U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Obećani Mesija a.s

Amatul Hadi Ahmad

Hazreti Khair Din sahib r.a. prenosi kako je u snu vidio da je Obećani Mesija a.s. pozvao mnogo ljudi na jelo i hazreti Ummul Muminiin r.a. je pripremala hranu. Kad se Khair Din sahib predstavio Obećanom Mesiji a.s. on je rekao: ‘Dajte mu riže da jede’ tako da su mu dali rižu. On prenosi da nije potpuno siguran da li je nešto drugo čega se sjeća, iz istog sna ili je to bio drugi san. Vidio je kako Obećani Mesija kaže: ‘Dajte mu kurtu (tuniku) da obuče.’ Khair Din sahib je trenutno vidio da je obukao lijepu bijelu tuniku ali nema pojma gdje i kako ju je obukao ali kaže da i do sada osjeća efekat iznošenja ovog događaja. U drugom snu je vidio neku osobu za koju je shvatio da je ashab Časnog Poslanika s.a.v.s. Ova osoba je imala veliki komad tkanine omotane oko sebe koja je imala crvenu ivicu. Khair Din sahib je pitao odakle mu tkanina i on je odgovorio da mu je to dao Časni Poslanik s.a.v.s. Lhair Din je rekao kako je Časni Poslanik s.a.v.s. umro prije 1400 godina ali je ova osoba rekla da mu je, to svakako dao Poslanik s.a.v.s. ili je možda rekao da je to uzeo od Časnog Poslanika. Khair Din sahib ga je onda pitao ko čuva kuće Poslanika s.a.v.s. i on je odgovorio: ‘Dječaci iz džamije.’ Onda ga je pitao o blagoslovljenim ženama Časnog Poslanika s.a.v.s. i osoba je odgovorila: ‘Jedna od njih je stigla do Delhija.’ Khair Din sahib prenosi da u vrijeme kad je ovo sanjao nije znao da je hazreti Ummul muminiin (žena Obećanog Mesije) bila iz Delhija. Osjećao je kao da mu je Bog dao fizičko kao i duhovno uvjerenje da je ovo bilo u skladu sa onim što Časni Kur’an kaže: ‘I među drugima (je njega poslao) od onih koji im se još nisu pridružili…’ Khair Din sahib je jedanput također vidio Mesdžid Aksa u Kadianu uz Kabu i oni su u snu izgledali jako slični jedan drugom. Khair Din sahib je ovo interpretirao kao manifestaciju naprijed spomenutog ajeta.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp