ćemo najdragocjenije vrijeme primanja dove. Allahov Poslanik s.a.v.s. i njegovi ashabi proveli su ovo vrijeme klanjajući tehadžudi namaz.
Veliku vrijednost tahadžudž namaza, inače poznatog kao noćni namaz, spominje se i u Časnom Kur'anu i u hadisima poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, od Uzvišenog Boga s duhovnom hranom.

Praksa hazreti Imama Mahdija a.s. za sehur

Imam tog vremena, istinski sluga poslanika Muhammeda s.a.v.s., koga, poslanika s.a.v.s. naziva ga “Hakam” i “Adl”, odnosno odlučan i sudac, jeo je sehur do zore. Mnogo je priča iz njegovog života koje rasvjetljuju ovu temu. Donosimo vam samo dvije od njih.

Hazreti Mirza Bashir Ahmed r.a. piše da je supruga pokojnog Dr. Khalifa Rashidudin, piše u pisanom obliku:

“Bilo je to 1903. godine kada smo moj rahmetli suprug Rurki i ja došli u Kadian. Imali smo četiri slobodna dana. Hazur (Imam Mahdi, Obećani Mesija as) pitao je: “Zar niste postili tokom putovanja?” Rekli smo “ne”. Hazuri nam je dao sobu … da ostanemo.

Moj muž je rekao, “Želimo postiti.” “Dobro”, odgovorio je Obećani Mesija as. i dodao, “ali vi ste putnici.” Rekao je, “Ostat ćemo ovdje nekoliko dana i želimo postiti.” Obećani Mesija a.s. on je odgovorio: „Pa dobro. Dat ćemo vam da jedete kašmirski kruh. ”

Bog zna kakav je hljeb od kašmira, pomislili smo. Kada je došlo vrijeme sehur i bili smo oslobođeni molitve tahajjud-a, Obećanog Mesije  a.s. došao jeu našu sobu i donio nam hljeb.

Na trećem spratu živio je hazreti Maulvi Abdul Karim sahibi sa porodicom. Njegova supruga Kerim Bibi, koju smo zvali “maulvijania” (imam), bila je iz Kašmira i jako je dobro pravila kašmirski hljeb. Huzur mu je naredio da nam pravi hljeb.

Zatim nam je Obećani Mesija.a.s. donio  topli hljeb skuhan na maslacu i poslužio nas navečer. Bilo me sram, kao i moju suprugu. Ali svaka ćelija našeg bića obradovala se osjećajem Hazurove samilosti i dobrote. U međuvremenu je učen ezan. Obećani Mesija a.s. nam je rekao:

„Jedite! Ima još puno vremena. Uzvišeni Allah je rekao u ČasnomKur'anu: jedite i pijte sve do sabaha i dok bijela nit ne bude odvojena od crne niti (noći). (2:188)

Još jedno predanje o sehuru Obećanog Mesije a.s. donosi nam Dr. Mir Muhammed Ismail sahibi, koji kaže:

“1895. godine dobila sam priliku da provedem čitav mjesec ramazan u Kadianu. Kroz mjesec dana klanjala sam teravija namaz nakon Obećanog Mesije as. Svaki put je na prvom rekatu izgovorio ajet Al-Kursiy, a na drugom suri El-Ihlas. Dok je bio na ruku'u i sedždi, često je molio:
Dova za pomoć
”O Vječni i Samoodržavajući, molim za Tvoju milost!” (Tadhkirah, str.439)

Ovu je molitvu izgovorio takvim glasom, koji sam i ja mogao čuti. Pored toga, uvijek je jeo sehur nakon tahadžud namaza i toliko ga odgađao da smo nekoliko puta dok smo jeli čuli ezan i nastavio je jesti sve dok ezan nije završio.

Prenoseći ovu predaju, hazreti Mirza Bašir Ahmed r.a. dodaje:

Istina je da možete jesti sehur dok se ne razazna prava zora na horizontu, stoga sehur nema nikakve veze sa ezanom. U Kadianu je ezan za sabah  učen odmah nakon pojave istinskog sabaha, a ponekad se to, nepažnjom ili greškom, može učiniti i ranije, pa u takvim slučajevima Obećani Mesija as. nije se brinuo za ezan i sehurao bi sve dok se nije razaznala prava zora, kako kaže sam Kur'an Časni.

Časni Kur'an u ovom trenutku ne kaže jesti suhoor samo dok se naučno ne dokaže da se rodila zora, već kaže dok se zora ne razlikuje. Riječ “tebajjana” to potvrđuje. Čak se i u hadisu kaže da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:

Ne završavajte sehur ezanom Bilala, već ezanom Ibn Maktuma. Ibn Maktoum je bio slijep i nije učio ezan dok ne bi ljudi pravili buku da je svanulo.

Iz ovih razloga,  Ahmadija muslimanska zajednica izračunava kraj sehura 1 sat i 30 minuta prije izlaska sunca, jer je ovo vrijeme dovoljno da se nazove istinskom zorom.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp