U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Istinitost misije Obećanog Mesije a.s.

Kratki sdržaj

 

Huzur je citirao ajete

Huzur je u svojoj današnjoj hudbi dao izlaganje o istinitosti misije Obećanog Mesije a.s.
Huzur je rekao da se efekti i karakteristike molitve pokazuju u toku vremena kušnje i nevolja i
istinitost stvari je da naš biva Bog prepoznat kroz molitvu. Huzur je rekao da je bez okretanja
Njemu i molitvi Njemu tvrdnja da imamo vjeru beznačajna. Treba da bude istaknutost svakog
Ahmadi muslimana da se dostigne spoznaju o Bogu kroz molitvu i ne samo da se okrene
Njemu u nevolji nego također u lagodosti i blagostanju. Međutim vjerovanje istinskih vjernika
biva ojačano u toku teških vremena i oni prave zamah vjere i nastoje više nego prije da traže
Božije zadovoljstvo. Teškoće uvećavaju njihovo obožavanje i spominjanje Boga. Takva je
revolucija koji je izveo Obećani Mesija a.s. među Ahmadi muslimanima i sve dok se mi
držimo ovoga nastavit ćemo da upijamo Allahove blagoslove.
Huzur je pročitao isječak iz uznositih pisanja Obećanog Mesije a.s. koja objašnjavaju da se
između podnošenja molitve i njenog primanja zbivaju velike nesreće. Međutim, oni koji su
čvrste vjere mogu osjetiti Allahovu potporu čak u ovim teškim vremenima i imaju
pronicljivost da Božija pomoć dođe. Oni su odatle inspirisani da još više mole i čine dove.
Čovjek nikada ne treba da postane zabrinut i ima negativne osjećaje da Allah ne ‘sluša’
njegove molitve. Huzur je rekao da je zaista okretanje Allahu istaknutost istinskog vjernika i
teška vremena dalje potiču njegovo obožavanje Boga.
Huzur je rekao ovih dana izgleda da je u nekim zemljama uslijedila operacija da se Ahmadi
muslimani uznemiravaju. Ona je rođena iz ljubomore i opsjela je određene grupe i vlade da
poduzmu određene korake protiv Ahmadi muslimana. Huzur je rekao da je ‘vatra’ ljubomore
buktila u doba Mesije, i među nemuslimanima i među muslimanima. Među nemuslimanima
zato što nisu mogli prihvatiti napredak islama u danima Mesije a od hodže zato što se bojao
da izgubi svoju moć i svoju propovjedaonicu i morao je biti u tajnom sporazumu sa vanjskim
silama. Huzur j rekao da Allah dadne čulo muslimanima koji sami sebe ukopovaju. Ako oni
nastoje i bore se s Allahovom odredbom oni će nestati. Međutim, oni proglašavaju kelime-i-
šehadet, iako prividno mi zato treba da molimo za njih.
Citirajući ajet 4 iz sure Al Džuma«I drugima (je njega poslao) među njima koji im se još nisu
priključili. On je Moćni, Mudri.»(62:4) Huzur je rekao da Allah ovdje iznosi o kasnijem dobu i
završava ajet riječima koje opisuju dva Božija atributa Al Aziz i Al Hakim (Moćni, Mudri)
tako proglašavajući da niko ne može zaustaviti ono što Moćni i Mudri Bog odredi i da će
Njegova poruka stići gdje On hoće da stigne bez obzira na smetnje i zapreke koje oni zavidni
stavljaju na taj put.
Huzur je rekao da Ahmadi muslimani u zemljama gdje je zadano proganjanje treba da mole za
ustrajnost i treba da se dalje odreću Allahu tako da se što prije osvjedoče u pobjedu. Oni
Ahmadi muslimani koji su prividnom miru i žive u drugim dijelovima svijeta treba da mole za
svoju braću. Zaista su vjernici kao jedno tijelo, ako je jedan dio tijela u bolu cijelo tijelo to
osjeća. Što se tiče Ahmadi muslimana, oni treba da osjećaju bol bilo kojeg ljudskog bića. Kad
budemo molili sa iskrenošću Bog će ukloniti našu zabrinutost. Naši protivnici misle da će
njihovo ometanje zakočiti naš napredak. Da je naša Zajednica bila posao ljudi, ona bi nestala
prije dugo vremena s obzirom na protivničke vike koje su bile podizane protiv nje u zadnjem
stoljeću. Međutim, mi smo svaki put napredovali kad je protivljenje nastojalo da nas slomi.
Proganjanje i protivljenje u Pakistanu je za nas otvorilo puteve velikog napretka.
Ovih dana protivljenje u Pakistanu se ponovo vraća. U svakoj prilici se podnose lažne tužbe
sudu protiv Ahmadi muslimana. Bio je podnesen sudski postupak protiv trinaestogodišnjeg
Ahmadi dječaka optužujući ga da je pretuko jednog hodžu. Huzur je rekao da je ovo nered;
njihov cilj je da uznemiruju i prepadnu mladu generaciju Ahmadi muslimana do te mjere da
ako uopće ostanu Ahmadi muslimani, budu stjerani na neaktivne Ahmadi muslimane.
Stavljanjem ograničenja na naše programe u Pakistanu oni misle da su uspjeli u udaljavanju
naše mlade generacije. Ovi bezosjećajni ljudi nemaju pojma da oni ne mogu ugasiti svjetlo
koje je bilo upaljeno od Allaha. Huzur je rekao da on prima pisma s dubokom iskrenošću od
mladih ljudi Pakistana koji su uvijek spremni da ispune zavjet koji su dali i koji čine velike
žrtve i nastavit će da čine žrtve, protivljenje nikada ne može uspjeti u tome da poljulja našu
ustrajnost. Huzur se obratio mladim ljudima i rekao da treba da svoju vezu s Bogom stalno
ojačavaju; ovo je zaista bila slava svakog Ahmadi mladića, muškarca, žene i djeteta.
Huzur je rekao da slično tome i u Indiji hodže uznemiravaju Ahmadi muslimane; ljudi koji su
muslimani samo po imenu, bez znanja Kur’ana ili namaza, samo su upoznati s tim da su
Ahmadi kafiri. Ahmadi, Huzur je nastavio, treba da nastave da se okreću Bogu i rade ono što
se od njih taži da rade. Huzur je rekao da su oni naklonjeni da se nama protive zato što su
izjedeni ljubomorom da čak poslije smrti Obećanog Mesije a.s. napunjava se stotinu godina
Halifata dok su nas oni otpisali prije dugo vremena.
Huzur je rekao da je u Indoneziji u nekoliko zadnjih godina protivljenje strogo. Ahmadi kuće
i džamije su divljački uništavane i spaljene. U svjetlu stalno protivljenja i načina na koji je naš
džemat postupao s ovim pitanjem federalna vlada je napravila ugovor. Novosti o ovome su se
kroz novine proširile na internet. Huzur je rekao da su se neki Ahmadi izrazili, priznajući da
nisu imali neophodno znanje, da s ciljem da obuzdaju nered treba da se složimo s određenim
stvarima ako treba da se složimo. Oni su citirali navod o događaju ‘Ugovora na Hudebiji’ u
kojem je Časni Poslanik s.a.v.s. trebao da se složi da izbriše riječi ‘Božiji poslanik’. Huzur je
objasnio da je prije svega Časni Poslanik bio taj ko je lično izbrisao ovaj natpis – nešto što
hazreti Alija r.a. nije mogao podnijeti da uradi. Poslanik s.a.v.s. je objasnio da je ugovor
napravljen sa ljudima koji nisu vjerovali da je on Božiji poslanik. Huzur je rekao da mi
nemamo nikakvog posla da usvajamo dodvoravanje i poduzimamo korak koji će biti
nepriličan za istinskog i revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. Mi smatramo da je
hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana Mesija i Mehdi i mi nemamo značenja bez ovoga.
Naša ljepota je u ulasku u ovu zajednicu prihvatajući ga kao Mesiju. On je taj koji nas je učio
putevima i načinima da budemo zaokupljeni u ljubavi za Časnog Poslanika s.a.v.s. i Poslanik
je bio taj koji mu je lično dao titulu Mesija i Mehdi. Hoćemo li mi odustati od toga da ga
zovemo Mesija u Mehdi da prolazno zadovoljimo druge? Hoćemo li mi, uprkos toga što smo
saznali za sve znakove koji su se pojavili u potporu njegove istinitosti, nastojati i zadovoljiti
svijet? Zar biti od onih koji su odbili Božije svjedočenje? Hoćemo li mi s jedne strane
vjerovati u Obećanog Mesiju a.s. a s druge strane ne vjerovati u objavu koja mu je bila data
koja je rekla: ‘Sigurno si ti Obećani Mesija i Obećani Mehdi koji je bio iščekivan?’
Huzur je rekao da je poricanje Mesije i Mehdija poricanje Ahmadija koncepta. Huzur je rekao
da je kontekst u kojem su novine objavile novosti u Indoneziji dao ljudima priliku da podižu
sveopću viku da su Ahmadi promijenili svoje gledište i da hazeri Mirzu Ghulam Ahmada ne
smatraju poslanikom nego ga smatraju mudžadidom (reformatorom). U njihovom
sporazumijevanju sa vladom Indonezije Džemat nije čak ni nagovijestio gornje pitanje jer se
zaista ni jedan Ahmadi musliman nikada ne može baviti takvom mišlju. Huzur je rekao da je
džemat Indonezije džemat visokog reda i njihova iskrenost je takva da ne zaostaje ni za kim.
Prihvatajući tačke u ugovoru s vladom nije označavalo nikakvu slabost vjere, međutim, pošto
riječi Mesija i Mehdi nisu bile specifično upotrijebljene u ugovoru, novine su iskoristile
priliku da nastupe samodopadno.
Huzur je rekao da je on ovo jasno porekao u jednoj od svojih hudbi petkom i novine su
također razjasnile ovaj predmet ali je ovo dalo priliku Lahori pokretu da pokažu svoju
nepopustljivost. Huzur je rekao da će on neprestalno ponavljati Lahori pokretu i onima koji
nisu dali zavjet odanosti Ahmadija halifatu da imaju straha od Boga u pogledu onoga šta je
naše stajalište o Obećanom Mesiji. Huzur je dao opasku o tome ko je napredovao velikim
skokovima: oni koji su prihvatili Anđuman (administritativno tijelo Džemata) ili oni koji
smatraju hazreti Mirzu Ghulam Ahmada kao Mesiju i Mehdija? Ko je osnovan u 189 zemalja
svijeta? Ko sa sobom ima Allahovo praktično svjedočanstvo (dokaz)? Oni koji su ga prihvatili
kao Mesiju ili oni koji su ga smatrali duhovnim učiteljem? Huzur je nastavio čitanjem
isječaka iz pisanja Obećanog Mesije a.s. u kojima objašnjava svoju istinitost kao Mehdi i
poslanik. Obećani Mesija a.s. je objasnio da jedini primjer u kojem je on za sebe porekao
poslanstvo bilo je što se tiče toga da li je donosioc novog Šerijata ali je rekao da on od Allaha
ima znanje o nevidljivom i da je zaista poslanik. Huzur je pitao zar ovo ostavlja ikakvog
prostora za sumnju? Huzur je rekao da s najvećim poštovanjem traži od svoje izgubljene
braće da dođu i pridruže se u duhovnoj revoluciji i upute ovu poruku ovog zili (u
sjeni/potčinjenosti) poslanika do krajeva svijeta. Huzur je rekao ako je bilo ko svjedok
ispunjenja Božijih obećanja, jesu li to oni koji su ga prihvatili kao poslanika i onda dalje
također prihvatili njegove halife? Njihova poruka stiže udaljene krajeve svijeta zračnim
valovima i nikakva sila na zemlji ne može zaustaviti manifestaciju Božije objave koju je
primio: ‘Ja ću uputiti tvoju poruku do krajeva zemlje.’ Huzur je rekao da su mnoge zapreke i
smetnje dolazile u širenju ove poruke, međutim, Allahova pomoć i potpora je uvijek stigla i
istinski uputila ovu poruku do krajeva svijeta. Privremene teškoće ne treba da nas obeshrabre
jer je s nama Allahovo obećanje Njegovom Mesiji.
Huzur je rekao da su nedavno mnoge moćne Arapske vlade sjele zajedno i blokirali su MTA3
satelitski kanal Al Arabia. Ovo je bilo rođeno iz ljubomore i učinjeno bez ikakvog obzira
uljudnosti i bez prethodnog upozorenja. Huzur je rekao da su primili mnoge poruke zabrinutih
ljudi iz Arapskog svijeta, i iz Zajednice i izvan zajednice nad ovim naglim prekidom prenosa.
Međutim Huzur je rekao da će ljudi koji su pisali sad znati, kroz njegovu hudbu, zašto se ovo
dogodilo. Citirajući ajet 55 iz sure Ali Imran «I oni su pravili plan i Allah je također pravio
plan; a Allah najbolje planira.» (3:55) Huzur je rekao zaista je Allah najbolji planer, ljudi su
pravili planove i šeme protiv prvog Mesije i sada prave planove i šeme protiv Mesije
Muhammeda, međutim, mi imamo Allahovo uvjerenje, Koji nam pomaže na načine koje mi
ne možemo čak ni zamisliti. Huzur je rekao da je Al Arabia satelit bio zatvoren za možda
jedan dan. Poslije ovoga, mi smo kontaktirali Evropsku satelitsku kompaniju i uzeli ih; ova
kompanija ima čak veći domet izvještavanja. Ovo su Allahovi putevi. Privremene zapreke
dođu i nastavit će da dolaze ali ni jedan Ahmadi ne treba da bude obeshrabren i treba zapravo
da se dalje okrene Allahu, ispuni naš farz (obavezne namaze) i također se okrene
dobrovoljnim (navafila) namazima. Obilno se zauzmite u spominjanju Allaha, jer će jedino
ovo za nas otvoriti vrata pobjedi.
Sa našim stoljećem halifata koje se približava zavidnik će nam još više zavidjeti. Oni žale što
je Halifa bio otet od njih dok mi uživamo njegove plodove. Neki od naših protivnika sada
otvoreno proglašavaju da muslimanski svijet ne može nastaviti bez halifata. Huzur je pročitao
jedan isječak u ovu svrhu.
Huzur je rekao da samo ovi ljudi napuste svoju nepopustljivost i vide da Imam Mehdi kojeg
čekaju je zaista došao i njegov hilafat je također sada čvrsto utemeljen i nikakav drugi hilafat
‘na predmetu poslanstva’ ne može sada biti osnovan.
Huzur je rekao mi molimo da nas Allah zaštiti od svih njihovih zlih namjera i čuva nas
ustrajnim, mi također treba da uvijek molimo za njih jer su zalutali od istine. Mi treba da
molimo da ih Allah osposobi da pristanu uz Obećanog Mesije a.s. Da Allah tako učini.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp